Nå kommer behandling mot covid-19. Flere typer legemidler er på vei

Nå anbefaler Verdens helseorganisasjon (WHO) en antistoff-cocktail for dem som har høy risiko for innleggelse i sykehus.

Ganske snart kan noen norske pasienter med covid-19 få behandling med legemidler med monoklonale antistoffer på sykehus.

– Behandling med antistoffer kan redusere sykehusinnleggelser og redde liv, sier lege Per Olav Vandvik.

Han har vært med å lage de nye retningslinjene fra WHO, som også er publisert i det anerkjente tidsskriftet BMJ.

WHO anbefaler foreløpig en cocktail av to monoklonale antistoffer, casirivimab og imdevimab, til disse gruppene pasienter:

  • For dem med mild sykdom, men med høyest risiko for innleggelse i sykehus.
  • Pasienter som er innlagt på sykehus med alvorlig eller kritisk covid-19 og som ikke lager egne antistoffer mot viruset.

Tilfører kroppen kunstige antistoffer

Det som blir kalt monoklonale antistoffer er legemidler som tilfører kroppen kunstige antistoffer mot koronaviruset.

Tilgjengelig på norske sykehus

Vandvik opplyser at det er innkjøpt et begrenset antall doser Regen-Cov for bruk i sykehus i Norge.

– Disse er tilgjengelig på regionsykehusene. Dette betyr at sykehus trolig kan tilby behandlingen innen kort tid, sier han.

Men de fleste koronasyke er ikke innlagt på sykehus.

- Vi håper at slike legemidler mot covid-19 til bruk utenfor sykehus vil bli tilbudt pasienter, også i Norge, sier Vandvik.

Færre kan dø av korona

– Behandlingen kan redusere dødelighet med inntil 7 prosent hos dem med kritisk og alvorlig covid-19, sier Per Olav Vandvik.

Vandvik er lege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor i medisin ved Universitetet i Oslo.

Han leder stiftelsen Magic (se faktaboks). Den jobber med å gi råd til helsemyndigheter og helsepersonell internasjonalt.

Han sier videre at denne antistoff-cocktailen er en kostbar behandling med begrenset tilgjengelighet i helsetjenesten. Derfor vil først spesielle grupper av pasienter kunne få behandlingen.

Nytten størst for dem med høyest risiko

Nytten er størst hos dem med høyest risiko. Det kan være de som ikke er vaksinerte, eldre mennesker og dem med immunsvikt.

Av disse vil rundt 10 prosent færre med mild koronasykdom legges inn på sykehus etter behandling.

Aftenposten skrev for noen dager siden at 200.000 nordmenn er sårbare på grunn av immunsvikt. Dette er pasienter som trolig også har redusert nytte av vaksinen. De vil derfor være gode kandidater for antistoff-behandling om de får covid-19.

– Hvor viktig er dette nå, når så mange i Norge er vaksinert?

– Behandling med antistoffer redder pasienter med alvorlig sykdom, samt reduserer sykehusinnleggelser. Norge har håndtert pandemien godt, ikke minst gjennom befolkningen som er blitt vaksinert i større grad enn i andre land, svarer Vandvik.

Han sier behandlingsprinsippet er nytt.

– Monoklonale antistoffer som nå anbefales er virksomme også ved delta-varianten, ut fra dagens dokumentasjon.

Vandvik tror slik behandling også vil få effekt ved nye virusvarianter.

– Ved nye virusvarianter kan som kjent dagens vaksiner være mindre virksomme. Da kan nye skreddersydde monoklonale antistoffer være enda viktigere behandling, også i et land som Norge, før vaksiner mot de nye variantene er utviklet og tilgjengelige.

– Vil behandlingen redusere senskader etter covid-19?

– Det foreligger dessverre ikke ennå god forskningsbasert kunnskap om effekten av behandling med legemidler for COVID-19 og senskader og utvikling av det som kalles post-COVID.

Vanvik mener likevel det er naturlig å tenke seg at redusert alvorlig sykdom ved covid-19 også vil redusere risiko for senskader.

– Men det trengs gode studier med lengre oppfølging.