Høyre om NATO-sjefens budsjettutspill: - Han kaster stein i glasshus

– Jens Stoltenberg skulle vært mer ydmyk overfor den situasjonen for Forsvaret som han selv er medansvarlig for, sier stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H).

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) mener Jens Stoltenberg kaster stein i glasshus når han uttaler seg som NATOs generalsekretær.
  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen

Elvenes reagerer på uttalelsene som NATOs generalsekretær har kommet med til Aftenposten. Stoltenberg sier at det er fullt mulig å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvar, og at dette handler om politisk vilje. Norge bruker i dag 1,49 prosent av BNP på forsvar.

Elvenes mener at Stoltenberg, som tidligere statsminister fra Arbeiderpartiet, er medansvarlig for at Forsvaret er blitt bygget ned.

– Det at man hoppet så raskt på en nedbygging av Forsvaret da den kalde krigen var slutt, kan man i ettertid si var forhastet.

Ifølge Elvenes var forsvarsbudsjettene på 90-tallet på tre prosent av BNP (brutto nasjonalprodukt). Den akkumulerte forskjellen mellom det og dagens nivå er over 300 milliarder kroner.

Støtter USAs krav

Nå støtter Stoltenberg USAs krav om at de europeiske NATO-landene må styrke forsvarsbudsjettene sine og bære en større del av byrden.

NATO vedtok allerede i 2012 et mål om at alliansens medlemsland skal bruke minst to prosent av BNP på forsvar, noe Stoltenberg gjentar gang på gang.

– Dette er lettvint og historieløst av Stoltenberg. Han kaster stein fra glasshuset. NATO-Jens er ugjenkjennelig fra AP-Jens. Hvor var hans rørende omtanke for Forsvaret som statsminister, spør Evenes.

NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg.

– Men han uttaler seg nå som NATOs generalsekretær, i en helt annen rolle enn den han hadde som statsminister?

– Det er klart, vi liker Nato-Jens bedre enn statsminister-Jens, men han må ikke glemme hva han etterlot seg.

– Hvordan mener du kan skulle uttalt seg?

– Jeg synes han skulle vært litt mer ydmyk overfor den situasjonen for Forsvaret som han selv er medansvarlig til. Det er greit han skal uttale ambisjoner på vegne av alliansen, men han må ha realistiske ambisjoner.

– Forsvaret ble bygget ned for raskt

Elvenes mener at Stoltenberg viser til at Stoltenberg aldri foreslo noe forsvarsbudsjett på to prosent av BNP.

– Forsvaret ble bygd ned for raskt og nå vil det ta tid å bygge det opp igjen. Det er mer tidsfaktoren enn pengene som er det kritiske.

Elvenes viser til at regjeringen har helt klare ambisjoner om å øke forsvarsbudsjettene, og at Høyres landsmøte har vedtatt å gå inn for et mål om to prosent av BNP- – Forsvarsbudsjettet i fjor var likevel på samme nivå som i 2013?

– Det er haken ved å bruke en brøk i forhold til BNP. I absolutte kroner har Forsvaret blitt styrket også prosentvis fra foregående år.

Fra liten til mellomstor forsvarsmakt

Arbeiderspartiets Anniken Huitfeldt slår tilbake mot Elvenes historiske kritikk med å peke på Høyres ansvar for den nåværende utviklingen.

– Den ydmykheten Elevenes etterspør burde også omfatte Erna Solberg. Forsvarssjefen sa under presentasjonen av sin årsrapport at Forsvarets operative evne er redusert fra 2014 til 2015, på Høyres vakt, sier Huitfeldt, som er én av Arbeiderpartiets representanter i forsvars- og utenrikskomiteen.
– Under Stoltenberg-regjeringen økte forsvarsbudsjettet mer enn andre NATO-land. Vi gikk fra å være en liten til en mellomstor forsvarsmakt i NATO-sammenheng, sier Huitfeldt.

Ifølge henne viste analyser en økning i Forsvarets operative evne de siste årene med Stoltenberg som statsminister.

– Stoltenberg var den første statsministeren i Norge som etter 1991 fullfinansierte Forsvarets langtidsplan. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon tilsier ytterligere økninger. Høyre er ikke i nærheten av å øke budsjettene tilsvarende det de lovte før valget.

– Vi trenger politisk enighet om økte forsvarsbudsjetter i årene som kommer. Det vil Arbeiderpartiet bidra til. Det holder det ikke å skylde på Stoltenberg, når Elvenes sitt eget parti ikke leverer, sier Huitfeldt.

Les også

Skal minne Obama om hvorfor vi har NATO