Norge

Dette er Orderud-saken

Her er de viktigste momentene og aktørene i trippeldrapet på Orderud gård.

  • Atle Brunvoll

22. mai 1999 : Trippeldrap på Orderud

Natt til pinseaften 22. mai 1999 blir Anne Orderud Paust og hennes foreldre, Marie og Kristian Orderud drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum.

Les nyhetssaken: Jakt på trippelmorder

11. juni 1999 : Kirkemo og Grønnerød pågripes

Kristin Kirkemo (26), Per Kristian Orderuds svigerinne, og hennes tidligere samboer, Lars Grønnerød (41), pågripes og siktes for brudd på våpenloven.

Les nyhetssaken: 26-årig kvinne og venn pågrepet

14. juni 1999 : Ekteparet Orderud pågripes

Per Kristian Orderud (45) og hans kone Veronica Orderud (27) pågripes og siktes for medvirkning til drapene.

Les nyhetssaken: Finkjemmer gården etter spor.

18. april 2001 : Rettssak

Rettssaken starter i Nes herredsrett. Her ankommer Kristin Kirkemo ved sakens første dag.

Les nyhetssaken: Samleside om rettssaken

22. juni 2001: Dommen faller

Per Kristian Orderud og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland (bildet) dømmes alle til 21 års fengsel for drap eller medvirkning til drap.

Lars Grønnerød blir dømt til to år og 6 måneders fengsel for uaktsom medvirkning til drap.

14. januar 2002 : Ankesaken begynner

  1. januar 2002 startet rettssaken i Eidsivating lagmannsrett. Dom falt 5. april 2002.

På bildet: Per Kristian Orderud og hans forsvarer, Cato Schiøtz.

Les også: Alt om rettssaken

5. april 2002 : Dommen faller

Per Kristian Orderud og Veronica Orderud dømmes begge til 21 års fengsel.

Kristin Kirkemo Haukeland dømmes til 16 års fengsel.

Lars Grønnerød (bildet) dømmes til 18 års fengsel, en kraftig skjerping av straffen fra Nes Herredsrett.

Les hele dommen her

20. desember 2002 : Dommen fastholdes

Høyesterett forkaster enstemmig Kristin Kirkemo Haukelands anke.

Hun var den eneste som fikk prøve anken i landets øverste domstol.

Les nyhetssaken: Fortsatt 16 år

September 2006: Grønnerød vil ha ny sak

I september 2006 leverer Lars Grønnerød en begjæring om gjenopptagelse av sin straffesak til gjenopptagelseskommisjonen.

April 2008 : Rettsvideo frigis

Lagmannsretten frigir video-opptakene av rettsaken på forspørsel fra Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker. Tre av de fire dømte har begjært saken gjenopptatt.

September 2008 : Vil avhøre Kirkemo

Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker vil avhøre Kristin Kirkemo.

Les nyhetssaken: Vil avhøre Kirkemo.

20. februar 2009 : Tore Sandberg

Journalist og privatetterforsker Tore Sandberg mener han har funnet grunnlag for å frifinne Per og Veronica Orderud.

Han skal legge frem sine beviser på en konferanse om undersøkende journalistikk.

Les saken her