IS-kvinne dømmes til tre år og seks måneder. Derfor ble hun dømt.

Hun muliggjorde jihad, la til rette for IS-ektemennene og oppfostret neste generasjon IS-rekrutter, konkluderer retten. – Denne dommen avklarer ingenting, sier kvinnens forsvarer.

Oslokvinnen var radikalisert da hun reiste til Syria i februar 2013 for å være sammen med ektemannen, islamisten Bastian Vasquez. Etter nærmere seks år i IS-regimet ble hun og hennes to barn i 2020 hentet tilbake til Norge. Det førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

Ikledd en kamelfarget bluse reiste den IS-tiltalte kvinnen seg. Tingrettsdommer Ingemar Nestor Nilsen leste raskt opp dommen.

Domsslutningen lød på tre år og seks måneder i fengsel, et lite avvik fra aktors påstand om fire års fengsel. De 402 dagene hun har sittet i varetekt, trekkes fra dommen.

– Det var en god dom, sa statsadvokat og aktor Geir Evanger. Han er fornøyd med at retten er enig i aktoratets vurdering av lovanvendelse og bevis.

Den IS-tiltalte kvinnen anket dommen på stedet, både over skyldspørsmålet og straffeutmålingen.

– Jeg skal anke, sa kvinnen da hun ble spurt om hun ville ta betenkningstid eller anke.

Kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, betegnet dommen som svakt begrunnet.

– Denne dommen avklarer ingenting. Retten har funnet at hun har deltatt i en terrororganisasjon. Det er vi uenig i og derfor har hun anket, sa Nordhus til Aftenposten.

Men den enstemmige dommen fra Oslo tingrett er klar:

– Hun har deltatt i en terrororganisasjon. Hun har handlet med vitende og vilje og fyller kravene til forsett, leste tingrettsdommeren opp fra dommen tirsdag ettermiddag.

Les også

Aftenposten dokumenterer: Over 100 personer dro fra Norge til Syria og Irak. Dette er det norske nabolaget i Den islamske staten.

Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen leste tirsdag opp dommen mot den IS-tiltalte kvinnen.

Derfor ble hun dømt

Den 30 år gamle kvinnen fra Oslo har under hovedforhandlingen forklart at hun frivillig reiste til Syria. Kvinnens forsvarere argumenterte i retten for at hun hadde blitt et offer for menneskehandel, det ble avvist av Oslo tingrett.

Dommerne peker på flere grunner til hvorfor kvinnen må dømmes:

1. Hun visste hva hun dro til

Oslo tingrett slår fast at oslokvinnen var klar over hva hun dro til, da hun i februar 2013 reiste til krigsherjede Syria der ektemannen Bastian Vasquez oppholdt seg. Dommen peker på følgende:

  • Hun var klar over at hun ville få mindre bevegelses- og handlingsfrihet. Samt at hun reiste til et sted med en «bokstavtro tolkning av Koranen».
  • Allerede ved innreise til Syria var hun klar over at Vasquez deltok og kjempet for opprørsgruppen og terrororganisasjon.

Retten legger også til grunn at da hun reiste til Syria, var målet hennes å leve på et sted der «radikal islam ble praktisert».

2. Var IS-medlem og la til rette for krigføring

Retten legger til grunn at deltagerbegrepet er bredt og at terskelen for å anses som deltager «ikke ligger særlig høyt».

Oslo tingrett mener at kvinnen ved å være hjemmeværende kone og mor var aktivt deltagende i IS. I dommen vises det til:

  • Hun var klar over at hun skulle være hjemmeværende kone og mor. Før hun reiste var hun dessuten klar over at kvinner hadde få eller ingen rettigheter.

Retten er heller ikke i tvil om at hun ved å reise til Syria, passe barn, ta seg av oppgaver i hjemmet og bo sammen med sine tre ektemenn, la til rette for at de kunne delta i kamphandlinger. Hun hadde ikke en passiv rolle, mener dommerne:

  • «Tvert om var hun en støttespiller som muliggjorde jihad (hellig krig), la til rette for at sine tre ektemenn ble ivaretatt på hjemmebane og oppfostre neste generasjon ISIL-rekrutter.»
Les også

Les også Andreas Slettholms kommentar: «En husmordom for vår tid»

Den 30 år gamle kvinnen reiste til Syria i 2013. Der ventet ektemannen Bastian Vasquez, en norsk fremmedkriger (t.h.). Han fikk senere en fremtredende rolle i IS før han døde i 2015.

3. Ikke offer for menneskehandel

Under prosedyren i Oslo tingrett argumenterte kvinnens forsvarere for at hun måtte frifinnes. De pekte på at 30-åringen ville hjem til Norge og at hun var et offer for menneskehandel. Dette blir avvist av tingretten:

  • Bevisene har vist at det hun gjorde som hjemmeværende kone og mor ikke kan beskrives som tvangsarbeid. «Hun er derfor ikke et offer for menneskehandel.»

4. Ser bort fra forsøk på å komme seg hjem

Det har vært sentralt i kvinnens forsvar at hun forsøkte å komme seg tilbake til Norge. Dette ser retten bort fra.

  • «At tiltalte i løpet av tiltaleperioden ønsket å reise hjem til Norge, hadde ikke sammenheng med pliktene hun hadde som husmor og mor, men heller at hun og barna ønsket å komme seg vekk fra en vanskelig hverdag i et krigsherjet land.»

Forsøkene på å komme seg tilbake til Norge blir heller ikke vektlagt med tanke på straffeutmålingen.

Les også

Hun forelsket seg i en ekstrem islamist, giftet seg med ham og ble en del av IS i Syria. Nå blir hun historisk.

Historisk dom

Dommen er den første mot en norsk kvinne som reiste til Syria og endte opp med å slutte seg til IS. På spørsmål om hvor viktig denne dommen er for norsk rettspraksis, svarte statsadvokat Evanger at den setter rammen for lignende saker.

– Den vil kunne være en rettesnor for senere saker.

Tirsdag falt dommen mot den IS-tiltalte kvinnen som norske myndigheter i januar 2020 hentet tilbake til Norge. Aktor og statsadvokat Geir Evanger (t.v.) fikk medhold i at kvinnen må dømmes. Kvinnens forsvarer er advokat Nils Christian Nordhus.

Han beskrev straffen som «streng», til tross for at den ble noe lavere enn det påtalemyndigheten ba om, nemlig fengsel i fire år.

Kvinnens forsvarer, advokat Nordhus, ønsket ikke å kommentere hvilken betydning dommen mot 30-åringen vil kunne få for andre norske kvinner som har oppholdt seg i IS-kontrollerte områder i Syria.

– Hva er din kommentar til at retten mener at det å være hjemmeværende husmor skal dømmes til tre år og seks måneder i fengsel?

– Vi tenker at det er historisk nokså strengt og nokså spesielt. Det vi savner ved denne dommen er en bedre begrunnelse for det resonnementet.