Mann (37) mistenkt for å være russisk spion arrestert i Tromsø

En brasiliansk statsborger (37) ble mandag pågrepet på vei til jobb i Tromsø. PST mener mannen egentlig jobber for russiske myndigheter. Han er mistenkt for ulovlig etterretning som kan skade både norske og utenlandske sikkerhetsinteresser.

Statsborgeren ble pågrepet på vei til jobb i Tromsø mandag. Arkivbilde.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at personen er i Norge under falskt navn og falsk identitet. Mannen kom til Norge på et forskeroppdrag ved Universitetet i Tromsø høsten 2021.

– Jeg kan bekrefte at en utenlandsk statsborger ble pågrepet mandag og begjært internert tirsdag, sier politiadvokat Vegard Hermann Tobiassen i Troms politidistrikt til Aftenposten.

De opplyser at mannen er mistenkt for ulovlig etterretning som kan skade grunnleggende nasjonale interesser og ulovlig etterretning som kan skade andre staters sikkerhetsinteresser.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at han egentlig er russisk statsborger, og at han jobber med etterretning i Norge for Russland. Det var NRK som meldte nyheten først.

Jobbet med trusler og nordområdene

Forskningsmiljøet mannen har vært en del av, har deltatt i samarbeid med statlige institusjoner i andre land. De har jobbet med prosjekter innen hybride trusler med link til nordområdene.

– Den stillingen gjør oss bekymret for at han har skaffet seg nettverk og informasjonskanaler med kunnskap om informasjon vi ikke ønsker skal komme på russiske hender, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe til Aftenposten.

PST bekrefter at de mener mannen er en såkalt illegalist. Altså en som jobber på vegne av en etterretningstjeneste i et annet land.

Stiller seg uforstående til pågripelsen

Mannen har fått oppnevnt advokat Thomas Hansen som forsvarer. Ifølge Hansen stiller mannen seg uforstående til pågripelsen.

– Han samtykker ikke til interneringen, men jeg har ikke fått snakket med ham etter at kjennelsen ble kunngjort. Derfor er det ikke tatt noen beslutning om eventuell anke. Det håper jeg å få avklart i løpet av dagen, sier Hansen til Aftenposten.

– Foreløpig har jeg ikke noe mer å si om saken.

Tidlig tirsdag kveld opplyste Hansen at mannen ikke lenger var i Tromsø. Hansen antok at han hadde blitt fraktet til Politiets utlendingsinternat på Trandum.

– Dette er ikke en straffesak, men mannen har fått et forhåndsvarsel om utvisning. Jeg antar at det er meningen at mannen blir på Trandum til han sendes ut av landet, sier Hansen.

Troms politidistrikt bekrefter tirsdag kveld at mannen ikke lenger er i Tromsø, men de ønsker ikke å gi ytterligere detaljer.

PST-sjef Hedvig Moe mener mannen (37) jobber for russisk etterretning.

Varslet for fem dager siden

I kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett står det at Justis- og beredskapsdepartementet 20. oktober 2022 varslet om personen.

Moe sier til Aftenposten at det var de som anmodet Justis- og beredskapsdepartementet om at mannen skulle utvises fra Norge, fordi de mener han representerer en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

– Vi mener at han er i Norge på oppdrag for russiske myndigheter, og at den brasilianske identiteten hans er falsk, sier Moe.

I kjennelsen står det videre at det ikke fremkommer noe som tilsier at denne vurderingen ikke er riktig. Tvert imot, skriver retten, underbygges dette av tiltaltes opptreden i retten.

Moe vil ikke si hvilke konkrete tips som førte til pågripelsen, men bekrefter at de har samarbeidet med etterretningstjenester i andre land, og at mannen tidligere har oppholdt seg i Canada.

– Det er riktig og viktig at tjenestene følger opp dette på en god måte, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Justisminister Emilie Enger Mehl bekrefter at PST henvendte seg til Justisdepartementet.

– På bakgrunn av opplysningene vi har mottatt, har departementet gitt et forhåndsvarsel om tilbakekall av oppholdstillatelse og om utvisning. Utlendingen har frist på 14 dager til å uttale seg før departementet fatter et endelig vedtak, skriver hun til Aftenposten.

Betydelig unndragelsesfare

PST-sjef Hedvig Moe sier at de har bedt om at mannen blir utvist fra Norge. Siden han er utlending, blir man internert og ikke varetektsfengslet. Dette er i praksis to sider av samme sak. Mannen er i første omgang internert i fire uker.

I kjennelsen refereres det til utlendingsloven §106 om at «konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen vil unndra seg iverksettingen av et vedtak som innebærer at utlendingen plikter å forlate riket».

Personen har ikke familie, og hans primære tilknytning til Norge er at han driver ulønnet arbeid ved Universitetet i Tromsø.

Mener han er illegalist

Det er første gang PST ber om at noen de mener er en «illegalist», utvises fra Norge. De har samarbeidet med andre lands sikkerhetstjenester i saken.

Moe beskriver at en spion eller en illegalist jobber svært langsiktig. De har som regel ikke et konkret spionoppdrag, men legger til rette for mer konkrete oppdrag senere.

Rektor: – Sjokkartet

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Tromsø sier at det var en sjokkerende beskjed å få.

Han ble orientert av politiet om pågripelsen og den pågående etterforskningen. Han vil nå bruke tid med dem som har jobbet tett på personen.

– Når vi får samlet trådene litt, skal vi ha samtaler med dem som jobbet nærmest med ham. Det er selvfølgelig en sjokkartet opplevelse å se en av sine nærmeste medarbeidere bli arrestert, sier Olsen.

Russlands ambassade: Spionmani som er politisk bestilt

Russlands ambassade i Oslo skriver i en usignert e-post at de «ikke klar over hvem og hva dette dreier seg om».

Ambassaden skriver videre at «spionmani» har vært aktivt fremmet i Norge.

– Det nevnes i denne sammenheng russiske fiskefartøyer, russiske forskningsskip, droneflyvninger, fotografering og lignende. Det gjelder helt forskjellige saker, men de har et felles emne: alt det russiske – enten det er offentlige etater, private selskaper eller enkeltpersoner – er mistenksomt og lukter spionasje.

– Det at forskjellige saker kommer som på løpende bånd er uten tvil ikke tilfeldig. Alt dette er politisk bestilt, heter det i e-posten.