E-tjenesten: - Tallene viser ikke amerikansk overvåking i Norge

Etterretningstjenesten avviser påstander i Dagbladet om at NSA har overvåket 33 millioner norske mobilsamtaler.

— Disse tallene viser norsk etterretnings egen innsamling av data til støtte for norske militære styrkers operasjoner i konfliktområder utenlands, samt innsamling relatert til internasjonal terrorisme, også utenlands, sier sjef for E-tjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen.

Dagbladet skriver tirsdag at amerikansk etterretning har samlet inn data fra 33 millioner telefonsamtaler i Norge, noe som vil utgjøre omtrent hver tiende samtale i landet.

Etter at saken ble publisert, kalte E-tjenesten inn til pressekonferanse.

Etterretningssjefen understreker der flere ganger at Dagbladets informasjon ikke gjelder norske telefonsamtaler, men trafikk fra konfliktområder i utlandet som de selv har hentet inn.

Les også

Spiegel: Merkel kan ha vært overvåket i ti år

Han forteller at antalllet på 33 millioner ikke viser hvor mange samtaler det er hentet data fra, men antall såkalte «hits». En samtale kan gi flere «hits», og det kan være hit uten at det er en samtale.

Deler informasjonen med NSA

E-tjenesten deler informasjonen som de henter inn med samarbeidspartnere i utlandet, inkludert NSA, opplyser Grandhagen.

Under pressekonferansen kommer det også frem at overvåking gjelder langt flere enn de 33 millioner samtalene som Dagbladet skriver om.

Dokumentene som Dagbladet har fått tak i, viser innhenting bare fra én måned. Grandhagen forteller at de har holdt på med denne typen overvåking i flere år og at de kommer til å fortsette å gjøre det.

På spørsmål om det kan være snakk om hundrevis av millioner samtaler, svarer han:

— Det kan det godt være.

Viser til NSAs uttalelser

Dokumentene som Dagbladet har fått tilgang til, er av samme typen som medier i flere andre land, inkludert Frankrike, Spania og Tyskland, har laget saker om.

På spørsmål fra Aftenposten om avsløringene i disse landene gjelder samme type overvåking som E-tjenesten nå snakker om, svarer Grandhagen:

— Jeg tror ikke jeg skal uttale meg for mye om det som er skrevet i andre land. Men jeg tror også dere i pressen har sett at NSA selv gikk ut etter et par av sakene og sa at det gjaldt datainnsamling i tredjeland gjort av vedkommende lands tjenester.

Sjef i E-tjenesten Kjell Grandhagen avviste på en pressekonferanse tirsdag at norske borgere blir overvåket og avslørte samtidig at de henter inn enorme mengder data fra kommunikasjon i konfliktområder der norske styrker er involvert.