Norge

«Oslobyrådet setter Oslopakke 3 i spill»

Oslobyrådets klare nei til flere felt på ny E18 skaper et svært dårlig forhandlingsklima, mener sentrale Høyre-politikere.

Leder i Oslo Høyre, og leder i transportkomiteen på Stortinget, Nikolai Astrup, frykter den skjøre enigheten om Oslopakke 3 kan ryke.
 • Robert Gjerde
  Journalist
 • Olav Eggesvik
  Journalist

Like før politikerne i Oslo og Akershus setter seg ned for å reforhandle Oslopakke 3, går byrådet i Oslo ut med et klart nei til å øke antall felt på E18.

Den planlagte E18-utbyggingen vestover fra Oslo er del av Oslopakke 3, som omfatter alle store vei— og kollektivprosjekter i Oslo og Akershus fremover, f.eks. Fornebubanen og Ahusbanen.

I Aftenposten i går gjorde byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg det klart at de vil motsette seg å øke antall felt på E18.

Oslobyrådet nekter å akseptere økt trafikk inn til Oslo, og viser bl.a. til at sentrale trafikkforskningmiljøer i Norge konkluderer med at dagens E18-planer med nødvendighet vil gi økt trafikk inn til Oslo fordi veikapasiteten øker. Tilhengerne av dagens E18-planer mener høy trafikantbetaling vil sørge for at trafikken ikke øker.

Les hva bilistene mener:

Les også

Jens-Christian Larsen tar frokosten på E18

Leder i Oslo Høyre Nikolai Astrup håper Oslobyrådet inntar en mer pragmatisk tilnæring når forhandlingene starter, enn «de viste med sine uttalelser til Aftenposten».

— Hvis ikke byrådet vil bevege seg fra posisjonene de har inntatt, setter de hele Oslopakke 3 i spill, sier Astrup.

Les også:

Les også

Oslo åpner for dieselforbud fra NÅ!

Astrup peker på at mesteparten av den økte veikapasiteten som ligger i dagens planer, går til å opprette egen busstrasé

— Jeg synes det er oppsiktsvekkende at de er villig til å ofre egen separat busstrasé. Den vil gjøre det langt mer attraktivt en i dag å ta buss. Det kan settes opp flere avganger og reisetiden kan kortes ned.

Les også:

Les også

Rapport: Nye T-banetunneler lønner seg mest

Han mener byutviklingsprosjektene i bl.a. Asker og Sandvika, med lokk over en ny E18, vil være en forutsetning for å nå klimamålene.

— Uten miljølokk her vil befolkningsveksten i Akershus skje mer spredt, flere vil bli avhengige av bil, og trafikken inntil Oslo vil øke.

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H), mener uttalelsene til byrådet gjør at man ikke har noe godt utgangspunkt for forhandlinger.

Anette Solli

— Det at man stadig vekk stadfester ultimatiumene sine, gjør at det blir vanskeligere forhandlinger. Det er ingen tvil om det, sier Solli.

- Må planene slankes slik de foreligger i dag?

— Nei, jeg mener ikke det. De er slanket allerede. Det at Statens Vegvesen har godtatt at man bare skal ha ett felt i hver retning på lokalveien på toppen av tunnelen, det er en slanking, sier Solli.

Les også

Sjekk hva byrådslederen og samferdselsbyråden sa til Aftenposten rett etter valget i fjor høst

Høyres gruppeleder i bystyret i Oslo, Eirik Lae Solberg, kaller byrådets standpunkt «uklokt» og frykter nå at hele Oslopakke kan ryke.

Eirik Lae Solberg

— Jeg håper at vi kommer til enighet, som ved alle tidligere korsveier. Men når byrådet inntar en så negativ holdning til det som er blitt «Miljøprosjektet E18», setter de den brede enigheten om Oslopakke 3 i fare, sier Lae Solberg.

— Forutsetningen for E18-prosjektet er at trafikantbetalingen øker betydelig. Det er planlagt tre nye bomsnitt mellom Asker og Lysaker. Dette vil bidra til at trafikken i praksis ikke øker, mener Lae Solberg.

- Men mer vei vil gi mer trafikk, sier forskerne?

— Da har de ikke tatt høyde for økt trafikantbetaling. Vi vet at biltrafikken reduseres når avgiftene økes, svarer Høyres gruppeleder.

Lae Solberg mener det er en dårlig løsning å begrense E18-prosjektet til dagens veikapasitet, med seks gjennomgående felt.

— Bussene vil med en slik løsning bli stående i lange køer på lokalveier og i påkjøringsfeltene før de kommer ut i kollektivfeltet. Skal du ha en sikker og rask fremføring av bussen, må den ha en egen trasé.

Akershus Ap: Ingen uenighet

— Byrådet i Oslo er opptatt av at ny E18 ikke skal øke veikapasiteten inn til Oslo. Det vet vi. Standpunktet forstår jeg veldig godt, sier Tonje Brenna, gruppeleder i Akershus Ap.

Tonje Brenna

— Så er jeg veldig glad for at de har forståelse for at dette også er et viktig byutviklingsprosjekt for Sandvika og Asker. Stortinget har bestemt at dette prosjektet skal bygges. Noen av detaljene skal vi diskutere videre i forhandlingene. De forhandlingene har ikke begynt ennå.

Hun avviser at dette er uenighet mellom Ap i Oslo og Ap i Akershus., og sier hun har stor tro på at politikerne i Oslo og Akershus kommer til å bli enige.

Også Solveig Schytz (V), leder for samferdselsutvalget i Akershus, tror på enighet om E18 med Oslo:

Solveig Schytz

— Å bli enige om E18 er peanuts i forhold til det som er den virkelig store utfordringen - å finne finansiering for de store kollektivinvesteringene og driften. Jeg tenker Fornebubane, Ahusbane og ny T-banetunnel.

 • Interessert i politikk? Her er ukens Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk:

Les også

 1. Elbilene kastes ut fra kollektivfeltet på Mosseveien

 2. Abid Raja (V): - Staten må bidra med minst 50 prosent til Fornebubanen

 3. Ap går inn for tilnærmet forbud av salg av nye bensin- og diesebiler innen 2030

 4. Ap på Stortinget: Vi fortsetter med ny E18

 5. «Byregjeringen» og regjeringen kranglet på gangen om hvem som må fikse byluften

 6. Guri Melby (V) om Fornebubanen: - Skal ikke frita meg selv for all skyld

ta98962b_doc6o9zdrwm0o2myi3p82k.jpg
sybe493d_doc6o9zd8nk7p4l9s6f82k.jpg
anettesolli.jpg