Koronasyk eller koronasløv? Tusenvis blåser i avtalt time for virustest.

4500 personer møtte ikke opp til avtalt koronatest i Oslo. De siste ukene sto halvparten av testkapasiteten i hovedstaden ubrukt.

Mariann Engvik leder Bryn testsenter. – Når folk ikke møter til timen, blir vi sittende her med dødtid.

Før sommeren var du heldig hvis du fikk ta en test.

De som ble prioritert, var stort sett personer med jobb i helsevesenet eller samfunnskritiske institusjoner. I august måtte Oslo-folk vente over en uke for å få lov til å teste seg.

De siste ukene har dette endret seg. Nå kan Oslo teste over 2000 personer daglig. Men samtidig som kapasiteten øker, gir stadig flere blaffen i å møte.

– Når folk ikke møter til timen, blir vi sittende her med dødtid, sier Mariann Engvik. Hun leder Bryn testsenter, som har fått plass i gamle Bryn brannstasjon i Tvetenveien.

Hvis Oslo får en ny smittetopp, kan dette få kritiske og uheldige følger.

– De tar opp tiden som vi kunne brukt til å teste noen andre, sier Engvik.

Alexandrina Trif ved Bryn testsenter tar prøve av en som tester seg for korona.

Hvorfor lar de seg ikke teste?

4461 personer dukket ikke dukket opp som avtalt fra 24. august til 1. oktober. Det viser tall Aftenposten har fått fra Oslo kommune.

  • 3543 av dem som ikke møtte opp, hadde opprinnelig time på offentlig teststasjon. Resten – 918 personer – hadde time ved privat teststasjon.
  • Testene skjer ved offentlige og private testasjoner, på legevakt og sykehjem. I løpet av fem uker i høst er 66.693 personer testet i Oslo.
  • Det betyr at 6,7 prosent av dem som skulle testes, ikke dukket opp. Andelen som ikke møter opp, stiger. Det viser kommunens interne koronarapporter.

Dette skjer til tross for at kommunen har en egen løsning på nett hvor det er enkelt å avbestille testtimer.

– Vi har spurt hvorfor de ikke kommer, sier Envik på Bryn testsenter.

– Svarene er at tidspunktet ikke passer, at de har testet seg et annet sted, at de er blitt friske eller har glemt å avbestille.

– Det har ikke med frykt for å være smittet og konsekvensene det får å gjøre?

– Det er i hvert fall ikke det de formidler til oss. Vi tror flere hadde møtt opp hvis man kunne velge tid for test selv. I dag blir man tildelt time av kommunen, forklarer hun.

Henriette Seth og Alexandrina Trif tar imot folk som skal teste seg på Bryn testsenter.

Testkapasitet står ubrukt

Mellom 11. og 24. september sto rundt 40 prosent av den totale testkapasiteten i Oslo ubrukt.

Dette skyldes ikke bare at flere ikke møter som avtalt.

Færre Oslo-folk har valgt å teste seg enn det helsemyndighetene regnet med.

– Vi anbefaler alle som har symptomer, å teste seg. Vi har kapasitet til å gjøre det, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Hva synes du om at så mange ikke møter til testen?

– Det er krevende. Det gjør køene større og mer uoversiktlige. Så jeg anbefaler virkelig at de som sier at de vil testes, faktisk går og tar en test, eller avbestiller, sier Johansen.

Dette skjer samtidig som laboratoriene klager over sprengt kapasitet.

En avgjørende uke for Oslo

Denne uken får stor betydning for om hovedstaden innfører enda strengere tiltak.

– Mange har kanskje vært i trange hytter i høstferien. Så vi er veldig spente på utviklingen, sa byrådsleder Raymond Johansen i forrige uke.

I høstferien oppsto en åpen konflikt mellom helseministeren og byrådslederen om tiltakene.

