Fylkene angriper regjeringens nedskalerte togplaner: Brutte løfter og puslete ambisjoner

Fire norske fylker er svært skuffet over regjeringens kutt i jernbaneutbygging.

Regjeringens klima- og samferdselspolitikk henger ikke lenger sammen, sier Tonje Brenna (ved bordet) og Viken fylkeskommune.

Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet har over halvparten av landets innbyggere. De fire fylkene er på lag i det som kalles Østlandssamarbeidet.

Vårens fremste kampsak er regjeringens plan om å la være å bygge moderne jernbane fra Oslo til Skien, Lillehammer og Halden. Planen for Intercity skulle gjøre hele regionen til ett bo- og arbeidsmarked.

Nå skal Stortinget diskutere regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan. Rett i forkant kommer de fire med et ramsalt angrep på regjeringen. Overskriften på det skriftlige budskapet er «Brutte løfter og puslete ambisjoner».

De vil ha full utbygging av Intercity.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) svarer at hele satsingen på distriktene vil bli rasert om de får Stortinget med på dette.

«Løftebrudd!»

Even Aleksander Hagen (Ap) er fylkesordfører i Innlandet. Han leder Østlandssamarbeidet.

Hagen sier at regjeringen begår et klart løftebrudd mot kommuner, stasjonsbyer, næringsliv, befolkning og pendlere på Østlandet. Et løfte Stortinget har stilt seg bak.

– Målet om kortere reisetid og flere togavganger må gjelde for Skien, Lillehammer og Halden, ikke bare Tønsberg, Hamar og Moss, sier Hagen.

Like hard i klypen er Tonje Brenna (Ap), fylkesråd og øverste politiker i Viken:

– Skal vi kutte klimautslipp innen transport må vi bygge jernbane for fremtiden. Når regjeringen senker ambisjonene for Intercity, stemmer ikke lenger ord og handling i klima- og samferdselspolitikken, sier hun.

Det blir ikke to tog i timen til Halden. Ikke om mesteparten av Østfoldbanen sør for Moss forblir en 150 år gammel, enkeltsporet jernbane, sier Brenna.

Tog av typen Flirt, selve symbolet på Intercity-jernbanen i Norge.

– Byutvikling stopper opp

Terje Riis-Johansen er fylkesordfører i Vestfold og Telemark. Han minner om alt arbeidet kommuner og fylker har gjort for å planlegge nye knutepunkter og stasjonsområder.

– I juni 2017 ga Stortinget grønt lys for bygging av dobbeltspor til Halden, Lillehammer og Skien. Som følge av dette har Tønsberg, Larvik og Porsgrunn båndlagt store arealer i sentrum, sier Riis-Johansen.

– De og andre byer risikerer at usikre jernbaneplaner i mange år vil stå i veien for byutviklingen. Det er uakseptabelt, sier han.

I Oslo er Lan Marie Berg (MDG) samferdselsbyråd. Hun er opptatt av jernbanetunnel under Oslo.

Hun sier at kapasiteten i dagens tunnel er sprengt.

– Uten en ny tunnel vil nye investeringer på Dovrebanen, Østfoldbanen eller Vestfoldbanen få begrenset nytte. Tilbudet lokalt i Oslo vil heller ikke kunne bli bedre, sier Berg.

Hun sier at en ny tunnel også vil gjøre det enklere å håndtere forsinkelser og uforutsette hendelser. Det reduserer behovet for perioder med buss for tog.

Dette er arealet i sentrum som Larvik kommune oppgir at er båndlagt. Slik vil det fortsette til planene for jernbaneutbygging på Østlandet er endelig planlagt, sier kommunen.

De sterkeste reaksjonene kommer mot kuttene i jernbaneplanen for Fredrikstad og Larvik. Byene føler seg satt sjakk matt.

Larvik har bedt om å få tilsendt alle faglige utredninger og analyser som ligger bak regjeringens konklusjoner.

Vi er klar over at vi er i mindretall. Vi skal være ydmyke. Det blir gi og ta når Nasjonal transportplan nå skal behandles i Stortinget. Men jeg har stor tro på bred enighet, sier Knut Arild Hareide.

Slik svarer Hareide

– Vi er ambisiøse. Vi bruker mye mer penger. Men vi lover mindre. Vi er realistiske.

Dette er Knut Arild Hareides egen oppfatning av forslaget til Nasjonal transportplan.

Hareide advarer Stortinget om å plusse på med mye mer enn det forslaget går ut på.

– Vi må bli enige om en plan vi kan leve med, og etterleve. Frem til 2028 skal vi hvert år fremover øke bevilgningene til samferdsel med 1,75 mrd. kroner.

Hareide er åpen om at forslaget er et frieri til Frp. Som at Bane Nor skal få operere mer som Nye Veier, og selv bestemme hvilke prosjekter de vil realisere først.

– Men du får knallhard kritikk fra fylkene i Østlandssamarbeidet?

– Jeg forstår frustrasjonene. Spillereglene er endret. Det er vel litt risikofylt for meg å reise til Fredrikstad eller Larvik nå, sier han med et lite smil.

– Men dersom vi skal bygge ferdig full Intercity, uten å øke bevilgningene til samferdsel formidabelt, vil vi måtte avlyse svært mange samferdselsutbygginger over hele landet, hevder Hareide.

– Jeg kan være med på å diskutere enkelte saker. Men ikke endre vesentlig på den samlede satsingen i ulike deler av landet, sier han.

Den sterkeste kritikken jeg har fått på forslaget til ny Nasjonal transportplan handler om jernbane. Det sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.