Norge

Sykehusene mangler barneleger som har kompetanse på vold mot barn

Under halvparten av de 21 barneavdelingene ved norske sykehus har ansatt egne leger med spesialkompetanse på barn som kan være utsatt for vold og omsorgssvikt.

– Barn som blir henvist med mistanke om vold skal behandles som øyeblikkelig hjelp her hos oss, sier overlege Reidar Due ved Barne- og ungdomsklinikken på Ahus.
  • Lene Skogstrøm
    Journalist
  • Tine Dommerud
    Journalist

Bare seks barneavdelinger har egne sosialpediatriske team.

Overlege Reidar Due leder et slikt team på Akershus universitetssykehus (Ahus), og det var her, ved barnemottaket, seks uker gamle «Jakob» ble undersøkt 3. juli 2014.

Som A-magasinet skrev fredag, ble 19 ribbensbrudd avdekket under de blågule merkene helsesøsteren hadde oppdaget på brystet hans.

  • Les saken om «Jakob» her: Helsesøster Ude gjorde det få andre helseøstre gjør.

Ringer politiet i de avorligste tilfellene

Da Aftenposten besøkte Barnemottaket på Ahus, en vanlig dag i oktober, var fire barn i alderen fem måneder til 6–7 år inne til undersøkelse på grunn av mistanke om mishandling.

Uken i forveien kom en gutt på ett år sammen med moren sin. Han var så gjennomslått og full av blåmerker at Due øyeblikkelig ringte politiet, slik helsepersonell er pålagt i de aller mest graverende tilfellene. Da kan mor eller far bli pågrepet på stedet.

– Det er ofte foreldrene som kommer med barna som har de alvorligste skadene. Det er da vår plikt å ivareta barnets perspektiv, samtidig som foreldre ikke skal mistenkes uten at det er grunnlag for det. Dette er en vanskelig balansegang, sier overlegen.

– Hvordan reagerer du når du ser grove eksempler på vold mot barn?

– Jeg blir sint når jeg opplever slikt. Veldig sint. Hvordan går det an å gjøre noe sånt? Det sitter i, lenge etterpå.

– Mange leger kvier seg

Det sosialpediatriske teamet på Ahus har fire barneleger, barne- og ungdomspsykiater, sosionom, ortoped, radiograf og familieterapeut. I ti år har teamet jobbet spesielt med vold mot barn ved siden av sine vanlige jobber på barneavdelingen.

– Det er mange leger som kvier seg for dette, fordi de må vitne i rettssaker, bli avhørt av politiet og slike ting. I tillegg går det spesielt inn på en å se barn som er blitt utsatt for vold, sier Reidar Due.

Få har ansatt sosialpediatere i egne stillinger

I årets oppdragsdokument fra Helse- og omsorsdepartementet til de regionale helseforetakene står det at det skal være ansatt sosialpediatere i alle barneavdelinger.

Leder i Norsk barnelegeforening, Ingebjørg Fagerli, sier det generelt er for få egne stillinger for sosialpediatere på de fleste barneavdelingene – altså barneleger som har ekstra kompetanse i å undersøke og behandle barn som kan være utsatt for omsorgssvikt og vold.

En uformell spørreundersøkelse foreningen gjorde til norske sykehus’ 21 barneavdelinger i slutten av 2015, viser at under halvparten har avsatt egen stilling til sosialpediater.

Oslo universitetssykehus har egen sosialpediatrisk seksjon, og seks barneavdelinger hadde sosialpediatrisk team.

– De fleste andre avdelingene svarte at sosialpediatri stort sett ble ivaretatt som en del av den vanlige driften - av dedikerte overleger med kompetanse, men for lite ressurser til å kunne bruke tilstrekkelig tid på dette fagområdet, sier Fagerli.

Leder i Norsk barnelegeforening, Ingebjørg Fagerli.

Må vite hva de skal se etter

Hun understreker at det er viktig at helsepersonell som akutt tar imot disse barna vet hva de skal se etter, slik at de kan gå videre med de riktige undersøkelsene for å avdekke vold.

I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene står det også at overgrepsutsatte barn som avhøres ved Statens barnehus skal tilbys medisinsk undersøkelse.

– Vi vet at under 20 prosent av barna som er på Barnehusene i dag får en medisinsk undersøkelse, sier Ingebjørg Fagerli, og forteller at de hadde møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet om dette i fjor, sammen med Barneombudet.

– Vi mener øremerkede midler er det eneste som kan få fortgang i opptrappingen av denne kapasiteten og kompetansen på barneavdelingene. Ellers vil mange sykehus prioritere andre oppgaver. Men vi fikk ikke gehør for det, sier hun.

Høie om legemangelen i 2014: – Dette holder ikke

Legemangelen er ikke ny. I mars 2014 skrev Aftenposten at 8 av 10 vold- og overgrepsutsatte barn som er til avhør ved Barnehusene ikke blir undersøkt. Da var helseminister Bent Høie bekymret. Det er han ikke lenger, og opplyser at i Helse Sør-Øst får 10 av 11 barneavdelinger sosialpediater i løpet av 2016.

I tillegg har tre helseforetak kombinerte stillinger i barneavdeling og barnehus og to helseforetak har avsatt sosialpediatriske ressurser i barneavdeling. Det er planer om stillinger i ytterligere tre helseforetak i 2016.

– Det betyr at de snart er dekket, sier helseminister Bent Høie (H).

Også ved de andre helseforetakene planlegges det å ansette flere i løpet av året.

– Det betyr at oppdraget som jeg ga i 2016 er sykehusene i ferd med å følge opp. Det er konkrete planer ved de fleste sykehusene som har barneavdelinger. Dette er en klar forbedring, sier Bent Høie.
Han mener det også handler om hvordan man klarer å samarbeide mellom sykehusene og barnehusene.

– Justisministeren og jeg samarbeider blant annet om å avklare betalingspraksis mellom barneavdelingene og barnehusene. Da kan vi få på plass en felles ordning for dette samarbeidet."

Barneombud Anne Lindboe har lenge kjempet for et bedre helsetilbud for voldsutsatte barn. Hun tror ikke sykehusene vil prioritere flere sosialpediatere ved barneavdelingene uten at det øremerkes midler til dette.

Barneombudet: – Kan få katastrofale konsekvenser

– Barn som er utsatt for vold får et altfor dårlig helsetilbud i dag, mener barneombud Anne Lindboe, som selv er utdannet barnelege.

– Alle barneavdelinger bør ha minst én sosialpediater. Uten folk som er spesielt opplært i dette, risikerer vi at det sendes hjem barn fra sykehusene uten at vold og overgrep oppdages. Det kan få katastrofale konsekvenser for dem det gjelder.

Les mer om

  1. Sykehus
  2. Barn og unge
  3. Vold