Sterke reaksjoner på lovforslag fra regjeringen: – En bombe under kommuneøkonomien

Regjeringen vil at kommuner skal pålegges både å bruke og betale for statlige systemer for helse- og pasientinformasjon. KS kaller forslaget en «bombe» som de mener svekker det kommunale selvstyret.

Kommunale legevakter er blant virksomhetene som kan bli pålagt å både ta i bruk og betale for statlige e-helseløsninger.

Aftenposten har det siste året omtalt hvordan digitaliseringen av helsevesenet er en langvarig hodepine for offentlige myndigheter.

Fremdeles må både pasienter og ansatte i helsesektoren forholde seg til utdaterte løsninger som faks for å dele pasientinformasjon. Sykehus, kommuner og andre involverte bruker ulike IT-løsninger som ofte ikke kommuniserer med hverandre.

Les hele saken med abonnement