Politiet vil ha alvorlig tiltale mot Ali-siktet

Politiet innstiller på at mannen som er siktet for overfallet på Ali Farah, tiltales for legemsbeskadigelse med alvorlig skadefølge under særdeles skjerpende omstendigheter.

Ali Farah (37) ble slått ned i Sofienbergparken 6. august i fjor.
  • Jostein Ihlebæk

Les om straffesaken:


Mannen (23) som er siktet for å ha slått ned Ali Farah (37) i Sofienbergparken, kan vente seg en alvorlig tiltale dersom politiets innstilling til statsadvokaten tas til følge.Politiet mener Farah fikk betydelige skader som følge av volden, og at volden skjedde uprovosert. — Jeg har sendt innstilling til statsadvokaten om at det tas ut tiltale for legemsbeskadigelse med betydelig skadefølge under særdeles skjerpende omstendigheter, sier politiadvokat Anette Skjerven til Aftenposten.no.

Risikerer mange år

Denne bestemmelsen har samme strafferamme som legemsbeskadigelse med døden til følge. Dersom innstillingen tas til følge, får saken en strafferamme på åtte års fengsel. Politijuristens innstilling er i tråd men den opprinnelige siktelsen, men er utvidet til å omfatte særdeles skjerpende omstendigheter på bakgrunn av at politiet mener voldshandlingen skjedde uprovosert. - Vi mener det er snakk om uprovosert vold. Dersom innstillingen tas til følge, dreier det seg om en alvorlig tiltale, sier Skjerven.

Siktede avventende

Den voldssiktede mannen har tidligere innrømmet at han slo Ali Farah, men han har nektet straffskyld. Han har hevdet at volden var fremprovosert, og at han ikke mente å skade Farah. Mannens forsvarer, Julie Conradi- Larsen, ønsker ikke å kommentere saken før det foreligger en tiltale. - Jeg venter med å kommentere dette til vi har en tiltale å forholde oss til, sier advokatfullmektig Julie Conradi-Larsen ved Advokatfirmaet Staff til Aftenposten.no.

Vurderer påtale

Bistandsadvokat Anne Hazeland i Advokatfirmaet Hestenes og Dramer, som bistår Ali Farah og familien, mener innstillingen fra politiadvokaten virker riktig, men hun er forsiktig med å uttale seg siden hun ikke har saksdokumentene. - Men det høres ut som en fornuftig tiltalevurdering, sier hun til Aftenposten.no. Innstillingen fra politiet ble oversendt til Oslo statsadvokatembeter i desember. Statsadvokat Jørn Maurud bekrefter å ha mottatt innstillingen. Det er han som nå skal ta stilling til om det er grunnlag for å ta ut tiltale. Etter det Aftenposten.no har grunn til å tro vil Farahs medisinske tilstand etter voldsepisoden bli sentral under en eventuell rettssak. Det vil også bli lagt vekt på vitneutsagn som kan antyde om volden skjedde uprovosert.

Voldsom debatt

Etter at Aftenposten.no først omalte

, oppsto det en voldsom debatt om behandlingen Farah fikk etter å ha blitt slått ned. Innstillingen fra politiet står i skarp kontrast til den medisinske vurderingen Ali Farah fikk på åstedet. Ifølge politiets vurdering fikk Farah betydelige skader, mens ambulansepersonellet på stedet vurderte det slik at han ikke trengte umiddelbar transport til Legevakten. I etterkant av voldsepisoden kom det frem at Ali hadde fått

. Han ble operert og senere

. Onsdag konkluderte Statens helsetilsyn med at ambulansepersonellets opptreden på stedet var

De aktuelle ambulansearbeiderne har fått tilsendt varsel om advarsel for brudd på helsepersonelloven. Les mer om Ali-saken: