Færre mottar arbeidsavklaringspenger

På ett år har antall personer som får arbeidsavklaringspenger, blitt redusert med 3.800.

Ifølge Nav-direktør Sigrun Vågeng går fire av ti personer som slutter å motta arbeidsavklaringspenger ut i jobb.
  • og NTB

Ved utgangen av september 2017 mottok 142.400 personer arbeidsavklaringspenger (AAP), noe som tilsvarer 4,2 prosent av befolkningen i alderen 18–66 år, ifølge tall fra Nav.

Samtidig var det 28.300 personer i alderen 18–29 år som hadde arbeidsavklaringspenger ved utgangen av september 2017. Det er 300 færre enn på samme tid i fjor.

– Antallet personer med arbeidsavklaringspenger har gått jevnt nedover de siste årene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

– Blant dem som slutter å motta arbeidsavklaringspenger, går fire av ti personer til arbeid, fortsetter hun.

I løpet av det siste kvartalet startet 12.300 personer på arbeidsavklaringspenger. 56 prosent av disse hadde inntil da mottatt sykepenger.

Over 70 prosent av dem som mottar avklaringspenger, har psykiske lidelser eller muskel- og skjelettlidelser.

I Vestfold har det blitt 12 prosent færre mottagere av arbeidsavklaringspenger det siste året, mens Rogaland har sett en økning på 5 prosent.