Tiltalen etter Kongsberg-drapene klar – legger ned påstand om tvungent psykisk helsevern

Espen Andersen Bråthen er tiltalt for fem knivdrap og elleve drapsforsøk med pil og bue på Kongsberg 13. oktober. Påtalemyndigheten mener han ikke kan straffes.

Fem personer ble drept da en gjerningsmann bevæpnet med pil og bue og stikkvåpen gikk rundt i Kongsberg sentrum 13. oktober i fjor. I dagene som fulgte, ble Stortorvet et sted for å sørge, legge ned blomster og tenne lys til minne om ofrene.
  • NTB-Steinar Schjetne og Idunn Lavik

Påtalemyndigheten varsler i tiltalebeslutningen påstand om at Espen Andersen Bråthen (38) blir dømt til tvungent psykisk helsevern, skriver Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter i en pressemelding.

Bråthen er tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler. Han er også tiltalt for flere andre forhold, blant annet for å ha kastet en kniv etter tre politibetjenter.

– Påtalemyndigheten er av den oppfatning at tiltalte på handlingstidspunktet var utilregnelig på grunn av sterkt avvikende sinnstilstand. På den bakgrunn vil det bli lagt ned påstand om dom for overføring til tvungent psykisk helsevern, skriver statsadvokaten.

Ikke tiltalt for terror

Videre heter det at det ikke er funnet grunnlag for å reise tiltale etter terrorbestemmelsen.

– Bråthen har aldri vært mistenkt eller siktet for dette, men politiet har undersøkt om tiltalte hadde terrorhensikt etter straffeloven.

Bråthen var bevæpnet med pil og bue og stikkvåpen. Flere av drapene skjedde innendørs, hjemme hos ofrene. Han ble pågrepet over en halv time etter at angrepet startet inne i en dagligvarebutikk.

Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, sier til NTB at tiltalen og påstanden fra statsadvokaten er som forventet.

– Mer eller mindre fra første sekund i etterforskningen hadde politiet en hypotese om at dette dreide seg om psykisk sykdom. Det var raskt min oppfatning også. I tillegg har rettspsykiaterne konkludert på samme måte, sier Neumann.

Han vil ikke kommentere hvordan Bråthen selv stiller seg til tiltalen.

Videograbb fra Youtube av Espen Andersen Bråthen som er tiltalt for drap på fem personer på Kongsberg.

Pil og bue

Av tiltalen kommer det frem at Bråthen stakk de drepte flere ganger med kniv, og at de alle døde etter kort tid. Ifølge tiltalen skjedde alle drapene innen en tidsramme på omtrent 20 minutter.

De drepte var Gun Marith Madsen, Hanne Merethe Englund, Andréa Meyer, Gunnar Erling Sauve og Liv Berit Borge.

Alle de elleve drapsforsøkene 38-åringen er tiltalt for, skjedde inne på en Extra-butikk hvor han skjøt rundt seg med bil og bue. Tre av de fornærmede ble truffet av piler, men ble ikke påført livstruende skader.

I tiltalen legger også påtalemyndigheten ned påstand om å inndra flere våpen fra Bråthen, inkludert flere kniver, en machete, gjenstander knyttet til buen og flere piler, og ti gass- og replikavåpen.

31 ofre i saken

I tillegg til de drepte er det 26 fornærmede i saken. Saken kommer opp for Buskerud tingrett i Hokksund 18. mai. Domstolen har satt av en snau måned til behandlingen av den.

Siden angrepene 13. oktober har Bråthen vært innlagt på lukket psykiatrisk avdeling gjennom et vedtak om tvangsinnleggelse.

Tre rettspsykiatrisk sakkyndige som har vurdert ham, har konkludert at han hadde en sterkt avvikende sinnstilstand denne kvelden. Det betyr at han trolig var utilregnelig og dermed ikke kan straffes.

Retten avgjør

Det er psykiaterne Harald Brauer og Helge Haugerud samt psykologspesialist Knut-Petter Langlo som har gjennomført den rettspsykiatriske vurderingen av Bråthen.

Det er opp til retten å ta endelig stilling til hvorvidt Bråthen var utilregnelig eller ikke da han drepte fem personer og skadet en rekke andre i Kongsberg sentrum i fjor høst.

Tidligere brukte man begrepet psykotisk i gjerningsøyeblikket, men dette ble endret ved en endring av straffeloven i 2020.