De nye Flytogene er med i TV-reklame, men de har stått helt stille siden juni i fjor

TV-reklamen under French Open var bare et filmtriks. Togene er tidligst i trafikk før nyttår.

Utsnitt av reklamen for Flytoget som ble kjørt på TV under French Open.

Gang på gang rullet de over skjermen hos nordmenn som fulgte Casper Ruuds tenniskamper på Roland Garros i Frankrike (French Open).

Flytogets nye togsett finnes også på Youtube.

Men det er bare på reklame at de er i bruk.

Over ett år etter at Flytoget feiret at de skulle tas i bruk, står de nye togene bom stille. Tidligst rett før nyttår kan togene til en samlet verdi av 1,3 milliard kroner settes i trafikk.

Det er ikke Flytogets skyld. Det skyldes feil på togsettene. Aftenposten omtalte problemene i september i fjor. Under første rutinemessig kontroll av et togsett ble det oppdaget sprekker i understellet.

Samtlige nye togsett ble umiddelbart parkert.

Fortsatt har ikke den spanske leverandøren funnet rotårsaken til problemet, ifølge Flytoget.

3. juni 2021. Stolte representanter for Flytoget var med på markeringen av at selskapet skulle sette fire nye togsett inn i trafikk. Flytoget har kjøpt åtte slike togsett fra den spanske produsenten CAF. Fortsatt står alle parkert.

Ingen tvil om reklamen

– Ja, det er filmtriks at de kjører i reklamen, sier Ida Marie Fottland, kommunikasjonsdirektør i Flytoget.

– Opptakene er gjort i Lodalen, der togene står. Det er ingen tvil om at vi gjerne skulle brukt dem. Vi er jo veldig stolte av dem og var ikke i tvil om at de skulle brukes i reklamen, sier Fottland.

Hun opplyser at planen til produsenten CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) er å legge frem en ny tillatelse til å bruke togene 16. november.

– Som følge av EUs fjerde jernbanepakke, er testingen og prosessen med ny tillatelse overført til European Railway Agency (ERA). Dette har tatt lengre tid enn vi antok da togene ble tatt ut av drift, sier Fottland.

Når tillatelsen er på plass, må personalet trenes opp igjen på de nye togene.

– Vi forbereder en gradvis innfasing av togene fra slutten av året, sier Fottland.

Men fortsatt har man altså ikke funnet rotårsaken til sprekkene.

Produsenten betaler for alt

Inntil videre er problemet med togene løst ved at delen som sprakk, er tatt helt ut. I løpet av sommeren vil samtlige tog være bygget om. Sprekken oppsto, ifølge Flytoget, i det som kalles et bolster, som er fjernet i det CAF beskriver som en ny design for togene.

Et bolster er en viktig del som sitter mellom boggi (med hjulene) og selve vognkassen.

– Hva koster reparasjonene?

– Vi kjenner ikke CAFs utgifter. Men de har tatt fult ansvar og sikrer utbedring av alle togsett. Vi kompenseres for alle ekstra utgifter som følge av forsinkelsen.

– Men hva er antatt totalsum?

– Vi kjenner det ikke. Det eksakte nivået er en del av avtalen vi har inngått med CAF, sier Fottland.

Men hva har det kostet av ekstrautgifter at togene har stått stille?

Har holdt trafikken i gang

– Vi har hatt ekstra utgifter til opplæring og håndtering av de togsettene vi allerede har tatt over. Også disse kostnadene er dekket av CAF, sier Fottland.

Hun fastslår at Flytoget har klart å holde trafikken i gang med togene de hadde fra før.

– Har dette svekket Flytogets posisjon med tanke på konkurransen som nå pågår om toglinjene rundt Oslo?

– Slik planen for denne foreligger nå, kan vi ikke se at forsinkelsen vil påvirke prosessen eller slå negativt ut for Flytoget.

Det gamle NSB hadde en lang historie med kjøp av togsett med alvorlige barnesykdommer.

– Har Flytoget vært uheldige, eller kunne dere gjort noe annerledes?

– For vår del kan vi ikke se at det er noe vi kunne gjort annerledes for å forhindre feilen. Togene består av en rekke systemer og løsninger som er «hyllevare», sier Fottland.

Hun forklarer at dette var en offentlig anskaffelse, der bare noen få kom med tilbud.

– Det er vanskelig å se det annerledes enn at vi rett og slett har vært litt uheldig med en del av designet. Og at dette på grunn av pandemi og ny prosess med tillatelse har tatt lengre tid ordne enn vi så for oss i fjor.