Rett24: Setteriksadvokaten vil påstå full frifinnelse fra 1994 i en pilotsak i trygdeskandalen

Setteriksadvokaten vil nedlegge påstand om frifinnelse i Nav-saken som skal behandles i Høyesterett, etter Efta-domstolens avgjørelse, skriver Rett24.

Jussprofessor Henry John Mæland er utnevnt som setteriksadvokat for Nav-sakene, hvor riksadvokaten er inhabil.

Rettssaken som er plukket ut som «pilot» i komplekset rundt trygdeskandalen, vil få en rask behandling i Høyesterett. Pilotsaken som skal behandles, er fra 2017, og den er den eneste av de rene trygdebedragerisakene som har gått helt til Høyesterett.

– Høyesterett har tidligere uttalt at Efta-domstolens tolkning skal tillates stor vekt. Dette er prinsipper påtalemyndigheten må følge, og vi kommer derfor til å legge ned påstand om frifinnelse i denne saken, sier setteriksadvokat Henry John Mæland til Rett24.

I dommen i pilotsaken fikk en mann i midten av 60-årene 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt, grovt bedrageri. Han hadde vært i Italia mens han fikk arbeidsavklaringspenger. Forholdet strekker seg på begge sider av 2012, som til nå har vært knekkpunktet i trygdeskandalen. Det har gjort saken godt egnet for å prøves i Høyesterett.

Varselet om påstand om frifinnelse kommer etter at Efta-domstolen onsdag kom med en avgjørelse der de mener Norge heller ikke før 2012 kunne begrense utbetaling av arbeidsavklaringspenger til personer som reiste til et annet EØS-land. Domstolen mener at feilen Norge har gjort i trygdeskandalen, strekker seg helt tilbake til 1994.

Pilotsaken er berammet til 27. mai.

Saken oppdateres.