Spar penger - fyr med ved

Se hvor mye du kan spare.

Du kan spare mye på å fyre med ved.

Les også:


Den gjennomsnittlige strømpris, nettleie og forbruksavgift var 30. november 87,55 øre pr. kilowattime på landsbasis.

Kostnaden ved oppvarming med ved avhenger av vedtypen, hvor tørr veden er, ovnen og prisen på veden.

Les også:

Hvis du kjøper et mål bjørkeved for 1700 kroner pr. favn og strømprisen er i underkant av 90 øre totalt pr. kilowattime, reduseres kostnaden med en ovn som har 85 prosent virkningsgrad til 55 øre pr. kilowattime.

De som er så heldige at de har tilgang på gratis ved gjennom egen hugst, må bare beregne kostnadene på egeninnsatsen, avskrivning på motorsag, bensin og kjedeolje.

Slik sparer du strøm.

Miljøvennlig

— Ved er en miljøvennlig oppvarming, og vedfyring øker ikke utslippene av karbondioksid i atmosfæren. Ved er også fornybar energi. Dessuten er vedprisen relativt stabil i motsetning til strøm og olje. Du får forutsigbare kostnader, sier Torben Søraas i Enova.

- Vedfyring gir god effekt og et utmerket supplement til for eksempel varmepumper. Skulle strømmen gå, er vedfyring en ekstra sikkerhet, sier Søraas.

Han minner om at ulempen med vedfyring er at den som ikke har tilgang til kjøp i store mengder, ofte må handle ved i sekker som gir en pris pr. kilowattime opp mot 80-90 øre.

Les også: Gassfyring er ikke miljøvennlig.

Nye ovner best

— Ved fyring av ved slippes det ut partikler i nærmiljøet. Feil fyring og bruk av gamle ovner gir mer utslipp enn nødvendig. De beste, nye rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad på 50 prosent, forteller Torben Søraas.

Les også: Vi fyrer renere enn før.

- Åpne peiser gir liten varmeutnyttelse. Strålevarmen gir mellom tre og seks kilowatt. Samtidig trekker peisen til seg store mengder luft som må erstattes med kald uteluft. En peis klarer bare å utnytte mellom 10 og 25 prosent av varmen, sier Søraas.

Billigere strømregning? Test vår strømkalkulator.

Regn ut prisen

Enova har beregninger for prisen på ved pr. kilowattime:

En favn bjørk gir et energiinnhold på 2650 kilowattimer. Favnen utgjør 1,6 fastkubikkmeter (dvs. 1000 liter fast masse eller 616 kilo ved).

Varmeeffekten er 2650 x 1,6, som blir 4240 kilowattimer pr. favn.

Hvis du kjøper en favn bjørkeved i 40 liters sekker, får du 54 sekker. Det gir en favnpris på 2700 kroner som deles på 4240 kilowattimer. Prisen pr. kilowattime blir 64 øre.

Men da er virkningsraden 100 prosent, som ikke er oppnåelig. Er den 85 prosent, blir kilowattimeprisen 85 øre. Har du en ovn med bare 50 prosent i virkningsgrad, blir kilowattimeprisen nesten 1,30 kr.

Sparer du penger ved å bruke ved? Del dine erfaringer med andre lesere i kommentarfeltet til høyre.

Les flere pristester her.

Se hvor mye du kan spare i kroner og øre ved å fyre med ved. TRYKK FOR STØRRE BILDE.