I etterkant av koronakrangelen innførte Oslo påbud om munnbind ved trengsel på trikk, buss og tog. De fleste nabokommunene har gjort det samme.

Men flere av tiltakene Høie og helsemyndighetene ville ha, ble blankt avvist i Oslo. Det gjaldt blant annet forslaget fra FHI og Helsedirektoratet om å forby private samlinger i Oslo på mer enn fem personer samt stenge utestedene for nye gjester etter kl. 22.

– Noe av det vi får fra helsemyndighetene, er synsing, sa byrådsleder Raymond Johansen.

Nå sier Høie at han oppfatter tiltakene i Oslo som gode.

– Det er for tidlig å si om tiltakspakken er tilstrekkelig eller ikke. Vi trenger noen dager til for å se effekten, sier helseminister Bent Høie (H).

Hvordan er smitten i Oslo?

Mandag rapporterte flere medier, særlig NRK og NTB, om økt smitte fra søndag til mandag. Det sier lite.

Smittetallene stiger nesten alltid på mandager. Årsaken er at færre tester seg i helgen eller på ferie.

  • Smitten i Oslo begynte å stige i august. Så kom et kraftig hopp fra uke 32. Da økte antallet nye smittede fra omkring 100 til 209.
  • Siden 1. september har 1127 Oslo-folk fått påvist viruset. Oslo står nå for rundt 40 prosent av all ny smitte i Norge.
  • På den andre siden har veksten flatet ut de siste to ukene. I forrige uke ble 297 registrert smittet, mot 310 uken før.

Men forrige uke var høstferie. Derfor blir de neste dagene viktige.

Slik skjer smitten i Oslo

Smitten i Oslo skjer i flere, små klynger spredt i hver eneste bydel. Det er ingen store enkeltutbrudd.

  • Smitten siden august er høyest i Gamle Oslo, Alna, Grünerløkka og Frogner. Men i forhold til folketallet har viruset spredt seg mest i Alna, Grorud og Stovner siden sommeren.
  • 60 prosent av de smittede er mellom 20 og 39 år. Blant de eldre og mest sårbare gruppene er smitten lav. Derfor er også sykehustallene fortsatt lave.
  • For 13,6 prosent av dem som er smittet i Norge de siste ukene, er antatt smittested ukjent, ifølge FHI. Man aner ikke hvor de er smittet.

– Er det nok at smitteveksten har flatet ut i Oslo?

– Nei. Jeg mener smittenivået i Oslo er for høyt, sier helseminister Bent Høie.

– En altfor stor andel av dem som tester positivt, klarer man ikke å spore tilbake til opprinnelsen. Det betyr at det er et for høyt nivå av smitte i samfunnet.

– Vi trenger ikke flere regler

Helsebyråd i Oslo Robert Steen mener derimot at nye tiltak ikke er nødvendig så lenge Oslo har kontroll.

– Hva må skje for at Oslo innfører nye og strengere tiltak?

– Vi har nå omtrent ikke smitte i risikogruppene. Ingen smitte på sykehjemmene og svært lite smitte blant de eldre, sier Steen til Aftenposten.

Han viser til at smitten befinner seg blant 20- og 30-åringene. De belaster ikke sykehus eller helsevesenet.

– Så situasjonen oppleves som kontrollert. Det som gjør oss urolige, er om smitten skulle krype over i andre grupper, sier Steen.

– Slik jeg leser situasjonen, er den største utfordringen i Oslo å få de unge til å ta tilbake «meter’n». Vi trenger ikke flere regler. Vi ønsker ikke å havne der Madrid, Paris og Newcastle er nå, sier Steen.

Han varsler alvorlige tiltak raskt hvis smitten i Oslo sprer seg til risikogruppene.

– Vi har en liste med tiltak. Men det viktigste virkemiddelet vi ser nå, er sosial distansering. Hvis vi ser en smitteøkning i noen av risikogruppene, må vi trå til med alvorlige tiltak raskt, sier Steen.