Antall asylsøkere mer enn halvert

Antall asylsøkere som kom til Norge, gikk ned fra 2.108 i uke 47 til 968 i forrige uke. Regjeringspartiene tar æren for nedgangen, men UDI-sjefen mener svensk grensekontroll er forklaringen.

Det har vært en nedgang i tallet på asylsøkere til Norge sist uke, men fortsatt er det behov for nye mottaksplasser, ifølge Utlendingsdirektoratet.

Mandag ettermiddag ble de eksakte tallene presentert av UDI-direktør Frode Forfang.

— Det kom i underkant av 1000 asylsøkere forrige uke. Det er en nedgang på over 50 prosent i forhold til uken før, sa Forfang på pressekonferansen.

Han opplyste at nedgangen i antall enslige asylsøkere gikk enda mer ned.

— Antallet er under en tredjedel av det vi så uken tidligere, sa han.

Se utdrag fra pressekonferansen øverst i denne saken.

Regjeringspartiene tok æren for nedgangen

Regjeringspartiene hevder nedgangen i antall asylsøkere skyldes norske innstrammingstiltak, men UDI-direktør Frode Forfang mener svenske grensekontroller er årsaken.

– Vi synes det er veldig bra. Vi ser at innstrammingene har umiddelbar effekt, sier Frp-politiker Helge André Njåstad til NTB.

Han var så fornøyd at han møtte opp i Utlendingsdirektoratets lokaler og tilbød kommentarer mens Forfang holdt pressekonferanse mandag, til stor irritasjon i UDIs pressestab. Assisterende kommunikasjonsdirektør Håkon Fenstad ga Njåstad og hans presserådgiver beskjed om at han synes de skulle gå.

Høyres Trond Helleland sendte de ferske asyltallene til pressen før de ble presentert av UDI selv.

– Nyheten om at Norge nylig har strammet kraftig inn i innvandringspolitikken, er noe som sprer seg raskt i migrasjonsstrømmene og blant menneskesmuglere. Vår beskjed til dem som ikke har noe her å gjøre, er kort og godt: Ikke kom hit, skrev han i en epost som ble sendt til NTB.

UDI-sjefen tror grensekontrollen er årsaken

Forfang nevnte ikke de politiske vedtakene som en begrunnelse for nedgangen, men trakk frem grensekontrollene som er innført i Sverige.

— De har antagelig en sterkere effekt på land som Norge og Finland enn de har på Sverige selv, ifølge Forfang.

En mann triller en liten jente over grensen fra Russland til Norge på en sykkel uten luft i dekkene.

Forfang sa at nedgangen har vært spesielt stor fra landene Syria og Afghanistan.

Hvorvidt Sverige vil videreføre disse grensekontrollene, vil påvirke de norske asyltallene, sa Forfang.

Dessuten kommer det færre asylsøkere over Storskog fra Russland.

Les også

- Vi blir dårlig behandlet og vil heller til Tyskland

Også i Sverige har antallet asylsøkere gått ned, melder Expressen.

Men de svenske tallene er langt høyere enn i Norge, og Sverige har heller ikke like stor prosentmessig nedgang som Norge.

  • De siste syv dagene har 6134 mennesker søkt asyl i Sverige.
  • Uken før (17.11 til 23.11) søkte 8428 personer om asyl.
  • Rekorden ble satt den første uken i november. Da ble over 10 500 nye asylsøkere registrert i Sverige, ifølge Exressen.

— Fortsatt veldig høye tall

Forfang presiserte:

— Man kan lett bli fartsblind når det gjelder asyltall i den forstand at man har vært vant til veldig høye tall de siste ukene. Men dette er fortsatt veldig høye tall i norsk sammenheng.

Migranter ved Storskog, grenseovergangen til Russland

— Det er fortsatt et veldig, veldig stort behov for mottaksplasser, understreket han.

Han presiserte at det er et stort gapet vi har i dag mellom det vi har av mottaksplasser og det vi trenger i månedene som kommer.

- Kan ikke slappe av

— Det er ingen ting i de tallene vi nå har som tilsier at vi kan slappe av på dette området. Den nedgangen vi så i forrige uke gir oss et pusterom. Men det er ikke noe mer enn det, fordi vi fortsatt trenger å bygge opp mottakskapasitet. Fortsetter tallene på dette nivået, så vil kapasitetsbehovet være betydelig.

— Vi må være forberedt på at det i løpet av sommermånedene neste år kan komme et betydelig antall asylsøkere, på et mye høyere nivå enn vi så forrige uke.

Også nedgang i Råde

IfølgeNettavisenhar det også vært en betydelig nedgang ved ankomstmottaket i Råde i Østfold. Fra på det meste å ha vært oppe i 322 asylsøkere på én dag, er tallet nå nede i rundt 50.

Stortinget har strammet asylpolitikken kraftig inn på grunn av den store tilstrømningen.

Utålmodige immigranter og flyktninger på mottakssenteret i Råde ser på listen over hvem som skal sendes videre til neste mottak.

En asylavtale ble offentliggjort 19. november og inneholder 29 punkter som skal lette på trykket som asylstrømmen legger på de offentlige institusjonene.

Har strammet inn

Avtalen har to hovedformål. Behandlingstiden på asylsøkere som åpenbart ikke har et reelt beskyttelsesbehov skal kuttes drastisk ned. Det skal også ankemulighetene til denne gruppen.

  • UDI snur: Vil likevel ikke kreve at steder som huser asylsøkere, skal fjerne kors og andre religiøse symboler.
    En ny instruks innebærer også at asylsøkere som kommer til Norge etter å ha hatt opphold i Russland, ikke skal bli realitetsbehandlet. Dette fordi Russland anses for å være trygt.

I helgen ble imidlertid migranter Norge hadde avvist, sendt tilbake igjen av russiske myndigheter.Dette er et avtalebrudd, mener norske myndigheter.