Norge

Krimkamp på lavgir

Selv om organisert kriminalitet i Norge er grovere og mer omfattende enn noen gang, bruker ikke politiet opp pengene som er tilgjengelig for bekjempelse.

Rådet for samordnet bekjempelse av organisert kriminalitet (ROK), politiets spydspiss i kampen mot organisert kriminalitet. I fjor mottok de kun ti søknader om penger fra politidistriktene, mot 42 i 2007. Politiets «reduserte aktivitet» får mye av skylden. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/SCANPIX

 • Andreas Bakke Fosstone Tveøy Strøm-gundersen

Ti nye søknader om penger. Det var alt som i fjor kom inn til Rådet for samordnet bekjempelse av organisert kriminalitet (ROK), politiets spydspiss i kampen mot organisert kriminalitet. Det er en kraftig nedgang fra årene før, ifølge årsrapporten. I 2007 fikk rådet til sammenligning inn 42 søknader om penger. I 2006 40 søknader.

–Det er ikke tilfredsstillende med kun ti søknader. Det vitner om en for svak politiinnsats mot organisert kriminalitet, sier Jan Glent, fungerende leder av ROK og statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet.

I fjor hadde ROK åtte millioner kroner til disposisjon. Penger som skal gå til tolkeutgifter, overtidsbetaling, leie av biler og utstyr til operativt arbeid i etterforskningen av organiserte kriminelle miljøer. Kun seks millioner ble brukt. Resten står igjen på bok. Dette til tross for at Europol, FN, EU og norsk politi selv slår fast at organisert kriminalitet øker, er blitt mer kompleks, alvorlig og dermed stiller mye større krav til politiet.

Fritidsvern.

Nedgangen i søknader fra politidistriktene forklarer ROK på følgende måte: «Den markante nedgangen må nok i stor grad antas å ha sin årsak i politiets reduserte aktivitet, og det faktum at flere polititjenestemenn i større grad synes å verne om sin fritid».

–Men nedgangen skyldes ikke bare vern av fritid. Totalt sett virker politidistriktene mindre villige til å gå inn i etterforskninger av orgkrim-prosjekter. Sakene er kompliserte og det tar tid å kjøre de gjennom rettssystemet, fort 3-4 år. Slike etterforskninger binder opp mye ressurser over lang tid, sier Glent.

ROK skriver i årsrapporten at de håper denne trenden snur, og at politidistriktene benytter seg av muligheten som ROK-funksjonen gir, altså penger, kompetanse og hjelp til alt fra alvorlig narkotikakriminalitet, til organisert menneskesmugling og ran.

–Det er vanskelig å si hvorfor politidistriktene ikke søker om bistand, men det er en betydelig nedgang. Skal man søke om ROK-midler betinger det en satsing lokalt også, i form av penger og folk, sier Otto Stærk, politimester i Østfold, som er representant for politidistriktene i ROK.

Narkoflom.

Narkopresset mot Skandinavia er rekordhøyt. Organiserte kriminelle grupper transporterer kokain, cannabis, amfetamin og metamfetamin gjennom Europa til Danmark, Norge og Sverige.

Samtidig som antall søknader om bistand til ROK gikk kraftig ned i fjor, gikk det samme vei med politiets arbeid mot narkotikakriminalitet.

I Oslo, som er det mest sentrale politidistriktet for bekjempelse av organisert narkotikakriminalitet, gikk antall anmeldelser fra politiets side ned nesten 50 prosent i den mest alvorlige og organiserte narkotikakriminaliteten i fjor. I Asker og Bærum var nedgangen på 30 prosent. På Romerike 27,5 prosent.

I Drammen sier politiet at de får en rekke tips om store partier med narkotika på vei til byen, uten at de kan aksjonere.

Til Drammens Tidende, sier politiets narkosjef Rune Bakkeli, at alle på narkoavsnittet er beordret til å jobbe med andre saker.

Politimester Christine Fossen sier politiet er nødt til å prioritere strengere fordi tjenestemennene verner om familie og fritid. Også i Østfold slipper narkobakmenn unna, selv om politiet sitter med konkrete tips. Årsaken er manglende samarbeid mellom distriktene og kapasitetsproblemer.

I alle distrikter

. ROK skriver i årsrapporten at sakskompleksene stiller politidistriktene overfor de samme utfordringene uavhengig av hvor i landet saken har sitt utspring.

Utfordringer som tidligere var forbeholdt de større politidistriktene, er nå også en realitet i mer eller mindre alle distrikter.

Dermed må alt politi i Norge kunne bruke mer utradisjonelle etterforskningsmetoder, for eksempel nye metoder for å avdekke kriminell virksomhet på Internett, som brukes oftere til foreksempel menneskesmugling til grove narkotikaforbrytelser.

Relevante artikler

 1. NORGE

  De skal avverge drap og ta mektige bakmenn. Nå får de refs av statsadvokaten for ikke å ta nok penger fra kriminelle.

 2. KOMMENTAR

  Bergenspolitiet ignorerer grov narkotikakriminalitet. Hva ignorerer Oslo-politiet? | Andreas Slettholm

 3. NORGE

  Ansatte i krisemøte på politihuset i Bergen

 4. NORGE

  Politiansatt slår alarm om narkoetterforskning

 5. NORGE

  Spesialenheten skal etterforske bergenspolitiet

 6. NORGE

  Utvalg vil slå sammen Økokrim og Kripos