Dette må til for at staten kan stanse lærerstreiken

Under lærerstreiken blir to grunnleggende rettigheter satt opp mot hverandre. Lærernes rett til arbeidskamp og barnas rett til skolegang. Hva skal til for at myndighetene skal kunne gripe inn?

Mandag trappes lærerkonflikten ytterligere opp. Partene møttes hos Riksmekleren i helgen i håp om å finne en løsning, men forhandlingene brøt sammen etter drøye to timer.

Mandag trappes lærerstreiken opp. Da vil 8200 lærere være tatt ut i streik. Det rammer tusenvis av barn og unge hardt.

Etter to år med pandemi og lite undervisning, startet mange barn det nye skoleåret etter koronaen med nye feriedager. Streiken har vart siden 20. juni, og noen elever har i praksis ikke hatt undervisning siden sommeren.

Les hele saken med abonnement