Bane Nor lovet en tørr tunnel på Follobanen. Nå sliter de med lekkasjer.

Drypp av vann i tunnelen er blant årsakene til at Follobanen er stengt. Nå kan Aftenposten fortelle at tunnelen ble bygget med vrakede deler – ved en feil.

Ikke alt er som det skal i Blixtunnelen på Follobanen. Nå er banen stengt på ubestemt tid. Lekkasjer er noe av det som har ført til problemer.

«Ingen drypping eller synlig vann er tillatt overhodet.»

Dette står i kontrakten mellom Bane Nor og entreprenøren Acciona Ghella Joint Venture (AGJV), som Aftenposten har fått tilgang til.

«Kontraktøren skal sørge for en tørr tunnel», heter det.

Nå viser det seg at drypp av forurenset vann er blant årsakene til stengingen av Follobanen.

525 lekkasjepunkter

Aftenposten skrev forrige uke at Bane Nor i høst la 483 millioner kroner ekstra på bordet for at AGJV kunne levere Blixtunnelen 30. oktober, slik at Bane Nor rakk åpning 11. desember.

Nå kan Aftenposten bringe frem nye detaljer om avtalen.

Bane Nor stilte et tydelig krav til entreprenøren, kommer det frem av dokumenter Aftenposten har fått innsyn i:

Da tunnelen ble inspisert i slutten av august, fant de 525 «uakseptable lekkasjepunkter». Alle lekkasjepunktene som ble funnet innen 10. oktober, måtte tettes for at tunnelen kunne anses som klar. Lekkasjepunktene som ble funnet etter det, må tettes innen mars 2023.

Lovet å tette tunnelen for to år siden

Allerede i 2021 skrev Aftenposten om store vannmengder i tunnelen. Da lovet Bane Nor å tette tunnelen.

– Vi skal ikke ha lekkasjer her når tunnelen står ferdig til bruk, sa prosjektsjef Anne Kathrine Kalager for tunneldelen av Follobanen.

Men lekkasjer har oppstått. Aftenposten har spurt Bane Nor om tunnelen ble levert i henhold til kontrakten.

– På det tidspunktet vi overtok tunnelen, 30. oktober, var den i henhold til avtalte tetthetskrav, sier konserndirektør for utbygging i Bane Nor, Stine Undrum.

– Det står i kontrakten at drypp ikke er tillatt. Er dette kravet innfridd?

– Det har oppstått drypp, og dette er en sak vi håndterer i henhold til bestemmelsene i kontrakten.

Tetthet i tunnelen blir nå en del av Bane Nors reklamasjonssak overfor AGJV.

Derfor er vannet uønsket

Vannet kommer fra sprekker i berget rundt tunnelen. Vannet er ikke nødvendigvis farlig. Det meste kan håndteres i dreneringssystemet. Men tunnelvannet er forurenset og kan lede strøm. Det kan by på problemer.

For å forklare det som skjedde da Follobanen måtte stenge:

  • Forurenset vann dryppet ned på en isolator, som er montert i taket av tunnelen for å hindre at strøm ledes til omgivelsene.
  • Vannet inne i tunnelen er ikke som vanlig regnvann. Vannets kjemi endres etter å ha vært kontakt med fyllmassene inne i tunnelen. pH-verdien øker, og vannet blir til strømledende salt når det tørker.
  • Dermed førte det tørkede vannet til at det gikk strøm – «gnister» – rundt isolatoren. Konsekvensen ble kortslutning, materielle skader og at en betongbit falt ned fra taket.
  • Dette bidro til å skape brannene som stanset Follobanen. Andre årsaker er feil design på returstrømanleggetreturstrømanleggetFor at et tog skal gå, må det motta strøm som går i en krets, altså i sirkel. Toget mottar strøm fra en transformator, via kabler som går over toget. Lokomotivet tar ut effekt av strømmen i motoren, og sender strøm tilbake til transformatoren via returkabler. og for dårlige skjøter og endeavslutninger i kablene.

Å hindre ødeleggelser på elektrisk utstyr er en viktig årsak bak kravet om en tett tunnel.

– Dersom det over tid oppstår slike lekkasjer, må de tettes, sier Undrum.

Bilder tatt av den ødelagte isolatoren og skadene i betongtaket inne i Blixtunnelen.

Monterte kasserte deler til tunnelen

Tak og vegger inne i Blixtunnelen består av nær 165.000 ulike segmenter som er festet til hverandre på rekke og rad. Men ikke alle segmentene i tunnelen burde blitt montert.

171 segmenter som var merket med feil eller mangler, ble montert ved en tabbe. Det viser en rapport fra 2019 som Aftenposten har fått tilgang til. Disse står der fortsatt.

Flere av segmentene kunne gi økt risiko for lekkasjer. 47 av de 171 segmentene kan likevel regnes som godkjente, konkluderte rapporten med.

– Alle segmentene ble underlagt en grundig kvalitetskontroll fra både entreprenør og byggherre, sier Undrum til Aftenposten.

Hun legger til at det ikke er grunnlag for å tro at det har vært spesifikke utfordringer med disse segmentene.

Bane Nor: – Veldig tett tunnel

Tettejobben i Blixtunnelen er gjort på en «god, faglig måte», hevder Bane Nor.

– Entreprenøren har levert en veldig tett tunnel, sier Undrum.

– Er det fysisk mulig å få en helt tett tunnel?

– Helt tett vil en tunnel aldri bli, men så lenge vi har kontroll på vannet og leder det ned i dreneringssystemet så vil det ikke utgjøre et problem.

– Kan det komme flere drypp eller lekkasjer?

– Ja, derfor har vi lagt opp til et inspeksjonsopplegg hvor man går gjennom og inspiserer tunneltaket over alt der vi har teknisk utstyr.

I den første versjonen av denne saken skrev vi at det ble funnet 535 lekkasjepunkter da tunnelen ble inspisert i slutten av august. Det riktige tallet er 525. Artikkelen ble oppdatert kl. 22.05 torsdag 26. januar.