Norge

Forsvaret skjerper ID-rutiner

De eksmilitære Tjostolv Moland og Joshua French hadde Forsvarets ID-kort da de ble tatt i Kongo. Et nytt regelverk skal bidra til at noe lignende ikke skjer igjen.

Joshua French og Tjostolv Moland hadde ID-kort fra Forsvaret. PRIVAT

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Moland og French viste frem identitetskort da de ble arrestert i Kongo 9. og 11. mai. Dette til tross for at de forlengst har lagt bak seg tjenesten i Forsvaret, i Garden og i Telemark bataljon. ID-kortene er årsaken til at Moland og French stilles for en militær domstol, og ikke en sivil.

I Forsvarsdepartementet er det tatt ille opp at de to på denne måten brukte/misbrukte militære ID-kort. En knapp måned etter arrestasjonene ba derfor departementet, i form av et brev fra ekspedisjonssjef Elisabeth Bødtker Larsen, Forsvarsstaben om å iverksette full revisjon av instruksen for ID-kortene. Spesielt var man opptatt av rutinene for tilbakelevering av ID-kort etter endt tjeneste.

Drøyt tre uker senere kunne Forsvaret presentere en ny instruks, som trer i kraft denne måneden. Ifølge seniorrådgiver Jan Ketil Steine hos Forsvarssjefen var arbeidet med instruksen i gang før brevet fra departementet kom.

Gjorde ikke jobben

Aftenposten har fått oversendt gammel og ny instruks. Forskjellen er at det i den nye presiseres at ID-kort av den typen Moland og French har vist frem i Kongo, skal innleveres ved endt tjeneste i Forsvaret.

Samtidig heter det i både gammel og ny versjon at kortene skal inndras når arbeidsforholdet opphører.

–Kortene skulle vært levert inn. De to har latt være å gjøre dette. Avdelingene deres skulle påsett at dette ble gjort, sier brigader John Einar Hynaas ved Vernepliktsverket, som er ansvarlig for instruksen.

–Formuleringen «skal inndras» tilsier altså at Forsvaret på selvstendig grunnlag skulle tatt affære?

–Det er de tjenestegjørende avdelingene som har dette pålegget.

–Og som ikke har gjort noe i dette tilfellet?

–Det er riktig, sier Hynaas.

Spørsmålet er så om den nye ordlyden bare er et slag i luften, så lenge innskjerpelsene retter seg mot enkeltpersoner, og ikke Forsvarets avdelinger.

–Det er for så vidt riktig. Men i tillegg blir det gitt innskjerpelser muntlig og skriftlig hvis vi registrerer at reglene ikke følges, sier seniorrådgiver Jan Ketil Steine.

Anmeldelse aktuelt

Hynaas legger til at ID-kortene i prinsippet ikke har noen annen funksjon enn å fortelle hvem personene er, og for så vidt tilsvarer lignende kort hos f.eks. Posten. Men han erkjenner at ID-kortene i Kongo er tatt som bevis på at de to fortsatt tilhører Forsvaret. Kortene er ikke gått ut på dato.

–Både gammel og ny instruks sier at misbruk av kort kan anmeldes og straffes etter straffeloven. Er noe gjort i forhold til Moland og French?

–Ikke foreløpig, meg bekjent, sier Hynaas.

–Er det aktuelt å anmelde?

–Det må vi eventuelt vurdere sammen med Generaladvokaten, sier han.

 1. Les også

  Kongo-sak levert domstolen

 2. Les også

  - Enken til sjåføren snakker ikke sant

 3. Les også

  Kan bli sittende på «dødscelle» livet ut

 4. Les også

  Krever 18 millioner i erstatning

 5. Les også

  - Nordmenn i Kongo overføres til nytt fengsel

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  VG: Avtale om overføring av French til Norge nesten klar

 2. NORGE

  Ny bok: Shimon Peres hjalp Joshua French hjem. Norske myndigheter gjorde vondt verre, hevder TV2-journalist.

 3. DEBATT

  Jeg forventer at foredragene dine avsluttes så enkelt som dette: Takk, Norge!

 4. A-MAGASINET

  Alt som kunne gå galt, hadde allerede gått galt i Kongo. Så begynte også filmversjonen å falle fra hverandre.

 5. A-MAGASINET

  Arild Retvedt Øyen overbeviste Kongos ledere om å sende Joshua French hjem. Selv blir han ikke ferdig med Afrikas hjerte.

 6. NORGE

  Politiet sa de hadde «veldig få etterforskere». Nå har statsadvokaten beordret etterforskning av norsk atomdeponi.