- Kjedsomhet på asylmottak kan være livsfarlig

Mangel på fysisk aktivitet, få fellesarrangementer og én TV delt på 200 beboere. Transittmottaket i Våler har flere ganger fått kritikk fra UDI for dårlig tilbud til beboerne.

Politiet sperret av større områder på asylmottaket etter det blodige angrepet forrige uke.

Har du tips om denne saken? Send en e-post til 2286@aftenposten.no eller ring Aftenposten.no på 02286. Du kan også sende SMS/MMS til 2286.

— Kjedsomhet kan være livsfarlig, mener Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Forrige uke smalt det. En krangel mellom kurdiske og tsjetsjenske kvinner eskalerte og ble til

Les også

- Dette var et nøye planlagt angrep

på Nordbyråten transittmottaket i Våler i Østfold. 40-50 tsjetsjenske menn stormet inn i mottaket på kveldstid, bevæpnet med jernstenger og kniver og angrep en gruppe kurdere. Dokumentasjon som Aftenposten.no har hentet ut fra UDI, viser at mottaket i Våler flere ganger har fått kritikk for et for dårlig tilbud til asylsøkerne som bor på mottaket.

Flere advarsler

Til tross for flere advarsler har ikke Nordbybråten transittmottak evnet å gi spesielt de mannlige beboerne et bedre aktivitetstilbud. Daglig leder Ole Morten Lyng tar litt selvkritikk, men sier at det har vært flere skjær i sjøen: — På grunn av naboene har det være vanskelig å ta større grupper ut av leiren samtidig, men til høsten vil vi forsøke å bedre tilbudene, sier Lyng til Aftenposten.no.

Én TV

Det bor nå opp mot 200 enslige menn fra nesten 20 forskjellige nasjoner på mottaket. Hvor lenge de bor der varierer sterkt, men det kan være så lenge som to-tre måneder. Flyktningestiftelsen har bestemt at mennene skal dele ett TV-apparat, som sender nyheter bare på engelsk. Hver kveld vises det DVD-film. - Vi hadde endel konflikter om hvilke kanaler som skulle vises tidligere, men det er umulig å tilfredsstille så mange ulike språk og mennesker samtidig, sier Lyng.

- Kjedsomhet er farlig

Avdelingsleder Sylo Taraku i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener dårlige tilbud til beoerne på asylmottak øker konfliktnivået.

— Kjedsomhet kan være livsfarlig. Passifisering og kjedsomhet kan ofte være en kilde til agressjon, sier Taraku til Aftenposten.no.

— Når tilværelsen ikke har noen mening, øker frustrasjonen og avmaktfølelsen, legger han til.

NOAS er kjent med situasjonen på Nordbyråten. Ifølge Taraku har mottaket et rykte på seg blant asylsøkere for å være et sted der det er dårlig stemning.

Tilsynsrapporter

Etter et varslet 8. november 2006 skriver UDI: «UDI sitter med den oppfatningen at mottaket er noe passive i forhold til aktivitetstilbudet. Mottaket har ikke lykkes i å benytte frivillige utenfra som kan forestå aktiviteter på mottaket. Mottaket kan fortsatt bli bedre på å initiere aktivitetstilbud til menn, både innenfor og utenfor leiren. Fysiske aktiviteter fremkommer som en mangelvare ved mottaksdriften. Videre arrangeres det få felles arrangementer for beboerne.» På spørsmål hvorfor driftsoperatøren er lite aktiv i forhold til aktiviteter svarer de at det er «vanskelig å gjennomføre ulike aktiviteter med våre beboere». De viser til at ved gjennomførelse av ulike aktiviteter forekommer det ofte sabotasje blant beboerne. UDI mener at mottaket bør ha større fokus på aktiviteter og da spesielt aktiviteter som inneholder større grad av fysisk utfoldelse. Ved økt bruk av ressurser og en større bevisstgjøring av viktigheten av aktivitetsnivået på mottaket, antas det at også miljøet på mottaket vil bli bedre samt at det vil gjøre mottaket mer disponert til å kunne oppnå et dempet konfliktnivå blant sine beboere, heter det blant annet i UDI-rapporten fra 2006.

Fra dårlig til verre

UDI kom på nytt 4. september 2007. Da hadde mye gått fra dårlig til verre når det gjalt aktivitetstilbud for menn. Nordbybråten får notert et avvik fra myndighetenes krav til asylmottak. «Mottaket sliter med å legge til rette gode aktiviteter for de mannlige beboerne. UDI kan ikke se at mottaket har god nok måloppnåelse på dette området, og bør forsøke andre former for aktivitetstilbud for menn».

Farlig lekemiljø

I tilsynsrapporten fra 2007 kritiseres også barnas lekeplass sterkt. En ødelagt huske hang og slang tre måneder etter at mottaket skulle fikse saken, og en haug med steiner betegnes som «meget farlig». Også flere løse takplater blir betegnet som farlige for lekende barn: Terry Owen, jobbet tidligere som miljøarbeider og sikkerhetsvakt ved Nordbybråten mottak. Han er svært kritisk til aktivitetstilbudene. - En provisorisk bane for fotball eller volleyball, et bordtennisbord som ofte manglet baller, og én TV med tre kanaler er ikke spesielt mye for så mange mennesker stuvet sammen i en gammel leir i opp til to-tre måneder. Hadde aktivitetstilbudene vært bedre, tror jeg også konfliktnivået ville ha gått ned, sier 46-åringen til Aftenposten.no.

- Ett brudd

— Det er vanskelig å gradere hvor alvorlig et avvik er, men når noe registreres som avvik er det et brudd på myndighetens krav og skal rettes opp innen en gitt tidsfrist, sier fungerende avdelingsdirektør Per Engan-Skei i Utlendingsdirektoratet (UDI). Han avviser å kommentere tilsynsrapportene om Nordbybråtan transittmottak spesielt. - Jeg kan bare beklage de avvikene som ble påpekt, og slikt tar vi så fort vi blir klar over det. Nå mener jeg alt er rettet opp, sier mottaksleder Ole Morten Lyng.

Fredag var en sår og vond dagen derpå for mange av beboerne ved Nordbybråten transittmottak i Våler i Østfold.
Mottaksleder ved Nordbybråten transittmottak Ole Morten Lyng.