Norske dødsfall bekymrer

Sverige har hatt to dødsfall, Danmark ingen. Hvorfor er så mange som ti personer døde av svineinfluensa i Norge? Folkehelseinstituttet er bekymret og vil forsøke å finne forklaringen.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen flankert av helsedirektør Bjørn-Inge Larsen (til venstre) og overlege Bjørn Iversen fra Folkehelseinstituttet under fredagens pressekonferanse.

— Alle bør la seg vaksinere, sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen under dagens pressekonferanse om svineinfluensa.

— De aller fleste vil oppleve svineinfluensaen som mild. Men noen få kommer til å bli svært syke, derfor anbefaler vi vaksine, sa helsedirektør Bjørn Inge Larsen.

— Én av tre som blir alvorlig syke, tilhører ingen risikogruppe, understreket han.

Bekymret for dødsfall

- Mye tyder på at vi er på vei inn i en ny bølge. I går kveld fikk Folkehelsesinstituttet bekreftet et tiende dødsfall i Norge, sier overlege Bjørn Iversen ved instituttet.

Det var to år gammel gutt fra Vest-Agder som døde på Sørlandet sykehus. Gutten tilhørte en av risikogruppene, melder NTB.

Tidligere er det meldt ni dødsfall knyttet til svineinfluensa i Norge: En mann fra Hordaland, en kvinne fra Oslo, en mann fra Oppland, en mann fra Telemark, en tenåring fra Vestfold, tre kvinner fra Akershus og en dansk mann som oppholdt seg i Norge.

- Vi er bekymret for at antallet døde i Norge er såpass mye høyere enn i nabolandene, og ser nærmere på hva som kan være årsaker til det, sier overlege Bjørn Iversen.

I Sverige er det meldt om to dødsfall.

På dansk jord er det ingen registrerte dødsfall. Den eneste danske statsborger som har dødd av svineinfluensa, døde i Norge, opplyser Statens Serum Institut i Danmark til Aftenposten.no.

- En gåte

— Forskjellen mellom de nordiske landene er en gåte. Vi vet ikke hvorfor det er ti dødsfall i Norge, to i Sverige og ingen i Danmark. Vi har ingen forklaring på det. Det er heller ingen entydighet mellom dem som har dødd i Norge. Det er unge og gamle, mennesker med og uten risiko, og de med risiko har ulik type risiko. Og de kommer også fra ulike deler av landet, sier overlege Bjørn Iversen.

- Er det noen andre faktorer som kan forklare ulikhetene?

— Nei, vi har ikke funnet det. Vi har en lang liste med ulike faktorer som vi sjekker for, og den listen er nå i ferd med å bli veldig kort. Samtidig er det helt like virus som rammer i de nordiske landene.

- Kan det være ulik registrering?

— Nei, ikke mellom de nordiske landene. Mellom Norge og andre land i Europa eller lenger vekk, så ja. Men ikke mellom Norge og Sverige. Her er registreringen helt lik.

Slik skal vaksineringen skje

Norske helsemyndigheter har til nå sagt at barn i risikogruppen ned til tre år skal prioriteres for vaksine mot svineinfluensa.

– Vi vil å gå ut med råd om at aldersgrensen skal senkes til 6 måneder, sier helsedirektør Bjørn Inge Larsen.

Etter at folk i risikogruppene er vaksinert, vil følgende grupper bli prioritert: De som er i nærkontakt med barn under seks måneder, de som er i nærkontakt med gravide i første trimester, og svinebønder.

— Etter det vil store kommuner trenge ytterligere en prioriteringsliste. Vi anbefaler at man starter med de yngste og går oppover i aldersgruppene etterhvert, sier helsedirektør Bjørn Inge Larsen.

Det er kjent at svært få eldre mennesker blir alvorlig syke av svineinfluensa. I aldersgruppen 0-39 år er nærmere 1800 bekreftet syke i Norge. Blant dem over 70 år er bare 7 bekreftet syke.

Vaksineringen av risikogruppene er trolig ferdig rundt midten av november.

— Vaksineringen av resten av befolkningen vil starte i midten av november, og skje fortløpende utover i november og desember, og kanskje også frem til jul, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Følg med i aviser og på nett

Norge får ikke alle sine 9,4 millioner doser på én gang. Dosene kommer fortløpende og over tid, etterhvert som de blir ferdige fra leverandøren.

Hvordan kan folk da vite når de kan få sin vaksine?

Tid og sted vil bli kunngjort på kommunenes eller bydelenes (Oslo) nettsider, ved annonser i lokalavisene og ved oppslag på apoteker og helsestasjoner, opplyser helsemyndighetene.

Folk i risikogruppene vaksineres først. Men de kan ikke regne med å bli innkalt. De må selv følge med på kunngjøringene og stille opp på vaksinestedet.

Bivirkninger

Svenskene har begynt å sende inn rapporter om sine bivirkninger - til Läkemedelsvärket. Her kan du se hvilke bivirkninger de forteller om.

- Det vanligste er at man får vondt i armen der sprøyten er satt. Det er et tegn på at vaksinen virker, sier overlege Bjørn Iversen.

- Det er så langt ikke sett alvorlige, sjeldne bivirkninger, sier han.

Flere syke, få bekreftelser

Hittil er det anslagsvis 100.000 nordmenn som har hatt eller har sykdommen, tror helsemyndighetene.

Men svært få har fått bekreftet at det er denne sykdommen de har hatt. Alle som ikke allerede har fått bekreftet svineinfluensa via laboratorieprøve , bør vaksinere seg, mener helsemyndighetene.

Les også

Svineinfluensa