Norge

Full seier til NRK

Forbudet mot å sende Brennpunkt-programmet om jakten på NOKAS-pengene var et inngrep i ytringsfriheten slik den må tolkes etter både Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Det fastslår Borgarting lagmannsrett i en enstemmig kjennelse. Dermed gjenstår bare straffesaken mot kringkastingssjef John G. Bernander, som nektet å vedta et forelegg på 150.000 kroner for å ha sendt programmet.

– Dette er en historisk rettsavgjørelse med hensyn til forhåndssensur av pressen, sier advokat Jon Wessel-Aas i NRKs juridiske avdeling.

Han mener kjennelsen vil ha betydning for den straffesaken som er reist mot Bernander for at han sendte programmet i strid med namsrettens sendeforbud.

– Straffesaken har vært utsatt i påvente av lagmannsrettens avgjørelse, sier Wessel-Aas.

Det aktuelle Brennpunkt-programmet handlet om politiets samarbeid med finansmannen Christer Tromsdal for å komme på sporet av NOKAS-pengene.

Lang og kronglete vei

Selv om programmet ikke brakte noe nytt om NOKAS-ranet, fikk seerne et visst inntrykk av ganske uryddige politimetoder som langt på vei var inspirert av Christer Tromsdal.

I forbindelse med sitt samarbeid med politiet opplevde Tromsdal å bli skutt i beinet av en torpedo. Hans begrunnelse for å stanse NRKs program var frykt for liv og helse.

Dette tok namsretten hensyn til og forbød NRK å sende programmet. Forbudet ble anket til lagmannsretten som avviste å behandle saken. Senere gikk saken til Høyesterett som påla lagmannsretten å realitetsbehandle spørsmålet om forhåndssensur.

Denne behandlingen har pågått i september i år, nokså nøyaktig ett år etter at det omstridte programmet ble sendt. Under rettsmøtene har Norsk Redaktørforening deltatt som hjelpeintervenient på NRKs side fordi saken har så stor prinsipiell interesse.

Alvorlig overtramp

Da NRK påberopte seg ytringsfriheten som begrunnelse for likevel å sende programmet, fastslo påtalemyndigheten at dette ikke var tema. Det forelå en rettslig avgjørelse som NRK nektet å respektere. Dermed ble John G. Bernander som ansvarlig redaktør ilagt en bot på 150.000 kroner av statsadvokat Svein Holden.

Bernander nektet å vedta og ønsket å prøve spørsmålet om forhåndssensur for retten. Han fikk støtte av sin kollega, Kåre Valebrokk i TV 2 og fra presseorganisasjonene.

I tirsdagens kjennelse fastslår Borgarting at Brennpunkt-programmet var en lovlig ytring og at denne lovlige ytringen bare var en indirekte årsak til at det kunne oppstå en farlig situasjon for Tromsdal. Denne fare for liv og helse må samfunnet håndtere på en annen måte, for eksempel ved å beskytte Tromsdal og ikke ved å forby NRK å sende programmet, slår retten fast.

Samtidig fastslår retten at kjæremålet bare delvis har ført fram og saksomkostninger skal NRK og Tromsdal derfor dekke selv.

Uansett er det ikke usannsynlig at hele sakskomplekset vil få sin endelige avgjørelse i Høyesterett fordi det ikke foreligger tidligere avgjørelser i spørsmål om forhåndssensur som kan danne presedens og dermed skape ny rett.

 1. Les også

  150.000 kroner i bot til Bernander

 2. Les også

  - Brennpunkt-kontrakt er ekte

 3. Les også

  Tromsdal anmelder Bernander

 4. Les også

  Redaktørene støtter NRK

Kringkastingssjef John G. Bernander Foto: BJØRN SIGURDSØN/SCANPIX

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Aktor ber om lang fengselsstraff for Christer Tromsdal

 2. NORGE
  Publisert:

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

 3. NORGE
  Publisert:

  Eirik Jensen får ikke behandlet fengslingsanken av annen domstol

 4. NORGE
  Publisert:

  Mohyeldeen Mohammad fikk kortere straff for trusler mot Abid Raja

 5. NORGE
  Publisert:

  Eirik Jensen vant ikke frem – lagmannsretten står fast på å sette juryens kjennelse til side

 6. NORGE
  Publisert:

  Fortsatt varetekt for Eirik Jensen – anker til Høyesterett