Frp i Bergen ekskluderer to av sine tre bystyrerepresentanter

Fire ledende Frp-medlemmer er ekskludert fra partiet. Bystyrerepresentantene Tor Woldseth og Thomas Flesland har anket avgjørelsen.

Tor Woldseth er en av veteranene i Bergen Frp. Her med Frp-leder Siv Jensen.

(Bergens Tidende): Blant de ekskluderte er bystyrerepresentantene Tor Woldseth og Thomas Flesland, melder BA.

I tillegg til Woldseth og Flesland, dreier det seg om bystyrevara Kjartan Moi Andreassen og Willy Padøy, kjent som organisator av «Nok er nok»-aksjonen.

– Jeg kan bekrefte at de ikke lenger er medlemmer av Fremskrittspartiet, sier Marte Monstad, som er gruppeleder for partiet i bystyret til Bergens Tidende.

– Er de ekskludert?

– Det spørsmålet må du rette til fylkesledelsen.

– Onsdag er det bystyremøte. Da blir du den eneste som møter fra Frp?

– Det stemmer.

En fra Frp i bystyret

En fra Frp i bystyret

Monstad blir nå eneste Frp-representant i Bergen bystyre, siden de to andre vil møte som uavhengige representanter. En bystyreplass er knyttet til person, og ikke til parti. Dermed vil Woldseth og Flesland beholde sine plasser i bystyret uansett.

Bystyredirektør Roar Kristiansen bekrefter at han har kalt de to inn til møtet som uavhengige representanter.

BT var senest mandag i kontakt med Flesland, som da sa at han ville møte som normalt i bystyret som Frp-representant.

Flesland skriver tirsdag i en sms til BT:

«Jeg leser at bystyrets kontor kommer med disse opplysningene. Jeg kan ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt».

Han bekrefter at han har mottatt varselet om eksklusjon fra fylkesstyret, men gjentar at han ikke ønsker å kommentere saken nå.

Woldseth har gjort seg utilgjengelig på telefon de siste dagene. 68-åringen er en av veteranene i Bergen Frp. Han har sittet i bystyret siden 1995, og var gruppeleder for partiet i flere perioder. Han var også varaordfører i perioden 2011 - 15, og styremedlem i Bergen kommunale pensjonskasse siden 1999.

Tomas Flesland er ikke lenger medlem av Frp.

Uro i lengre tid

Det har i lengre tid vært svært urolig i Frps bystyregruppe i Bergen. Marte Monstad ble valgt til gruppeleder, mot Woldseth og Fleslands vilje.

De to har ikke svart på BTs henvendelser tirsdag. Det har heller ikke fylkesleder Gustav Bahus.

Frps kommunikasjonssjef Kjetil Løset henviste før helgen til partiets vedtekter. Der heter det «Et medlem som har brutt partiets program, vedtekter, retningslinjer, eller handlet på en måte som kan bidra til å skade partiets eller partimedlemmers omdømme, kan fratas sitt medlemskap enten permanent eller for en tidsavgrenset periode».