Norge

Bærumsordføreren om Oslopakke 3-avtalen: - For lenge å vente åtte år på Fornebubanen

Mens ordføreren i Bærum har blandede følelser for enigheten om Oslopakke 3, jubler Oslo-ordføreren for kollektivsatsingen.

Bærumsordfører Lisbeth Hammer Krog synes det er vanskelig å rose alt det nå ser ut til å være enighet om i Oslopakke 3.
 • Tonje Egedius
  Journalist
 • Thomas Olsen
  Journalist
 • (ntb)

Bærumsordfører: – Synd at Høviktunnelen utsettes

Etter tøffe forhandlinger for å komme til enighet om Oslopakke 3, ble det søndag klart at det blir utvidelse av E18, nye T-baner og stor kollektivterminal på Lysaker.

Avtalen landes endelig på et møte søndag ettermiddag.

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog (H), har blandede følelser for det som har kommet fram i mediene så langt.

– Det er godt at det nå ser ut til å komme en løsning ut av forhandlingene. Men det er synd at tunnelen som skulle skjerme beboerne på Høvik skyves ut i tid, og at de må leve videre med støv og støy, uten noen avklaring, sier hun.

Hammer Krog understreker at nå som det skal satses på Lysaker og Strand i fase én, mens Høvik skyves til fase to, innebærer at bygging av nye arbeidsplasser og boliger på Høvik settes på vent.

Ordføreren gleder seg imidlertid over at den lenge planlagte Gjønnesdiagonalen ser ut til å være sikret.

– Det vil kanalisere trafikken fra Bekkestua og Gjønnes til E18, og avlaste flere lokalveier i Bærum. Bussene vil bli prioritert, noe som vil gjøre kollektivtrafikken mer effektiv. Det er veldig gledelig, sier
Lisbeth Hammer Krog.

Lisbeth Hammer Krog er glad for at den skalte Gjønnesdiagonalen endelig skal på plass.

– Altfor lenge å vente på Fornebubanen

Hun er også glad for at det blir sykkelvei og egen busstrasé på E18, og sier det er helt avgjørende at det skal komme en ny avkjøring til Fornebu.

Men at Fornebubanen først skal stå ferdig i 2024? Det synes Bærums-ordføreren er for lenge til.

– Det er nærmere 30 000 arbeidsplasser på Fornebu og 2000 boliger. Vi planlegger flere tusen til. Derfor er vi utålmodige, sier hun, og mener det ikke er rom for mer sendrektighet i saken.

– Nå må alle, ikke minst fylkeskommunen og Ruter, sette seg ned og spørre: Kan Fornebubanen fremskyndes? Bærum har reguleringsplanen klar. Vi mener de må komme raskest mulig i gang med byggingen av banen her.

Marianne Borgen på Tøyen i 2013.

Oslo-ordfører: – Fornøyd med T-bane satsingen

Marianne Borgen, ordfører i Oslo, har som SV-politiker ikke sittet i forhandlingene og hadde ikke lest avtalen søndag ettermiddag. Basert på det som har fremkommet i mediene, er hun likevel svært glad for at det nå er enighet om en stor kollektivsatsing i Oslo, som blant annet innebærer en ny sentrumstunnel for T-banen i 2028.

– En ny T-banetunnel lå opprinnelig ikke inne i Oslopakke 3. Det gjør det nå. Det samme gjør et nytt sikrings- og signalanlegg. Det skal være klart i 2024 og vil øke kapasiteten på T-banenettet. T-banen er det kollektivtilbudet som frakter flest mennesker, så det er viktig å satse på den fremover, sier Borgen.

Hun er også glad for at partene ser ut til å være enige om å redusere trafikken inn til Oslo med 15 prosent innen 2019.

– Det er av stor betydning. Ikke minst av folkehelsegrunner må trafikken inn til hovedstaden ned. Blir det færre køer, vil også bussene komme lettere fram, påpeker ordføreren.

SV-politikeren liker at det skal innføres rushtidsavgift og at bompengeavgiften økes.

– Hva synes du om at også elbiler skal betale bompenger i rushtiden?

