70.000 elever ble rammet av streiken. – Har ingen planer om å avlyse eksamen

– Kommuner og fylkeskommuner har spart noen hundre millioner kroner på streiken. Jeg forventer at disse pengene kommer elevene til gode, sier Brenna.

Kunnskapsminister Tonje Brenna mener det fortsatt er mye igjen av skoleåret og god tid til å ta igjen tapt læring.
  • Frøydis Braathen

Etter 111 dager ble den lange lærerstreiken avblåst tirsdag ettermiddag da arbeidsministeren gikk til tvungen lønnsnemnd.

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier hun kommer til å følge nøye med på situasjonen blant elevene og konsekvensene av streiken. Minst 70.000 elever har vært rammet av streiken, ifølge henne.

– Jeg kommer til å ha dialog med Utdanningsdirektoratet om hvordan de opplever situasjonen. Nå er det viktig at kommuner og fylkeskommuner setter inn ekstra tiltak for å bøte på tapt læring.

Forventer at skoleeiere setter inn tiltak

Hun vil imidlertid ikke avlyse eksamen, selv om mange elever nå har mistet over 15 prosent av skoleåret sitt.

– Det er fortsatt mye igjen av skoleåret og god tid til å ta igjen tapt læring. Det viktigste nå er at elevene kommer tilbake til en normal skolehverdag, sier Brenna.

Hun sier kommuner og fylkeskommuner vet best hvordan de skal følge opp elevene.

– Jeg forventer at de setter inn tiltak for å bøte på tapt læring.

– Det kan bety frivillig, betalt overtid for lærerne, det kan hende at man henter inn annet fagpersonell. Skoleeierne vet hva som er den beste løsningen.

– Det er også mange som har meldt om psykiske problemer og at skolemotivasjonen forsvinner. Hva må gjøres nå for å ta tak i dette?

– Det er alvorlig at rammene i livet har vært fraværende for en del barn og unge. Det er også noe av grunnen til at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd.

– Det viktigste er at elevene kommer tilbake til skolen. Så må det vurderes lokalt hvilke behov som finnes og jobbes godt med det, slik at dette blir et godt skoleår for elevene våre.

Brenna sier hun er i dialog med både KS og Utdanningsdirektoratet om dette.

– Mange steder er det allerede satt inn tiltak for å gjøre skolestarten best mulig, i tillegg til at det legges planer for det videre skoleåret.

Skoleeierne har spart flere hundre millioner kroner

I flere uker har lærerne vært i streik. De første ble tatt ut i streik i begynnelsen av juni, og så ble streiken trappet gradvis opp fra skolestart.

– Kommuner og fylkeskommuner har spart noen hundre millioner kroner på streiken. Jeg forventer at disse pengene kommer elevene til gode, sier Brenna.

Fortsatt konflikt mellom lærerne og KS

Steffen Handal i Utdanningsforbundet uttrykte tirsdag at han var skuffet over at regjeringen gikk til tvungen lønnsnemnd. Han sier konflikten mellom lærerne og arbeidsgiveren KS ikke på noen måte er over, og at mange lærere er sinte.

Brenna sier hun vil invitere partene til samtaler både hver for seg og sammen.

– Vi må ikke underslå hvor krevende det er å stå i klasserommet, og vi må ta det lærerne sier på alvor. Jeg vil ha en dialog med partene om situasjonen, sier Brenna.