Norge

Vi vil jobbe og tjene mindre

Flere sier de er mettet av forbrukssamfunnet.

Kunne du tenke deg å hoppe av kjøpefesten? Da er du ikke alene. Foto: KYRRE LIEN / SCANPIX

  • Karianne Steinsland

**Les også:

Les også

Fondskundene rømmer

**


Sentralbanksjef Svein Gjedrems begrunnelse for å heve renten ved siste rentemøte, var den evinnelige kjøpefesten hos folk flest.

Nå viser ferske tall fra Postbanken at flere begynner bli mettet av forbruksfesten.

Les også: Forvent kraftig lønnsøkning i 2008.

Vil endre livsstil

Halvparten av personer som er i arbeid kunne tenke seg å endre livsstil med det resultat at de kan jobbe og bruke mindre.

— Dette tyder på at mindre jobb og lavere forbruk er en attraktiv livsstil for mange. Sett i sammenheng med at mange bruker deler av inntektsøkningene til å spare mer, er det tydelig at det ikke er alfa og omega for alle å delta i kjøpefesten, sier Ellen Dokk Holm, forbrukerøkonom i Postbanken.

Hun er svært overrasket over at såpass mange kan tenke seg å redusere forbruket.

— Spesielt overraskende er det at vi ikke kan se signifikante forskjeller mellom de ulike alderstrinnene. Kun 15-18åringene kan i mindre grad tenke seg å legge om til mindre forbruk og mindre jobbing, påpeker forbrukerøkonomen overfor Aftenposten.no.

Setter Gjedrem opp eller ned renten i dag? Følg med på Aftenposten.no/pengenedine.

Følger inntekten

Postbanken ønsket å se på befolkningens holdning til eget forbruk i lys av de klimaspørsmålene som er oppe for tiden.

Et element var å se på sparing satt opp mot forbruk.

Undersøkelsen viser at nesten halvparten både sparer og øker forbruket når de får en lønnsøkning.

I tillegg oppgir to av tre at jo mer de tjener, jo mer bruker de også.

— Ikke unaturlig er det flere av de under 40 år som er enige i dette utsagnet. Her finnes nok i større grad personer som skifter jobb, noe som kan medføre at inntekten økes. I tillegg er denne gruppen i en etableringsfase der familie og bolig kan kreve sitt når det gjelder forbruk.

Les også: Penger gjør deg til et bedre menneske.

Tar ikke miljøhensyn

Forbrukerøkonomen tror folk ser sammenhengen mellom forbruk og klimaproblemene.

Åtte av ti svarer i undersøkelsen at de er miljøbevisste. Samtidig sier 56 prosent at de vet de bør redusere forbruket for å ta hensyn til miljøet, men at de likevel ikke gjør dette.

— Dette er et paradoks. Det kan synes som om folk har to tanker i hodet samtidig, men disse to tankene er gjensidig utelukkende, påpeker Dokk Holm.

Kunne du tenke deg å hoppe av kjøpefesten? Del dine meninger med andre lesere i kommentarfeltet til høyre.

Les flere artikler på Aftenposten.no.

SPØRSMÅL: Hvis man endrer livsstil og legger vekt på å bruke mindre, klarer man seg også med å tjene mindre og kan dermed jobbe mindre. Er dette aktuelt for deg?

UndersøkelseProsent
Ja49 %
Nei47 %
Vet ikke4 %

SPØRSMÅL: Mange lønnstagere i Norge har hatt lønnsøkninger de siste årene. Hva gjør du med de ekstra pengene du får i lønnsøkning? Sparer du mer, bruker du mer eller har du økt både sparing og forbruk?

UndersøkelseProsent
Sparer mer21 %
Bruker mer24 %
Både sparer og bruker mer44 %
Andre ting5 %
Har ikke hatt lønnsøkning5 %
Vet ikke2 %

Kilde: Postbanken.

Sjekk skattelistene her.

Les også

  1. Hevet renten igjen

  2. Fondskundene rømmer

  3. Pass på renten

  4. Krever kraftig lønnsøkning

  5. - De enkle bankene er de beste

  6. Ned 20 prosent

  7. Penger gjør deg til et bedre menneske

- Det er overraskende at så mange kunne tenke seg å legge om til en mindre materialistisk livsstil, sier Ellen Dokk Holm, forbrukerøkonom i Postbanken. Foto: Postbanken