Norge

Vil ikke gi Cappelen mer straff

Påtalemyndigheten mener hasj- og korrupsjonsdømte Gjermund Cappelen ikke skal ha mer straff enn de 15 årene han allerede er idømt.

Gjermund Cappelen
  • NTB
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Cappelen måtte i går igjen møte i Asker og Bærum tingrett, som skal avsi dom i den såkalte oppbevaringssaken, som gjelder oppbevaring og salg av i alt 1,4 tonn hasj.

I retten slo aktor Lars Erik Alfheim fast at det ikke er grunnlag for å gi Cappelen mer straff utover de 15 årene han allerede er dømt til i den omfattende saken i Oslo tingrett.

I september ble Cappelen og hans medtiltalte, ekspolitimannen Eirik Jensen, dømt til henholdsvis 15 og 21 års fengsel for korrupsjon og en sammenhengende, profesjonell og velorganisert innførsel av i alt 16,7 tonn hasj, en størrelsesorden som savner sidestykke i norsk rettspraksis.

Ikke mer straff

– Det er ikke noen tvil om at det ikke er plass til ytterligere straff for Cappelen. Han er allerede domfelt for det samme faktiske stoffet, sa Alfheim i retten.

Han fremholdt at ifølge norsk rettspraksis gis det fellesstraff for flere lovbrudd. Dermed la han ned påstand om en symbolsk fengselsstraff på én dag for Cappelen i oppbevaringssaken.

– Det er fordi vi skal kunne få en avslutning på denne saken, sier Alfheim. Selv om strafferammen er 21 års fengsel, understreker han at Asker og Bærum tingrett ikke kan vurdere strafferabatten annerledes enn Oslo tingrett gjorde.

Cappelen: Som forventet

Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, ba retten behandle tiltalte på mildeste måte, men mener det bør gis en særskilt dom og ikke en fellesstraff.

– Det vil gjøre det ryddigere for lagmannsretten i ankesaken, sier Vibe. Cappelen har anket dommen på 15 år fordi han vil ha større strafferabatt enn seks år for å ha snakket Eirik Jensen inn i saken.

Selv er Cappelen ikke overrasket over aktors påstand.
– Det var akkurat som forventet, sier han.

Mer fradrag for varetekt

Aktor Alfheim mener også at Cappelen skal ha et større fradrag for varetekt enn det han ble godskrevet i Oslo tingrett, i alt 409 dager. Cappelen skal ha fradrag for hele 1251 dager, mener påtalemyndigheten.

Cappelen har erkjent straffskyld i oppbevaringssaken, og fem medlemmer av hasjnettverket hans ble idømt straffer på mellom 5 og 16 år. Flere av dem anket straffeutmålingen til lagmannsretten, som reduserte straffene med mellom 1 og 2,5 år. (NTB)

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken
  2. Eirik Jensen
  3. Oslo tingrett
  4. Hasj