Norge

Tips ved boligkjøp

Alt du trenger å vite før du gjør ditt livs investering.

VIKTIG KUNNSKAP FØR DU LEGGER INN BUD

DOKUMENTAVGIFT: Pålagt skatt til staten når eiendomsretten til fast eiendom blir tinglyst. 2,5 % av kjøpesummen.

MÅLEBREV: Dokument utstedt av kommunen som angir areal og grenser for en tomt.

FESTET TOMT: Tomten boligen er oppført på er leid.

FREMLEIE: Videreleie av leiligheten du eier eller har bruksrett til. Borettslag har ofte begrensninger på fremleie.

HEFTELSE: En tinglyst forpliktelse ved boligen, innskrenkning av rettigheter eller adkomstrett over eiendom.

BORETTSLAG: Borettslaget eier boligen. Du er andelseier, og leier en leilighet av borettslaget, og er i tillegg medeier og kreditor i borettslaget.

VISNING: Privat eller meglerorganisert visning av bolig for interesserte kjøpere.

BOLIGENS HOVEDDEL : Stue, soverom, kjøkken, bad, andre oppholdsrom.

BOLIGENS TILLEGGSDEL: Boder, oppbevaringsrom, garasje.

BRA — BRUKSAREAL: Hele boligens indre areal, inkludert vegger smalere enn 50 cm.

BOA - BOLIGAREAL: Bruksarealet av boligens hoveddel.

AREAL: Måles i m2 der det er minst 1,9 m takhøyde, og bredden overstiger 60 cm. Inkluderer trappeåpninger.

VERDITAKST: Fastsettes av takstmann. Den prisen selger normalt kan forvente i markedet. Som oftest grunnlag for lånetakst.

LÅNETAKST: Fastsettes av takstmann. Brukes av banken som nøktern verdi av boligen for lån og pant. Ligger gjerne mellom 10-20 prosent lavere enn verditakst.

LIGNINGSTAKST: Takst som danner grunnlag for beregning av den kommunale eiendomsskatten, dersom kommunestyret har vedtatt at det skal være eiendomsskatt i kommunen. Benyttes ved beregning av inntektsskatt for prosentlignede boligeiendommer, og er grunnlaget for beregning av formuesskatt. Normalt 20-30 prosent av markedsverdi.

BUD: Skriftlig bekreftelse på at du vil kjøpe boligen til angitt pris, dersom du får tilslaget. Merk deg at bud er bindende.

BUDRUNDE: Megler administrerer bud fra alle interesserte, der hver enkelt har anledning til å høyne det skriftlige budet, som oftest etter auksjonsmodellen. Foregår som oftest på telefon.

PÅ VISNING- SJEKKELISTE

VANN: Er det dryppende kraner, lekke rør, godt trykk? Tar slukene unna? Sjekk under badekar og dusjkabinett. Se inne i skap på kjøkken, har det vært lekkasjer? Er radiatorene justérbare? Varmtvannsberederen gammel?

AREAL: Stemmer BOA overens med det som er angitt i prospektet? Overdrivelser forekommer, still gjerne spørsmål på visning.

GULV: Er det vannskader, skjemmende riper, er gulvet lagt av fagfolk? Må du påregne sliping av parkett? Spør hvem som har lagt gulvet.

STRØM: Er anlegget gammelt eller nytt? Sjekk sikringsskapet, kontakter (er de svidd?), ledninger. Er el-installasjonen profesjonelt gjort? Holder sikringene til kjøkken og våtrom minstekravet på 16A? Det bør ideelt være satt inn automatsikringer og jordfeilbryter. Er det tilstrekkelig med kontakter i stue, oppholdsrom?

TV/BREDBÅND: Hvilken avtale eksisterer for kabel-TV og tilgang til Internett? En telefon til en lokal nettilbyder vil avsløre om området er regulert for bredbånd via TV-kabelen.

LUKT: Sjekk særlig våtrom og kjellerbod, det skal ikke lukte mugg og fukt, tegn på råte og sopp.

