De første bildene av det største kokainbeslaget i Norge noensinne

Mellom bananene hos Bama fant tollerne 800 kilo kokain, trolig fra Ecuador. Beslaget tilsvarer åtte millioner brukerdoser. Tollvesenet tror bananene ender i vanlige butikker.

Bildene viser kokainen som ble funnet i Bamas lokaler i Oslo i går.

– Bananene var ment til det norske markedet. Høyst sannsynlig har kokainen vært med hele veien, sier avdelingsdirektør Tim Gurrik i Tolletaten til Aftenposten.

Beslaget på 800 kilo er dobbel så stort som totalbeslaget av kokain de siste fem årene til sammen. Det er også to til tre ganger større enn Tolletaten noen gang har tatt tidligere.

– Det er ikke ofte vi gjør store beslag, og dette her var nærmest gigantisk, sier Gurrik.

Men politiet mistenker at kokainet skulle et annet sted.

– Kvantum i beslaget er av en størrelse som tilsier at det var ment for et større marked, sier politioverbetjent Arve Utby til Aftenposten.

Han legger til at det også er andre tegn i etterforskningen som de ikke ønsker å gå ut med for øyeblikket.

Slik var narkotikaen pakket inn i bananesker.

Kokain på avveie

Allerede torsdag var en av politiets hypoteser at kokainet ikke var ment for det norske markedet.

– Noe kan ha kommet på avveie, eller gått galt. Det er derfor vi er opptatt av å gå ut med informasjonen, sa Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, torsdag.

Politiet forsøker nå å finne ut om kokainet var ment for et annet marked eller om det var planlagt for norske brukere.

– Vi deltar i en internasjonal etterforskning gjennom Europol og Interpol, samt bilateralt med Tyskland og flere andre land, sier Utby fra Oslo-politiet.

Beslaget på 800 kilo er dobbel så stort som totalbeslaget av kokain de siste fem årene til sammen.

Rapporter som er lagt frem i norske rettssaker fra Kripos, tilsier at partiet kan ha en gateverdi på rundt 800 millioner kroner. Beslaget blir sett i sammenheng med et parti som ble beslaglagt i Tyskland. Dette beslaget var på rundt 1200 kg kokain, opplyser kilder i norsk politi til Aftenposten.

Det var etter tips fra tysk politi, at norske myndigheter gjorde rekordbeslaget. Kokainet ble oppdaget og beslaglagt på et Bama-anlegg i Oslo. Bama er Norges ledende selskap innen frukt og grønt.

– Kokainen kom til Norge om bord i en containerbåt. Egentlig ble bananene distribuert i de normale kanalene. Det var i et av disse lokalene til Bama kontrollen ble gjennomført, sier Gurrik i Tolletaten.

Kommer fra Sør-Amerika

Det hele er lastet opp i containere i Sør-Amerika og høyst sannsynlig Ecuador.

– Så tas lasten til Europa der de gjerne går innom større havner som Rotterdam. Deretter settes lasten gjerne på mindre båter som blant annet går til Norge. Dette er egentlig en del av den vanlige vareførselen og skjer hver dag, men der enkelte har lagt til noe ekstra blant bananene, sier Gurrik.

Tysk politi og tollere skal ha funnet et lignende parti med bananer som ble sendt til Norge. De tipset kolleger i Norge og her fant tollere flere hundre kasser som var losset.

– Mye av frukten kommer fra land der det er kokainproduksjon. Det er ikke første gang vi er rundt på fruktlagre for å gjennomføre kontroller. Det gjør vi regelmessig, sier Gurrik.

Kokainen skal ha ligget gjemt i banankassene.

– Vi kontrollerte 1200 kasser som sto på lageret. 10-talls av disse inneholdt kokain som var pakket i plast mellom bananene, sier Gurrik.

Tolletaten sporet opp hvor kokainen hadde gått basert på tipset fra Tyskland. Sammen med Bama gjennomførte de kontrollen med røntgenutstyr. De skal ikke ha brukt hund i søket.

Beslaget er nå hos politiet til videre undersøkelser.

– Bananene vil jeg anta frigis til vareeier, og så havner de vel i butikkene, sier Gurrik.

Ingen er så langt siktet i saken.

Slik virker kokain

Jørgen G. Bramness ved Folkehelseinstituttet sier det er stort sprik i brukervanene, men et overslag viser at beslaget som ble gjort denne uken tilsvarer åtte millioner brukerdoser.

– Tallmaterialet inneholder både dem som bare prøver én gang og dem som er på «Exit-nivå.» Det er vanskelig å forestille seg hvor mye noen bruker, sier Bramnes.

Her er noen av bananeskene som ble brukt til å gjemme kokainen.

Kokain har til sammenligning med amfetamin kortere virkning. Det gjør at man tar flere doser på 40 til 100 milligram pr. gang. Éngangsinntak av ett gram kan være dødelig, inntak over 250 milligram er å anse som farlig.

Undersøkelser til FHI viser at rundt 100.000 nordmenn har prøvd kokain det siste året. Beslaget er derfor trolig større enn flere års konsum i Norge.

– Det er usikkerhet i undersøkelsene våre, men vi er sikre på at bruken av kokain er stigende. Vi mener å se at bruken er forskjøvet fra amfetamin til kokain, sier Bramness.