Norge

Eirik Jensen anker forlenget varetektsfengsling

Den narkotika- og korrupsjonsdømte politimannen Eirik Jensen er av Oslo tingrett fengslet i åtte nye uker. Jensen vil anke fengslingen.

Ekspolitimannen Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av hasj.
  • NTB
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

– Fengslingen blir anket, skriver Jensens forsvarer John Christian Elden i en sms til NTB.

Etter onsdagens fengslingsmøte bestemte Oslo tingrett at Jensen kan holdes i varetekt i åtte nye uker.

– Retten mener at disse omstendighetene alt i alt underbygger at det er egnet til – og en risiko for – å støte allmennhetens rettsfølelse om Jensen løslates. Etter rettens syn taler hensynet til allmennhetens rettsfølelse fortsatt med tynge for at han ikke løslates, skriver dommer Jannicke Johannesen i Oslo tingrett i fengslingskjennelsen.

Aktor Guro Glærum Kleppe sier til NTB at Spesialenheten ikke har noen kommentar til fengslingskjennelsen.

Ekspolitimann Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Dommen ble anket på stedet, og Høyesterett skal nå ta stilling til saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet er i utgangspunktet endelig avgjort.

Les mer om

  1. Eirik Jensen