Norge

Meling hevder PST har unndratt bevis for retten i Krekar-saken

Forsvarer Brynjar Meling mener bevisene i utleveringssaken mot mulla Krekar er så svake og har så dårlig kvalitet at PST har unndratt dem for retten.

Italia ønsker mulla Krekar utlevert som lederen for et europeisk terrornettverk som hadde til hensikt å begå terrorhandlinger i Europa og Midtøsten. Forsvarer mener bevisene til italienerne er svært svake.
 • Andreas Bakke Foss
  Andreas Bakke Foss
  Journalist

Det sa Meling i sin prosedyre i sal 250 i Oslo tingrett onsdag formiddag, der Krekar kjemper mot utlevering til Italia.

– Det virker som PST toer sine hender fordi man ikke vil ha noe med dette å gjøre, sa Meling.

Han påpekte at det ikke er noe straffbart med å etablere en islamistisk fundamentalistisk organisasjon, slik italienske myndigheter mener Krekar skal ha gjort.

Advokat Brynjar Meling gikk til angrep på bevisene som er ført i saken i sin prosedyre onsdag formiddag. Her sammen med sin klient mulla Krekar.

Krekar er siktet for å ha planlagt terrorvirksomhet i Europa og Midtøsten. Dette er ikke konkretisert av PST eller italienerne, hevdet Meling.

– Det fremstår som man har unndratt disse bevisene fra rettens innsyn for å skjule kvaliteten på dem, sa Meling til dommeren før han utdypet.

– Hvilke beviser har vi for at Krekar har hatt til hensikt å begå terrorhandlinger eller har visst om dette? Hvilke beviser har man for at Krekar skal ha rekruttert personer til Syria, spurte Meling retorisk.

 • Bakgrunn: Slik endte Italia opp med å ønske mulla Krekar utlevert som påstått leder av et terrornettverk

Meling mente det heller ikke er lagt frem noen beviser for at mulla Krekar skal ha som mål å styrte det nåværende regjeringen i Kurdistan eller at han skal danne en stat bygget på sharia-lover.

Mener han leder et terrornettverk

Italia ønsker å få mulla Krekar utlevert fordi de mener han leder et europeisk terrornettverk som heter Rawt.

Europeisk politi mener Rawt har sitt utspring fra Ansar Al-Islam, som er listet som terrororganisasjon av FN og ifølge FN samarbeider med al-Qaida.

Oslo tingrett skal avgjøre om Regjeringen kan utlevere Krekar til Italia for straffeforfølging der, eller om det er forhold ved saken som setter en stopper for dette.

– Ingen ordinær utleveringssak

Tingrettsdommer Jannicke Johannessen skal avgjøre om vilkårene er tilstede for å utlevere mulla Krekar og en 42 år gammel irakisk kurder til Italia.

PST mener utleveringssaken som nå har gått i fem dager i Oslo tingrett er en ordinær utleveringssak. Det er Meling helt uenig i.

– Dette er ingen ordinær utleveringssak. Historikken i Krekar-saken er for spesiell. Krekars rolle i internasjonal og nasjonal politikk er for spesiell, sa Meling.

Forsvareren henvendte seg til dommeren og sa:

– Den politiske situasjonen i Norge og Krekar-sakens spesielle status pålegger retten et spesielt ansvar for rettsikkerhetsgaranti og rettssikkerhetskontroll, sa han.

PST: Ingen tvil om at Krekar har en politisk agenda

Ifølge PST kan de straffbare handlingene som Krekar er siktet for i Italia best sammenlignes med straffelovens paragraf 133 i Norge, om å ha inngått forbund for å begå terrorhandling.

I sin prosedyre gjentok politiadvokat Signe Aalling at de mener vilkårene for å utlevere Krekar er tilstede.

– Det er ingen tvil om at Krekar har en politisk agenda i Irak-Kurdistan. At Rawt er ment å spille en viktig rolle i dette abeidet, med å engasjere eller utdanne medlemmer, er det ikke grunn til å tvile på, sa Aalling til retten.

Politiadvokat Signe Aalling mener vilkårene er tilstede for å utlevere Krekar og en 42-år gammel irakisk kurder til Italia. De mener medlemmene av Rawt hadde til hensikt å begå terrorhandlinger.

PST mener det er grunnlag for å hevde at begge de to som ønskes utlevert (Krekar og 42-åringen bosatt i Drammen) kan mistenkes for å ha inngått et forbund om å delta i et terrororganisasjon.

Slik svarer Aalling på Melings påstander om atPST skal ha unndratt bevis for retten.

– Jeg har forståelse for ønsket om tilgang til ytterligere bevis. Men jeg mener det vil være utenfor de vanlige rammene for behandlingen av en slik sak å ta inn ytterligere bevis nå, sier hun.

– Vi har bevisst valgt ikke å rette noen etterforskning mot organisasjonsbygging eller en terrororganisasjon, sa Geir Øvstedal politioverbetjent og etterforsker i PST i tingretten tirsdag. I bakgrunnen Signe Aalling, politiadvokat i PST.

Aalling: Rawt ingen vellykket terrororganisasjon

Hun sa at det er den andre siden av Rawt, den skjulte og hemmelige siden, påtalemyndigheten mener er kjernen i saken.

– Det er terrorformålet, representert ved evnen og viljen til å benytte voldelige midler for å oppnå formålet med sin sak, denne utleveringssaken bygger på, sa Aalling.

Hun sa at materialet i saken indikerer at Rawt som terrororganisasjon neppe kan anses spesielt vellykket.

– Det har gått svært lang tid og fortsatt er strukturen i en tilsynelatende vaklende oppbygging. Ingen konkrete drap eller anslag knyttes til Rawt, selv om enkelte medlemmer skal ha deltatt i jihad i Syria for å skaffe seg kampefaring, sa Alling.

Hun påpekte at arrestasjonen ble foretatt for å bryte ned organisasjonen for å hindre videre utvikling.

– Vi må legge til grunn at Krekar og N.N (annonymisert red.anm) var vel inneforstått med Rawts skjulte side, med et voldelig formål og potensial. Begge hadde posisjoner og utøvde sine roller i forbindelse med dette over lengre tid, mente Aalling.

Les mer om

 1. Brynjar Meling
 2. PST
 3. Mulla Krekar
 4. Syria
 5. Midtøsten
 6. Italia
 7. Al-Qaida