Norge

Tar oppsigelse til retten

Per Yngve Monsen hevder han fikk sparken fordi han varslet om det han mente var ulovligheter i Siemens. Bedriften mener at oppsigelsen er godt begrunnet i behovet for å spare penger.

  • Forf>
  • <forf>gunnar Kagge Svein Erik Furulund (foto) <

I morgen møter Monsen de tidligere sjefene sine i Oslo tingrett. Målet er å få renvasket navnet sitt og få jobben tilbake. For å oppnå det, vil han forsøke å vise retten hvordan Siemens i Norge overfakturerte Forsvaret for titalls millioner kroner, og ikke ville rette opp feilen.Samtidig vil han vise hvordan Siemens, stikk i strid med egne etiske regler og intensjonen i arbeidsmiljøloven, straffer den som slår alarm om uheldige forhold på jobben.Monsen og flere var urolige over det de oppfattet som ulovligheter. De fryktet å bli sittende med ansvaret dersom det ble avslørt. I januar 2004 sendte han en stor pakke med dokumentasjon til hovedkvarteret i Tyskland. Det var helt i tråd med bedriftens etiske regler. Varslingen kan skje anonymt, og varslerne garanteres mot straff.

Muldvarp.

Sjokket var stort da det ble innkalt til ledermøte på kontoret i Oslo etpar dager etterpå. SBS-sjefen Ole Morten Skymoen smelte hele dokumenthaugen i bordet, og sa noe slikt:— Vi har en muldvarp her, han skal finnes og sparkes.Alle på møtet fikk se på innholdet. Ingen kunne være særlig i tvil om at det var Monsen som hadde adgang til slike dokumenter.- Det var rene henrettelsen. Men der og da kunne jeg bare nekte, selv om det føltes som å bli tatt med buksene nede, sier Monsen i dag.- Jeg fikk panikk og benektet enhver befatning med saken. For det begynte å demre for meg at konsernledelsen kanskje ikke var så opptatt av de etiske reglene sine.En delegasjon kom opp fra Tyskland. De virket også mest interessert i å finne sladrehanken, hevder Monsen. Samtidig ble livet på jobben vanskeligere. En kollega sa direkte at videre samarbeid var uaktuelt. Andre bare unngikk ham.- Men andre støttet meg. Uten slik støtte hadde jeg ikke klart dette, sier Monsen.Samtidig ser han at han gjorde det vanskelig for seg selv. Han innrømmer at formen hans kunne være vel direkte, og at han på mange måter la til rette for å bli stemplet som en vanskelig person.- Men jeg var under beinhardt psykisk press, sier han.

Fikk sparken.

Så, i september 2004, kom meldingen om at divisjonen hans skulle legges ned. Det måtte spares penger. Men alle skulle få beholde jobbene sine. Alle minus én.Monsen er ikke i tvil om at han ble overflødig som straff for varslingen. Han ble tilbudt lønn i tre måneder ut over oppsigelsestiden. Bedriftens forsøk på å finne en pakke eller annen stilling han kunne godta, førte ikke frem.Dermed ble det krig mellom ham og SBS. I begynnelsen av februar i år kunne VG slå opp: "Med oppblåste fakturaer kan dataselskapet Siemens Business Services (SBS) ha tjent inntil 50 millioner kroner. . .". Det ble reist spørsmål i Stortinget, både Forsvaret og Regjeringsadvokaten gransker fortsatt påstandene. Opplysninger om at Siemens hadde tatt med forsvarstopper på smøretur førte til refs av en offiser og oppsigelse av en IT-konsulent.Ingen kunne være i tvil om hvor avisens dokumentasjon kom fra. Kort tid etter møtte Monsen i Oslo tingrett for første gang, SBS ville nekte ham retten til å stå i stillingen til saken var avgjort. I Norge har man i utgangspunket krav på å beholde jobben til det foreligger en rettskraftig dom.

Knusende.

"I denne saka har det til no ikkje kome fram opplysningar om at Monsen skal ha hatt noko personleg motiv med føremon for seg sjølv ved slik varling. Så langt verkar det som det motsette. Varlinga har ført til problem for varslaren," heter det i kjennelsen, som konkluderer med at Monsen skal ha lønn til oppsigelsessaken er endelig avgjort i retten.Retten som settes i morgen skal ikke ta stilling til om Monsens anklager er riktige, men om bedriften hadde grunn til å sparke ham.

Per Yngve Monsen er på krigsstien etter at han slo alarm om uregelmessigheter hos Siemens. Foto: SVAIN ERIK FURULUND