Norge

Aina Stenersen innstilt som ny leder i Oslo Frp

Valgkomiteen i Oslo Frp har enstemmig innstilt Aina Stenersen (32) som ny leder. Det var veteranen Peter N. Myhre som foreslo henne.

Aina Stenersen er vara til bystyret og Stortinget for Frp.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Det er ikke alltid alt går etter planen i Oslo Frp. Det har mange politikere fått erfare.

Men denne gangen finnes det ikke motkandidater, og det er en enstemmig valgkomité som går inn for å velge Aina Stenersen til ny leder på årsmøtet 6. februar.

I kommunevalget i 2015 fikk partiet 6,0 prosent av stemmene i Oslo, mot 20,2 prosent tyve år tidligere. Det som pleide å være et av Frps beste fylker, er blitt blant de dårligste.

— Vi må nå potensialet jeg vet vi har, denne skuta skal snus, slår Aina Stenersen fast.

Hun presiserer at det er opp til årsmøtedeltagerne hvem som blir ny leder. Men om hun blirvalgt, er hennesmål er «å gjøre Oslo Frp best mulig».

Omkamp om nytt Munch-museum?

Les også

Det er helt uaktuelt for det rødgrønne byrådet.

Tror innvandringsdebatten endrer Oslo-politikken

For partiet hennes er det en ny hverdag nå. I alle år siden 1997 har de enten sittet i byråd eller vært et støtteparti for andre borgerlige byråd. Etter høstens rødgrønne valgseier er de blitt redusert til ordinært opposisjonsparti. Både Høyre og Venstre ble større enn dem.

— Jeg tror enkelthendelser avgjorde kommunevalget. Det hadde vært et helt annet resultat om valget hadde vært to måneder senere. Da hadde det helt sikkert blitt et borgerlig flertall. Så jeg tror ting vil forandre seg, sier Stenersen.

Hun sikter til hvordan den kraftige flyktningestrømmen gjennom Europa allerede har snudd om på den politiske debatten nasjonalt i Norge. Mens Frp gjør sine beste målinger på lenge, sliter spesielt Ap. I Aftenpostens måling i desember fikk Ap sine laveste tall på to år.

— Det er mange spørsmål som er viktige at vi tar tak i nå. Det vi så i Köln i Tyskland, hvor det nå er over 500 anmeldte forhold etter overgrepene nyttårsaften, er skremmende, sier Stenersen.

Carl I. Hagens comeback gikk ikke som planlagt:

Les også

Han skulle bli ordfører og sikre Frp makt. Nå er partiet mer enn halvert.

Vil språkteste alle 3-åringer

Hun mener innvandringsspørsmålet ikke utelukkende er et internasjonalt eller nasjonalt anliggende, men direkte angår den politiske debatten i hovedstaden.

— Oslo har fått en uforholdsmessig stor andel av byrden gjennom mange år. Vi har tatt imot flest flyktninger, flest asylsøkere, flest som kommer gjennom familiegjenforening. Det legger et press på skolen, på Nav, på barnevernet og flere andre områder, sier Stenersen.

Hun trekker frem forslaget til Frp om å språkteste alle 3-åringer i hovedstaden som et godt eksempel på hva hun mener må gjøres.

— Ca. 70 prosent av de med innvandrerbakgrunn som er oppvokst her, forstår ikke norsk godt nok til å følge med og få utbytte av undervisningen i 1. klasse. Om man faller av allerede der, er sannsynligheten høy for at man ikke fullfører skolegangen, sier Stenersen.

Hun ønsker også at H/Frp-regjeringen ser på reglene for introduksjonsstøtte, som nyankomne får.

— Veldig mange bosettes andre steder, men flytter inn til Oslo. Det legger et stort press på hovedstaden. Flyktninger som blir bosatt i en kommune med introduksjonsstøtte, bør fratas retten til å flytte til en annen kommune til de kan forsørge seg selv med egen arbeidsinntekt. Vi vil stille krav om jobb før man tillater at de flytter, sier hun.

Syriske flyktninger til minister Sylvi Listhaug (Frp):

Les også

- Vi vil jobbe, ikke bare motta hjelp.

Overtar etter Wilhelmsen

I de litt over 40 årene Frp har eksistert, har partiet bare hatt én kvinnelig leder av fylkeslaget i hovedstaden: Camilla Wilhelmsen. Wilhelmsen etterfulgte stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og første gang ble valgt i 2014

Aina Stenersen kan den neste yngste lederen i Oslo Frp gjennom tidene, bare slått av Peter N. Myhre, som var 27 år da han tok fatt i ledervervet i 1982.

Faktisk er det veteranen Myhre som har foreslått Stenersen denne gangen.

I fjor fikk hun mye oppmerksomhet da hun spilte en sentral rolle da bystyret vedtok at Oslo i praksis skulle nær doble helsesøsterdekningen i skolen. Vedtaket gikk gjennom — mot det borgerlige byrådets vilje - fordi Frp gikk i allianse med partiene på venstresiden.

Stenersen er skuffet over hvordan de rødgrønne nå nedprioriterer det samme helsesøster-vedtaket som de selv var med på å fatte.

— Det har de gått helt bort fra i budsjettet sitt, sier hun.

Rødt fikk flertall for eiendomsskattunntak med borgerlig støtte:

Les også

Fattige med dyre boliger skal få slippe skatten.

Vil fjerne eiendomsskatten

Da de rødgrønne partiene vant valget, sto eiendomsskatt sentralt. De gikk til valg på å gjeninnføre eiendomsskatt i hovedstaden for å bruke pengene på barnehagedekning og eldreomsorg — og vant.

Om fire år er situasjonen snudd på hodet. Da må de borgerlige partiene vise hvor de vil kutte for å kunne fjerne skatten.

- Er det mulig å fjerne eiendomsskatten når den først er innført?

— Ja, det er det. Vi skal fjerne den! Skatten slår urettferdig ut når den bare tar hensyn til boligverdi, ikke inntekt. Oslo har hatt eiendomsskatt før - og fjernet den. Det viser at det lar seg gjøre, det er en prioriteringssak. Se for eksempel hvor mye penger som nå brukes på nye prestisjebygg.

Stenersen trekker også frem byrådets pengebruk i det små. Sponsingen av folks private innkjøp av el-sykler, som kom til etter forslag fra MDG, forstår hun ikke.

— Se hvordan MDG der prioriterer å bruke penger på dem som har god råd, sierhun.

Les også

  1. Tybring-Gjedde: - Frp sitter med ansvar for en utvikling jeg er veldig bekymret for

  2. SV vil forby gamle vedovner i Oslo

  3. Høyres gruppeleder: - Vi er for et annet E18 enn det som er planlagt nå

  4. Bystyret reddet dyrene på Ekeberg

  5. Frykter at statlige prikker vil rasere Oslos skjenkepolitikk