Norge

Fylkesmannen åpner for pressen

ELVERUM (Aftenposten.no): Fylkesmannen krevde i utgangspunktet at pressen skulle kastes på dør da de ansatte i barnevernet skulle vitne. Så snudde Fylkesmannen, og det blir full offentlighet om barnevernets rolle i Alvdal.

Aktor Iris Storås har aldri før opplevd at Fylkesmannen har instruert noen domstol om å kaste pressen på dør. Til venstre politioverbetjent Anne Kristin Lindkjølen og politiadvokat Liv Heidi Bjerkmo.
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

Da de seks ansatte i Alvdal kommune skulle forklare seg om overgrepssaken i Nord-Østerdalen, krevde Fylkesmannen i Hedmark at pressen skulle kastes på dør.

Barnevernet i kommunen har mottatt flere bekymringsmeldinger, men under opprullingen av overgrepssaken i Alvdal har de fått kraftig kritikk for å ha unnlatt å gjøre noe med sakene.

Derfor reagerte sorenskriver Tom L. Urdahl sterkt på at dørene for første gang kreves lukket i rettssaken, som nå er inne i sin tredje uke.

Om fungerende fylkesmann Anne Kathrine Fossum ikke hadde snudd i saken, hadde det betydd at offentligheten heller ikke ville ha fått høre den tidligere lederen av barnevernet på Alvdal, som etter planen skal vitne onsdag morgen.

Men etter en nesten to timers tenkepause kom svaret.

De ansatte fritas for taushetsplikten, retten lukkes, men pressen får lov til å være til stede:

— Vi synes det er riktig at offentligheten får høre også disse vitnene, sier Fossum til aftenposten.no.

- Tenker på barna

Seksjonssjef for sosial- og helseavdelingen hos Fylkesmannen, Ellen Cathrine Trosvik, sier til Aftenposten.no at det ikke er barnevernets rolle de ønsker å beskytte, men sensitive personopplysninger om de fire barna som er innvolvert i saken:

— Vi ønsket absolutt ikke å tåkelegge hva barnevernet har gjort i saken, men vi må tenke på at dette er barn som skal leve videre der de bor, sier Trosvik.

- Men om dørene ble helt lukket ville offentligheten aldri fått vite hva de ansvarlige i barnevernet på Alvdal gjorde eller ikke gjorde?

— Vi har fått en begjæring fra retten om fritak for hele taushetsplikten, og behandler den nå, sier Trosvik.

- For åpenhet

Alvdalsordfører Olov Grøtting sier at de er for åpenhet:

— Det er Fylkesmannen som kan oppheve en taushetsplikt, men når det gjelder barnevernets rolle er vi absolutt for åpenhet, sier Grøtting til Aftenposten.no.

- Jeg sitter akkurat og skriver på et brev om hvor viktig det er at saken belyses best mulig, samtidig som vi tenker på de involverte, sier ordføreren.

- Full stans

Forhandlingene i Nord-Østerdal tingrett ble stanset ved 13-tiden, og retten tok én times pause etter at sorenskriver Tom L. Urdahl oppdaget at det i et brev skrevet 17. januar var tatt forbehold om at ansatte i Alvdal kommune ble fritatt for taushetsplikten om pressen ble kastet på dør:

— Mye vann har rent i havet siden den gang, og jeg mener det er viktig med størst mulig åpenhet i denne saken. Vi er gjerne med på å flytte steiner, men kan vanskelig skrive om loven, sa Urdahl, med referanse til at det er Fylkesmannen som sitter på nøkkelen til en løsning.

Aktor Iris Storås har aldri før opplevd at Fylkesmannen har instruert noen domstol om å kaste pressen på dør:

— Jeg skjønner at pressen gjerne vil være til stede når det stilles spørsmål om barnevernets rolle, men loven er klar når det gjelder hvem som kan oppheve taushetsplikt, sier Storås.

- Vitner forklarte seg

Klokken 15 fortsatte tingretten. Det første vitnet (44) er assistent for de minste barna til det tidligere samboerparet:

— Begge er i god utvikling, sa kvinnen, som også er datterens støttekontakt.

Hun hadde vært på flere hjemmebesøk, og karakteriserte forholdene i hjemmet som ryddige.

Også de neste to vitnene fra Alvdal kommune hadde samme budskap:

Barna hadde fortalt om overgrep, det var skrevet flere bekymringsmeldinger til barnevernet, men lite skjedde:

— I dag har hun fått et mye bedre språk. Nå sier hun jeg, og det er første gang hun har omtalt seg selv som noe, sa en helsefagarbeider (47).

Hun var med den 15. oktober 2008 da barna ble tatt fra moren, og Alvdal kommune snudde seg rundt og skaffet omsorgsplasser på få timer.

Les også

  1. - Ba datteren bli surrogatmor

  2. - Far forlenget egne barns lidelser med ti måneder

  3. Tre vitner kjemper for å slippe