- Ingen systematiske avvik i helseforetakenes rutiner

Helseministeren orienterte mandag om rutiner for pasientventelister ved de regionale sykehusene. Konklusjonen er at man ikke har funnet systematiske avvik.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen informerte mandag om de regionale helseforetakens gjennomgang av rutinene rundt pasientventelister.

I januar kom det frem at en rekke pasienter ved Sykehuset Asker og Bærum (SAB) har vært offer for teknisk svikt eller bevisst triksing med datoer. Dette har ført til at de berørte pasientene ikke fått den behandlingen de har krav på.

Det er ikke funnet systematiske avvik i rutinene.
Anne-Grete Strøm-Erichsen, helse— og omsorgsminister.

Som følge av dette er Vestre Viken helseforetak, som Sykehuset Asker og Bærum er en del av, politianmeldt for brudd på tre paragrafer i helsepersonelloven, samt straffeloven.

Etter at problemene ved SAB ble kjent, har helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen bedt alle landets foretak om å gjennomgå sine rutiner rundt ventelister. Dette blir gjort for å sikre at pasientrettighetene overholdes ved behandling av henvisninger.

Flere titalls tusen journaler

Helseministeren hadde mandag morgen et møte med de fire regionale helseforetakene, og hun presenterte de regionale helseforetakenes gjennomgang av pasientrutinene på en pressekonferanse.

- Vi ville vite hvordan rutinene var ved de ulike helseforetakene, og det er ikke funnet systematiske avvik i rutinene, opplyste Strøm-Erichsen.

De fire helseforetakene har gjennomgått flere titalls tusen pasientjournaler for å kontrollere systemene for pasientrettigheter.

I Bergen fant man kun 20 avvik etter en gjennomgang av over 10 000 journaler.

En rekke systematiske svikt i rutinene hos Sykehuset Asker og Bærum er årsaken til den omfattende gjennomgangen av de regionale helseforetakene. FOTO:SCANPIX

Kan bli bedre

Helseministeren opplyste at det noen steder er funnet enkelte avvik, men at dette er i forbindelse med brukerfeil. Det er dermed ikke systematiske feil.

Strøm-Erichsen var likevel klar på at det er funnet rom for forbedringer, men at dette har sammenheng med hvor omfattende denne prosessen har vært.

— Informasjonen til pasientene kan bli bedre, spesielt gjennom veiledning, sa Strøm-Erichsen.