Norge

Dette er byrådets Deichmanske-konklusjon: Biblioteket blir i Bjørvika

Etter to uker i tenkeboksen har byrådet tatt en beslutning om Oslos nye hovedbibliotek.

  • Øystein Aldridge
  • Arve Henriksen
    Journalist

— Byrådet foreslår å legge 388 millioner kroner på bordet for å igangsette byggingen av nytt hovedbibliotek i Bjørvika. Opptil 7500 kvadratmeter av totalt 20.000 kvadratmeter av bygget skal leies ut til andre aktører, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Johansen sier at den delene av bygget som ikke skal brukes til bibliotek for eksempel kan benyttes til undervisning eller utdanning av bibliotekpersonale.

— Vi får et fremtidsrettet biblioteket som vi kan være stolte av og som vi har råd til, sier Johansen.

I budsjettet er det også lagt inn penger til en kinosal i biblioteket, noe som tidligere har vært tatt ut.

30 år lang prosess

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) sier gjennomgangen de nå har hatt viser at det er grunnlag for å fortsette byggingen i Bjørvika. Samtidig uttrykker hun bekymring for de siste årenes prosess.

I nøyaktig 30 år har Deichman blitt lovet nye lokaler til sitt hovedbibliotek. Plutselig så det likevel mørkt ut for Deichman, da det i november viste seg at Oslos nye rød-grønne byråd hadde utelatt Deichman fra sitt budsjett for 2016.

Etter å ha utredet svært mange muligheter og tenkt seg om i to uker, har Byrådet nå bestemt seg for at biblioteket i Bjørvika blir realisert.

- Det står en dyp grop i Bjørvika som er en utfordring

— Vi har vært gjennom en 14 dagers intensiv prosess, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

— Tiden har løpet fra Hammersborg som et moderne bibliotek. Vi står overfor enorme utfordringer i Oslo-politikken. Ansvarlig økonomisk politikk er en forutsetning for å gjøre Oslo til en bedre by, sier Johansen.

Som bakgrunn for Byrådets avgjørelse nevner han blant annet om økende arbeidsledighet, økende gjeld i kommunen, fallende oljepriser, flyktningsituasjonen, miljøhensyn og befolkningsvekst, samt de totale årlige utgiftene til Deichman og Munch-museet i fremtiden.

— Det står en dyp grop i Bjørvika som er en utfordring, sier Johansen.

Deler ansvaret mellom to byråder

Endret bruk av arealene kommer til å medføre noe omprosjektering i tett samarbeid med arkitekt og entreprenører.

Kostnadsrammen som presenteres i byrådets tilleggsinnstilling for nytt Deichmanske hovedbibliotek er på 2,47 milliarder kroner uten moms. Sammenlignet med opprinnelig kostnadsramme med moms vil det bety nærmere 2,9 milliarder kroner.

Byrådet skiller ansvaret for for bestilling og utføring av prosjektet. Det betyr at Geir Lippestad får ansvaret for å gjennomføre prosjektet innenfor avtalt kostnad og til avtalt tid. Kulturbyråd Rina Mariann Hansen skal gi de nødvendige bibliotekfaglige innspillene som Lippestad har behov for.

Etter at det ble kjent at Byrådet vurderte å skrote planene for Deichman, har debatten rast. Her er noen av sakene:

Les mer om

  1. Bjørvika