Aktsomhetskart - Radon

Her finner du detaljkartene over radonkonsentrasjon på Østlandet.

Oslo — Gran - Hurdal

Drammen - Hurum - Oslo

Skien - Sandefjord - Holmestrand

Sarpsborg - Fredrikstad - Moss

(Kartene er ca 3 - 4 Mb store)

Til brukere av Internet Explorer

Hvis du bruker nettleseren Internet Explorer vil du få opp et kart som fyller nettleserens vindu, men som samtidig ikke er leselig.

Ved å flytte markøren ut av kartet og tilbake, eventuelt klikke på kartet eventuelt utenfor kartet vil det dukke opp en knapp nede i høyre hjørne på nettsiden (se illustrasjon under) .

Når du trykker på denne knappen vil du få opp kartet i full størrelse.