Norge

Få jordmødre spør om den gravide blir slått

Under halvparten av jordmødrene som jobber med gravide, spør om vold. Dette er i strid med retningslinjene.

Svangerskapskontroll er mer enn måling og veiing. I følge retningslinjene skal den gravide også bli spurt om hun utsettes for vold i svangerskapet.
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

I 2014 innførte helseminister Bent Høie (H) nye retningslinjer der han påla jordmødrene å spørre gravide om de er eller blir utsatt for vold. Bakgrunnen var informasjon om at mellom to og fire prosent av gravide blir mishandlet på en eller annen måte.

Nå viser en undersøkelsen at retningslinjene slett ikke blir fulgt: Under halvparten av jordmødrene spør gravide om de er utsatt for vold:

 • 40 prosent av jordmødrene følger helsedirektoratets retningslinjer og spør alle gravide om voldsutsatthet.
 • 11 prosent sier at de ikke spør noen.
 • 60 prosent av alle jordmødre har avdekket vold

Undersøkelsen er utført blant cirka 400 jordmødre av Sanitetsforeningen sammen med Sykepleieforbundet.

– Med tanke på at vold i nære relasjoner dessverre er vanlig blant norske kvinner generelt og også blant gravide, så er ikke 60 prosent mye, sier forsker og jordmor Lena Henriksen.

Misfornøyd helseminister

Bent Høie liker ikke det resultatene viser.

– Jeg er ikke fornøyd med at så få jordmødre spør gravide om vold. Å være gravid og bli utsatt for vold har alvorlige konsekvenser både for kvinnen og barnet. Det er svært viktig at disse får hjelp på et tidlig tidspunkt. Vi har en retningslinje som sier at de som jobber i svangerskapsomsorgen skal spørre alle gravide om de har vært utsatt for vold.

60 prosent av jordmødrene har avdekket vold, selv om ikke alle spør om den gravide blir mishandlet.

Jordmødrene som har deltatt i studien er erfarne jordmødre, ca. 80 prosent av har over åtte års erfaring. Nesten 30 prosent har mer enn 25 års erfaring. Henriksen sier at når norske omfangsstudier anslår at ca. 4 prosent gravide er utsatt for vold i svangerskapet og enda flere har tidligere voldserfaringer, burde alle jordmødre avdekket vold i sin karrière.

Vold i graviditeten

Av de 60 prosentene som oppgir at de har avdekket vold, har ca. 35 prosent avdekket pågående vold mot den gravide. Det overrasker forskeren, fordi erfaringene har vært at gravide helst snakker om vold de har vært utsatt for, og ikke at de fremdeles blir utsatt.

Forskeren sier kommunene og bydelene skal utarbeide handlingsplaner for vold i nære relasjoner, og at helsestasjonene kan utarbeide sine egne retningslinjer og rutiner.

Færre enn halvparten av dem som har deltatt i denne undersøkelse forteller at de har retningslinjer å forholde seg til..

-Kvalitative studier viser at usikkerheten rundt hva jordmor skal gjøre om hun avdekker vold er stor, noe som kan medvirke til om hun spør eller ikke. Gode rutiner, opplæring og veiledning kan hjelpe og flere bør derfor ha dette på plass.

Henriksen sier det er jordmorens ansvar å vurdere hva hun skal gjøre i hver enkelt sak.

- Det er blant annet avhengig av den gravides ønsker, volden som avdekkes, er den pågående, er det er andre barn inn i bildet. Vi må forhode oss til blant annet avvergelsesplikt og opplysningsplikt.

Vold er tabubelagt

Henriksen tror det er mange årsaker til at volden ikke avdekkes, blant annet at vold fremdeles tabubelagt, forbundet med skam og helsepersonell spør ikke eller åpner opp for samtaler rundt tema.

– Det er flere og flere studier som viser at vold er assosiert med negative utfall for kvinnen og barnet. Det kan ha direkte konsekvens for en kvinne og barnet om hun blir slått, for eksempel i magen, når hun er gravid. Den kan også flere indirekte konsekvenser gjennom økt stressnivå, usunn livsstil med mer alkohol og røyk og høyere risiko for depresjon. Voldsrelatert stress kan føre til prematur fødsel, nedsatt vekt og økt risiko for intrauterin død. Volden kan ha konsekvenser for hvordan kvinnen vil fungere som mor og den viktige tidlige tilknytningen til barnet.

Etterspør erfaring

Lena Henriksen mener undersøkelsen viser at det fremdeles trengs mer kunnskap om vold og mer erfaring i å spørre om gravide utsettes for vold, på lik linje med røyking og psykisk helse.

– Flere jordmødre oppgir ressursmangel som liten tid og mangel på mulighet til å opparbeide et tillitsforhold til den gravide fordi hun kommer sent til jordmor som grunn. Dette gir oss kunnskap om hva vi kan oppfordre helsestasjoner og også forskere å jobbe mer med.

Helseminister Bent Høie forventer at jordmødrene følger retningslinjen som krever at de spør om vold.

– Jeg forventer at alle i helsetjenesten følger denne. Helsepersonell kan ikke la vær å ta opp vold og overgrep fordi det kan oppleves som ubehagelig eller fordi det er skambelagt. Da risikerer vi at kvinner og barn som er utsatt for vold ikke får hjelp. Det er svært alvorlig, sier han.

Les mer om

 1. Skam
 2. Svangerskap
 3. Vold
 4. Fødsel