Regionale koronatiltak avvikles for 13 Viken-kommuner

20 kommuner i Viken må fortsette med de strengeste regionale koronatiltakene, mens for 13 kommuner avvikles tiltakene. Tiltaksnivået tas ned for 19 kommuner.

Hemsedal er blant kommunene i Viken som ikke lenger vil være omfattet av regjeringens regionale koronatiltak. Nå gjelder de lokale og nasjonale tiltakene her.

De strengeste regionale tiltakene, omtalt som nivå A (se faktaboks nederst i saken), innebærer blant annet at alle butikker, serveringssteder og treningssentre må holde stengt.

– Smittetallene i Viken har flatet ut den siste tiden, noe som tyder på at tiltakene som ble innført 16. mars har hatt effekt. Likevel har flere kommuner fortsatt et for høyt smittenivå. I disse kommunene blir de regionale tiltakene derfor videreført, enten på nåværende nivå eller på tiltaksnivå B, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Endringene gjelder fra midnatt, natt til mandag 12. april og til og med søndag 25. april.

I disse kommunene avvikles tiltakene:

  • Aremark, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Krødsherad, Nesbyen, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal og Ål i Viken samt Gran kommune i Innlandet.

I disse kommunene blir tiltaksnivået nedjustert fra A til nivå B:

  • Aurskog-Høland, Frogn, Halden, Hole, Hurdal, Hvaler, Indre Østfold, Jevnaker, Kongsberg, Lunner, Marker, Modum, Nesodden, Nittedal, Ringerike, Skiptvet, Vestby, Våler og Øvre Eiker.

20 kommuner fortsetter med nivå A:

  • Asker, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Gjerdrum, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nes, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Ullensaker og Ås.

– Vi tar regjeringens beslutning om videreføring av covid-19-forskriften 5 A til etterretning, da smittetallene er høye og svært ustabile. Vi har i vår dialog med nasjonale helsemyndigheter vektlagt at tiltakene må vurderes på nytt innen rimelig tid, sier Bærum og Askers ordførere Lisbeth Hammer Krog og Lene Conradi i en felles kommentar.

De understreker begge at situasjonen for næringslivet i de to nabokommunene rett utenfor Oslo er svært kritisk.

– Det er derfor ekstra viktig at det gjøres kloke justeringer nå, og at det ikke går for lang tid før det tas en ny vurdering av tiltaksnivå, sier Hammer Krog og Conradi.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren i Oslo og Viken og de berørte kommunene har hatt tett dialog om saken. De fleste kommunene støtter anbefalingen.

I tillegg til de regionale tiltakene som regjeringen har innført, er det innført en rekke nasjonale tiltak. Mange kommuner har også innført lokale forskrifter med strengere smitteverntiltak.

Det er ikke bare i Viken regionale tiltak blir opphevet i flere kommuner fra mandag. Det samme skjer på Haugalandet, Vestfold og Telemark og i Nordland.