Rapport: Tips om Eirik Jensen ble ikke tatt på alvor

Da Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel, ble det samtidig bevist at politiet har tillatt en av sine mest betrodde å utnytte politiets makt og ressurser til å drive alvorlig kriminell virksomhet.

– Politikorrupsjon er alvorlig. Det er politiet selv som initierte denne undersøkelsen, sa politidirektør Benedicte Bjørnland onsdag.

Hun hadde nettopp mottatt en evalueringsrapport om politiets håndtering av Eirik Jensen. Rapporten ser blant annet på hva som skjedde da kolleger av Jensen skal ha fått meldinger om at den betrodde politimannen opererte utenfor loven.

Utvalget har vært ledet av advokat Ingeborg Moen Borgerud. Det skulle blant annet undersøke om det ble gitt bekymringsmeldinger om Jensen og hvordan de i så fall ble behandlet.

– Lederne så gjennom fingrene

«Åpenbare regelbrudd ble oversett og (...) forholdet kunne pågå over flere år», heter det i rapporten.

«Det er vanskelig å forstå at politiledere lot være å følge opp bekymringsmeldinger og andre opplysninger, og at de så gjennom fingrene med meldinger om at Jensen ikke fulgte reglene om informantbehandling», heter det videre.

«Ledersvikten er et åpenbart brudd med det politiet ønsker å representere (...) at politiledere skal ha den høyeste etiske standard.»

– I denne saken ble det sagt fra. Problemet er at det ikke ble fulgt opp, sier Borgerud.

– Vi konkluderer ganske klart med at når lederskapet ikke undersøker bekymringsmeldinger de får, så svikter de. Bekymringsmeldinger ble oversett. Jensen ble gitt tillit av mange, og flere gikk god for ham. Det kan forklare hvorfor ledelsen ikke gjorde det som forventes, sier hun.

Politimester Beate Gangås sier at oslopolitiet tar kritikken på alvor, og at politiet skal lære av rapporten.

– I forståelse med sjefen

Eirik Jensen ble pågrepet i 2014. Etter fellende dom i tingretten, ble bevisene mot den tidligere politimannen gjennomgått to ganger i lagmannsretten. I den ordinære ankesaken mente juryen han var skyldig i grov korrupsjon, men frifant ham for medvirkning til innførsel av store mengder hasj.

Fagdommerne satte juryens kjennelse til side fordi de mente den åpenbart var feil. I den nye ankesaken ble Jensen igjen funnet skyldig.

19. juni i fjor ble Jensen dømt til lovens strengeste straff. Han hevder selv han er uskyldig. Han sier han ikke visste at informanten Gjermund Cappelen drev med innførsel av narkotika. Han mener også at han uansett hele tiden har handlet i forståelse med sine sjefer.

Dette er bilen Gjermund Cappelen kjørte rundt i da han ble tatt. Det var BMWs flaggskip til 2,3 millioner kroner. Han var den første i landet som kjøpte denne bilen. Senere fikk statsministeren en.

Hva visste politiet?

Samtidig er det en kjensgjerning at Gjermund Cappelen hadde et voldsomt forbruk. I en periode kjørte han rundt i en BMW til 2,3 millioner kroner og reiste på utenlandsturer to ganger i måneden.

Det var også politiet i Asker og Bærum kjent med. Men til tross for at politiets egne tjenestefolk mente å ha visst om virksomheten hans i 15 år, ble han ikke pågrepet før i 2013. Da forklarte han selv at han hadde stått bak 10 prosent av all hasj til Norge de siste 20 årene.

Tidligere orgkrim-sjef Einar Aas forklarte at han hadde fått tips om at Eirik Jensen var «møkkete», og sa at han sendte informasjonen videre.

– «Møkkete politimann»

Under rettssakene har sentrale politifolk forklart at de hadde mistanke til Jensen. Blant annet sa daværende politiinspektør Einar Aas, at han allerede i 2003 fikk tips om at Eirik Jensen var en «møkkete politimann».

Aas forklarte at han varslet sin politimester i Asker og Bærum og ba om at informasjonen måtte viderebringes til politimester Anstein Gjengedal i Oslo.

– Jeg vet ikke hva som skjedde med tipset videre, forklarte Aas i retten.

Gjengedal sier at han aldri hørte noe om saken.

Aas sa også det kom inn meldinger fra kriminelle om en politimann i Oslo som var «uren i travet», som skal ha vært Eirik Jensen. Han sa også at det kom inn bekymringsmeldinger fra både Kripos, politiet i Stavanger og i Sør-Trøndelag.

Tidligere politiinspektør Iver Stensrud gikk god for Eirik Jensen og hørte ikke om påstandene om et dårlig rykte.

Sjefen gikk god for Jensen

Aas forklarte at Jensens sjef, tidligere leder for seksjon for organisert kriminalitet Iver Stensrud, gikk god for Jensen. Det veide tungt for Aas.

Da Stensrud vitnet i retten, forklarte han at påstandene om Jensens rykte som «møkkete» var helt ukjent for ham. Det samme forklarte en annen av Jensens sjefer, tidligere politiinspektør Øyvind Norgaren.

– Jeg reagerer på at det er brukt ordet «møkkete». Jeg har aldri fått signal om noe slikt, sa han.

Borgerud-utvalget slår fast at det ikke foreligger noen formelle varslinger mot Eirik Jensen, og at ingen av bekymringsmeldingene som er kommet inn, er blitt behandlet i samsvar med varslingsrutinene fra 2009.