VINDUER OG DØRER: Lette å åpne? Hvis dører er trege, kan det være setningsskader, grunnen siger etc. Damp mellom vindusglassene tyder på lekkasje, og dårlig isolasjonseffekt. Sopp og råte i vegg oppstår gjerne nær vinduer og verandadør.

VEGG: Sjekk vegger og fliser for fukt. Er flisene godt

festet? Løsner murpussen lett? Det kan være tegn på råte og fukt. Er tapetet pent, er det godt sparklet og pusset under? Ser listverk og gjæringskanter i hjørner pene ut? Et blikk i taket forteller deg om du bør male det.

BAD, VÅTROM: Sjekk lukt, prikker, sprekker, låter det hult når du banker på flisene? Er våtromstapetet bulkete? Godt avtrekk? Er det fuget i skjøtene? Membran ved sluk? Fungerer varmen i gulvet? Vær varsom dersom badet er pusset opp av ufaglærte, avsløres ofte ved å sjekke hvordan rørene er lagt.

KJØKKEN: Sjekk lukt i benken. Er det vannlås tilknyttet oppvaskmaskin? Stoppekran? Må du påregne å skifte innredning, skapdører, vifte? Spør om eier har vært

plaget av maur.

KJELLER OG LOFT: Som våtrom og kjøkken må du sjekke lukt og fukt, er det tørt nok til oppbevaring av gjenstander av ømfintlig materiale? Løsner malingen? Er det tilstrekkelig lufting? Kalkutslag på kjellergulvet?

UTVENDIG: Er taket nylig lagt, eller venter det en stor jobb? Hvordan ser takrenner, grunnmur, utvendig kledning og trappeoppganger ut? Har andelslaget/borettslaget store utgifter til trær og busker, belegningsstein og lekeplasser?

FELLESUTGIFTER: Borettslag har ofte fellesvaskeri, renseri, søppelcontainer, parkeringsplasser, hagearaeler, kabel-TV. Hva finnes her? Har borettslaget gjennomført skifting av tak, balkonger, vinduer, porttelefon, dører etc. nylig, eller er store fellesutgifter nær forestående. Slikt vil i så fall ofte føre til økning i husleie. Også renter på og avdrag på fellesgjeld inngår i fellesutgiftene. Rentene gir fradrag i skatten.

OFTE HØRT I BANKEN

ANNUITETSLÅN: Lån som betales i like store beløp (summen av avdrag og renter) hver termin. Mindre avdrag i begynnelsen.

SERIELÅN: Lån der avdraget er det samme over lånets løpetid. Belastningen er størst i begynnelsen, dvs. avdragene er faste, mens renter og terminbeløp synker etterhvert.

NOMINELL RENTE: Renten uten gebyrer.

EFFEKTIV RENTE: Nominell rente pluss omkostninger.

FLYTENDE RENTE: Følger markedsrenten. Banken plikter å varsle kunden før renten endres.

FASTRENTE: Renten bindes til avtalt sats for en avtalt periode, f.eks. fem år. Sikrer deg mot renteoppgang.

ETABLERINGSLÅN: Lån som formidles gjennom kommunene, gjerne som hjelp til førstegangskjøpere av bolig.

LØPETID: Tiden fra lånet blir utbetalt til det er tilbakebetalt, normalt mellom 15 og 30 år.

TERMIN: Intervallet mellom avdrag eller terminbeløp du betaler til banken. Normalt en måned.

PANT: Sikkerhet for at banken får tilbakebetalt lånet, angitt i pantobligasjon, et dokument som bekrefter låneopptaket.

DE VANLIGSTE BOLIGTYPENE

SELVEIERBOLIG: Betegnelse på selveierleiligheter, rekkehus, hytter og gårdsbruk.

SELVEIERLEILIGHET: Andel eller seksjon i et boligsameie der du har enerett til boligen, som kan kjøpes og selges fritt.

ANDELSLEILIGHET: Leilighet som er en del av et borettslag eller andelslag. Du kjøper borett til leiligheten, betaler innskudd/husleie, og har begrenset ansvar for fellesarealer. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

AKSJELEILIGHET: Du kjøper en aksje i boligaksjeselskap, med rett til å leie leiligheten. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.