Regjeringen vil gi fastlegene mer betalt for krevende pasienter. Legeforeningen er skeptisk.

En fastlege som har eldre og sykere pasienter, skal få mer betalt, mener regjeringen. Fastlege mener det er en «hårreisende dårlig» løsning.

– En hårreisende dårlig «redningspakke», sier fastlege Gudmund Noddeland Myhren ved Bjølsen Legesenter

Regjeringen gir mer til fastlegene. Helseminister Ingvild Kjerkol mener at den faste summen legene får pr. pasient, blant annet skal justeres etter hva slags pasientgruppe legen har. Eldre pasienter med langvarige behov skal gi mer penger.

Fastlege Gudmund Noddeland Myhren ved Bjølsen Legesenter er lite imponert.

Les hele saken med abonnement