Her kommer nye asylmottak

UDI søkte etter 30.000 nye mottaksplasser, men kun 2824 plasser er blitt godkjent. For høye forventninger om pris, mener UDI.

  1. desember i fjor gikk fristen ut for å tilby Utlendingsdirektoratet (UDI) ordinære asylmottak. Man ønsket seg totalt 30.000 nye plasser fordelt på regionene. En opptelling rett før jul viste at det var kommet inn tilbud om 29.357 plasser.

Stor interesse i desember:

Skrotet tilbud om 24.000 plasser

Men etter en gjennomgang av tilbudene, sitter UDI nå kun igjen med snaut 6000 plasser. Og 22 asylmottak er endelig godkjent. 17 andre tilbud er avhengige av kommunale godkjenninger, brannverngodkjenning eller omregulering .

Fikk få plasser i første runde:

Planene om flytende mottak strandet

Blant tilbudene som raskt ble vraket var et anbud om å huse over 6000 asylsøkere på seks utrangerte cruiseskip. De fleste tilbudene som havnet i søppelbøtten, var for dyre, at lokalene var uegnet eller at man manglet lokale godkjenninger.

Totalt står UDI igjen med 5459 forhåndsgodkjente plasser, men fortsatt gjenstår endelig kommunal godkjenning for drøyt 2635 av disse tilbudene. Kun 22 av nesten 120 mottakstilbud er altså godkjent uten forbehold.

Tilbudene for høyt priset

— Det er klart at dette er skuffende. Det gjør det vanskelig for oss, sier Tormod Stavenes, regiondirektør i UDI Sør, som har ansvaret for anbudsprosessen.

- Hvorfor er så mange tilbud vraket?

— De krever for mye penger eller er at man mangler nødvendige tillatelser. Det som har gjort det vanskelig for oss er at vi lå for høyt i markedet, prismessig, ved inngangen til høsten. Forventningene her vært for høye, og bildet som ble skapt av akuttplassene var at vi betalte 700 kroner i døgnet pr. plass, sier Stavenes.

Han peker på at UDI har satte en økonomisk ramme på 75.000 kroner per faste mottaksplass per år, og at man har brukt retten til å avvise tilbud der prisen ligger over denne rammen.

Skulle flyttes fra dyre akuttilbud

Aldri før har det kommet så mange asylsøkere til Norge som høsten i fjor. Totalt kom det kom 31.145 asylsøkere til Norgei 2015. Disse flyktningene er blitt innkvartert i akuttmottak, alt fra campingplasser til hoteller, med en snittpris på 700 kroner pr. seng i døgnet.

Meningen med de nye, ordinære mottaksplassene var å flytte tusenvis av asylsøkere fra dyre akuttmottak til rimeligere og mer langsiktige boløsninger.

- Hva gjør UDI nå?

— Vi må først gjøre opp status. men etter all sannsynlighet må vi kjøre en ny utlysning. Her må vi tenke i flere spor. Vi må bygge ned antall akuttplasser, samtidig som vi også må forberede oss på en økning i asylankomster igjen, sier Stavenes.

Akuttmottaksstandarden:

— Må bruke alle virkemidler

UDI har arbeidet med å etablere egne, større mottak i ledige kontorbygg, tilsvarende de som i høst ble etablert på Kongsberg, Forus i Stavanger og på Lysaker. I tillegg er det inngått rammekontrakter om å levere flytende asylmottak på såkalte floteller hvis antall asylankomster kunne stige igjen.

— Skal UDI løse en situasjon lik den man hadde i høst, må man ta i bruk alle de virkemidlene man har. Vi trenger da både vanlige anbudsplasser, storanlegg-løsninger og akuttinnkvartering. Men hovedsiktemålet er uansett de som søker om asyl skal få tilbud om å bo under tak. Og midt oppe i dette er det viktig å holde fokus på at det er flyktninger vi håndterer, så vi ikke bare stuper ned vår egen arbeidsmengde, sier Stavenes.

Flytende mottaksplaner:

Skal jobbe med å få flere og bedre tilbydere

Han varsler at UDI vil komme til å jobbe mer aktivt for å få både private og kommuner til å komme med tilbud om å drive asylmottak.

— Vi må gå mer ut i markedet og berede grunnen. Vi må få tilbydere til å skjønne hva som man må gjøre for å drive et mottak. At det må være kvalitet i innholdet og at et mottak må drives på en god og forsvarlig måte, sier Tormod Stavenes.

Har jobbet måneder i konstant krise:

De siste mottakene kan få grønt lys i neste uke

UDI har nå forhåndsgodkjent 39 mottakstilbud med tilsammen 5459 plasser. Men kun 2824 av disse plassene er tildelt kontrakt uten forbehold.

Rundt 15. februar vil det avgjøres om de siste 17 asylmottakene med 2635 plasser vil få kontrakt. Da skal man etter planen signere kontrakter for alle de nye asylmottakene.

Alle tilbudene inneholder faste plasser, som UDI overfører og betaler for årlig, uansett om plassene og sengene fylles opp. I tillegg skal 20 prosent av tilbudet være stykkprisplasser, der det betales for plasser som er i bruk.