– Så lenge det ikke innføres før i 2018, er det i orden for oss. Jeg tror de fleste hadde forventet at også elbileiere må betale inn til fellesskapet etter hvert, særlig når en stor andel av bompengene skal brukes til å bygge ut kollektivtrafikken.

 • Her kan du lese flere saker om Oslopakke 3
Kommunikasjonsjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF mener staten må på banen med mer penger.

NAF: – Mange vil reagere negativt på Oslopakke 3

Enigheten om en ny Oslopakke 3 betyr mindre penger til en ny E18. Norges Automobil-Forbund (NAF) tror mange bilister vil bli skuffet.

– Det er nok mange som kommer til å reagere negativt på at den E18-løsningen som først lå på bordet nå blitt nedskalert, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF til NRK.
I en pressemelding påpeker hun at utbyggingen dermed i første omgang stopper på Strand.

– Dette er et politisk kompromiss som verken gagner miljøet eller helheten i prosjektet. Det er heller ikke til trafikantenes beste, mener Sagedal.

– Helhetlig utbygging med lokk og tunneler er viktig for å utvikle gode kollektivknutepunkter og fjerne støv, støy og utslipp langs E18. Alle er enige om at stykkevis og delt er noe vi må bort fra i norsk samferdsel. Her velger man likevel bevisst en slik løsning for å utsette vanskelige spørsmål.

NAF-sjefen er glad for at intensjonene som ligger for en ny E18-løsning er beholdt, blant annet trafikkøkning i nytte- og næringstransport, sykkelveier og mulig gode bussveier.

Men at prosjektene i Oslopakken fortsatt skal finansieres av biltrafikk, samtidig som biltrafikken i hovedstaden skal reduseres, karakteriserer hun som en "uheldig hybdridløsning".

– NAF ville heller hatt en mer målrettet brukerbetaling, hvor bilene betaler for faktisk bruk av veinettet via et finmasket bomopplegg etter køprisingsprinsipper.

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, er opptatt av å unngå økt bilisme i den videre utbyggingen av E18.

Naturvernforbundet: – Til å leve med

– Enigheten om Oslopakke 3 gir grunn til å tro vi nå kan få
redusert den helseskadelige luftforurensningen i Oslo, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken til Aftenposten.

Han påpeker at kollektivtrafikken kommer til å få et skikkelig løft. Det samme gjør satsingen på gående og syklende.

– Det er kun 1,5 kilometer av E18 som bygges, og denne utbyggingen er noe redusert i forhold til tidligere planer. Dette er til å leve med, mener Haltbrekken.

For ham er det viktige nå å stanse videre utbygging som legger til rette for økt bilisme.

– Det er fortsatt sterk uenighet om den videre utbyggingen. Vegvesenet må nå legge fram alternativer for den videre utbyggingen som ikke gir økt kapasitet og mer trafikk. Naturvernforbundet kommer til å stå på for å
hindre en utbygging som legger til rette for økt biltrafikk, sier Haltbrekken.

Også for ham er enigheten om å redusere trafikken inn over Oslo-grensen med 15 prosent viktig.

– Her må politikerne følge nøye med og skru opp bompengeprisene dersom trafikken ikke går ned slik avtalen slår fast.

Haltbrekken understreker at det gjenstår mye jobb for å sikre at planene for resten av E18 mot Asker blir i tråd med ønskene om lavere kostnader og uten økt kapasitet.

– Vi forventer at staten følger opp avtalen på dette punktet og leverer nye planer for E18. Samtidig er det viktig at alle kritikerne av prosjektet følger
nøye med og presser på for gode løsninger i tiden som kommer.

Skal behandles politisk

For SV er dette en så viktig avtale at de vil ta den opp i et ekstraordinært representantskapsmøte mandag kveld. Avtalen skal så behandles i Fylkestinget Akershus og i Oslo bystyre. Bystyret kan komme til å behandle den allerede 21. juni.

Les også

 1. E18 og resten av Oslopakke 3: Partene er enige – søndag kveld skrives avtaleteksten

 2. Forsker: Oslopakke 3 risikerer å flytte køen mellom Slependen og Lysaker inn i Oslo sentrum

 3. Kan bli oppvask i MDG etter Oslopakke 3-forhandlingene