Norge

Kan ta måneder før man vet hvorfor mineryddingsutstyr eksploderte

Den endelige rapporten om hvorfor mineryddingsutstyr eksploderte på Mauken skytefelt ved Skjold kan ta måneder å få klar. En sersjant døde i sprengningsulykken.

Den fatale sprengningsulykken skjedde her på Mauken skytefelt i Indre Troms.
  • og NTB

Det var under en demonstrasjon av utstyr som brukes for å rydde vei i minefelt at den 21 år gamle sersjanten Hågen Skattum omkom fredag.

Ifølge NRK er de tekniske undersøkelsene på stedet avsluttet. Nå går man over i en fase med analyser. Det vil i første omgang bli laget en foreløpig rapport som skal på høring. Den endelige rapporten kan ta måneder å få klar, skriver statskanalen.

Sersjant Hågen Skattum (21) omkom i ulykken ved Skjold.

Talsmann for Hæren, oberstløytnant Ole Johan Skogmo, ønsker ikke gå ut med detaljer rundt hendelsesforløpet.

– Vi må avvente undersøkelseskommisjonens arbeid før vi kan kommentere det nærmere. Vi konstaterer bare at han som omkom var nærmest utstyret da det skjedde.

To vernepliktige som også var i nærheten kom ikke fysisk til skade.

Det bærbare mineryddingsutstyret har hittil kun vært brukt av Ingeniørbataljonen som opererer ved militærleirene på Rena og Skjold. Hæren har inntil videre stanset all bruk av utstyret.