Storstreik i kommunene vil ramme store deler av landet

Barnehager, skoler og tjenester over hele landet blir rammet hvis det blir kommunestreik. Rundt 12.000 ansatte er klare til å legge ned arbeidet tirsdag.

Tirsdag kan rundt 12.000 ansatte bli tatt ut ut i streik.

Lørdag 21. mai startet siste fase i lønnsoppgjørene i offentlig sektor. Et halvt døgn før fristen i kommuneoppgjøret går ut, jobbes det stadig mer intenst i meglingen mellom KS og arbeidstagerorganisasjonene.

Partene hadde frist på seg til midnatt natt til tirsdag til å komme til enighet i årets hovedoppgjør. Meglingen fortsatte etter midnatt, ifølge NTB.

Men de vil erfaringsmessig fortsette dialogen så lenge de har noe å snakke om – også lenge etter at fristen er utløpt.

Skoler og barnehager vil bli rammet

Rundt 10.000 arbeidstagere er omfattet av det første streikevarselet i kommuneoppgjøret.

Det er et beskjedent antall, sett opp mot det samlede streikepotensialet. Rundt 356.000 medlemmer i LO, Unio, Akademikerne og YS er omfattet av avtalene det forhandles om.

Ansatte i Oslo kommune forhandler separat.

Her omfatter det første streikevarselet snaut 1700 arbeidstagere. Blant virksomhetene som vil bli rammet, er skoler, barnehager og en rekke kommunale etater og tjenester.

Foreldre i bydene Bjerke, Gamle Oslo og Nordre Aker kan bli møtt med stengte barnehager, skoler og aktivitetsskoler (AKS) tirsdag morgen.

Deichman i Bjørvika vil bli rammet ved at flere ansatte vil bli tatt ut i streik, men biblioteket vil ikke bli stengt. Ansatte i byrådsavdelingene og en rekke etater står klare til å legge ned arbeidet, blant dem Plan- og bygningsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten og Bymiljøetaten.

Det vil imidlertid neppe skje at samtlige arbeidstagerorganisasjoner avviser tilbudet fra arbeidsgiverne og sende sine medlemmer ut i streik. Tidligere har imidlertid eksempelvis Unio har avvist tilbud som LO-forbund har akseptert.

Fagforbundet: Alle skal opp

LO kommune er desidert størst i Kommune-Norge med sine nesten 200.000 medlemmer. Fagforbundet alene varsler i første runde streik i rundt 150 kommuner, fylkeskommuner og kommunale virksomheter – fordelt over hele landet, ifølge en oversikt i FriFagbevegelse.

LO tar i første omgang ut til sammen nesten 9.000 medlemmer i streik, hvis arbeidsgiverne ikke imøtekommer kravene.

– For oss i Fagforbundet er det helt avgjørende at hele laget skal komme godt ut årets lønnsoppgjør. Det er i særdeleshet de med lave lønninger som merker at dagligvarer, strøm, boliglån og drivstoff er blitt dyrere i det siste. Vi krever reallønnsøkning, og det betyr at vi må ha en fordeling av lønnspotten som ikke bidrar til større forskjeller mellom kommuneansatte, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.

Fagforbundets uttak rammer i hovedsakelig administrasjon, tekniske tjenester og renhold i kommunene.

I tillegg til Fagforbundet vil FO, Skolenes landsforbund, Creo, El og IT-forbundet og Norsk Sjøoffisersforbund ta ut medlemmer i en konflikt.

YS tar ut 430 medlemmer i første omgang ved en eventuell kommunestreik, mens Akademikerne opplyser til NTB at organisasjonen vil avvente utviklingen i kommunemeglingen før den går ut med første streikevarsel.

Høsten 2021 var det streik i kultursektoren. Her står streikevakter utenfor Nationaltheatret.

Vil hente inn etterslep

Unio, med sine nesten 140.000 medlemmer i kommunene, står beinhardt på kravet om at lavtlønte medlemmer skal løftes. I tillegg krever Unio at etterslepet fra i fjor – da det viste seg at lønnsveksten i privat sektor ble større enn anslått – blir dekket inn.

Det kan dermed tilsi at rammene lagt av frontfaget – hovedoppgjøret i industri og konkurranseutsatte næringer – må sprenges for at Unio-medlemmene ikke skal velge konflikt.

Fellesforbundet og Parat oppnådde i år en anslått årslønnsvekst på 3,7 prosent i frontfagsforhandlingene med Norsk Industri. Satt opp mot en ventet prisvekst på rundt 3,3 prosent, skulle det tilsi en liten kjøpekraftsøkning i år.

Spørsmålet er om det er nok for store Unio-grupper som mener de over flere år er blitt hengende lengre og lengre etter i lønnsutviklingen.

– Vi håper selvsagt å bli enige i meglingen. Det er alltid vårt mål når vi går inn i en slik prosess, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

Handal tror meglingsinnspurten blir krevende.

– Vi må få innfridd våre krav om reallønnsvekst for de høyt utdannende i offentlig sektor og et skoletillegg. Spesielt lærerne har hatt en altfor dårlig lønnsutvikling over lang tid, sier han.

Også Fagforbundet krever at lønnsetterslepet i offentlig sektor skal kompenseres i årets oppgjør:

– Vi legger til grunn for vårt krav at man følger den økonomiske rammen fra frontfaget og også tar hensyn til etterslepet, sier Mette Nord.

Endringslogg: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Deichman Bjørvika vil bli stengt tirsdag dersom 49 av de ansatte tas ut i streik. Dette er nå endret.