Klarsignal for å utrede forbud mot prisdiskriminering

En enstemmig næringskomité ber Regjeringen gå matbransjen nærmere etter i sømmene. De ber om lov om god handelsskikk og et eget tilsyn.

– Det er sunt for hele bransjen å bli kikket i kortene nå. Vi ser at maktkonsentrasjonen bare har økt siden 2013, sier Terje Lien Aasland (Ap) om situasjonen i dagligvarebransjen. (Illustrasjonsbilde)

Næringskomiteen gir sin fulle tilslutning til å utrede det mye omtalte forbudet mot prisdiskriminering for dominerende aktører. Et slikt forslag vil gjøre det forbudt for en leverandør, f.eks. Orkla, å selge varene sine for ulik pris til Kiwi, Rema eller Kolonial.no.

Dette er bare ett av flere tiltak komiteen ønsker å utrede.

Sunt å bli kikket i kortene

– Nå sender vi et veldig tydelig signal til bransjen, sier Kårstein Eidem Løvaas (H). Terje Lien Aasland (Ap) følger opp:

– Det er sunt for hele bransjen å bli kikket i kortene nå. Vi ser at maktkonsentrasjonen bare har økt siden 2013.

Forslaget ble første gang lansert av nettopp netthandelsaktøren Kolonial.no i høst. Siden Høyre og Arbeiderpartiet lanserte sine forslag i mars i år, har det vært et hett diskusjonstema.

– Vi fremmet dette fordi vi så at maktkonsentrasjonen ble sterk. Dette er en marsjordre til Regjeringen. Vi ønsker en lov om god handelsskikk med et eget tilsyn i løpet av neste år, sier Aasland.

Han presiserer at Stortinget samler seg om dette.

Vil se på distribusjonen

– Vi skal også utrede distribusjon og forbud mot prisdiskriminering. Det er viktig å ha kraftfulle virkemidler i denne bransjen nå, sier Aasland.

Hovedbegrunnelsen er at dagligvarebransjen ikke fungerer optimalt. Norge har de høyeste dagligvareprisene i Europa. Vi har mindre utvalg enn våre naboland samtidig som vi har flest dagligvarebutikker pr. innbygger i Europa.

Tall fra Eurostat for 2016 viser at det samlede prisnivået i Norge ligger 40 prosent over snittet i EU, og at nettopp mat og drikke er en viktig grunn til det. Samtidig har vi høyere lønninger enn de fleste i Europa.

I tillegg har vi et svært konsentrert marked med kun tre store aktører, der Norgesgruppen har 43,1 prosent markedsandel med sine kjeder Kiwi, Meny, Spar og Joker. Av nyetablererne er det bare Kolonial.no som har klart seg.

Egen lov før sommeren?

Den enstemmige komiteen peker på Hjelmeng-utvalgets utredning av dagligvaremarkedet fra 2013, og ønsker å bygge videre på forslaget derfra, «Lov om god handelsskikk». Samtidig ønsker komiteen et eget, selvstendig tilsyn.

– De fleste oppfatter dette som et ferdig lovutkast, og derfor kan det gå ganske fort. Vi ser for oss at dette kan gå gjennom Stortinget før sommeren, sier Aasland.

Han peker på at de fremmet forslaget om forbud mot prisdiskriminering også for å få en debatt. Det mener han de har oppnådd.

– Nå skal vi utrede det videre. Slår det inn åpne dører, så kan vi legge det vekk, men nå kan vi se på det, sier han.

Skal se på distribusjon

Samtidig peker Aasland på distribusjonen i bransjen, hvordan varene kjøres fra fabrikken og ut til forbruker. Her ønsker komiteen å se nærmere på hvordan prisforhandlingene fungerer når man skal forhandle både på varene og distribusjonskostnadene.

– Du kan ha et så godt produkt du vil, men hvis noen dikterer distribusjonen, får du ikke ut produktet ditt til markedet, sier leder av komiteen Geir Pollestad (Sp).

Derfor ønsker de nå å utrede hvordan distribusjonen fungerer.

– Utredningen må munne ut i konkrete forslag som har effekt. Det kan ha inngripende virking, men det må nok til, sier Løvaas.

Fryktkultur

Pollestad sier også at et av problemene er redsel for å snakke om hvordan virkeligheten er.

– Vi vet at aktører ikke tør komme til høringer fordi de er redde for reaksjoner. Nå håper vi at flere kan fortelle hvordan det er, sier Pollestad.

Han og Løvaas peker også på hvordan leverandører opplever at produktene deres blir kopiert av dagligvarekjedene, uten at leverandørene tør si ifra. Nå håper de at flere produsenter vil og tør fortelle historiene sine.

Dette har Aftenposten skrevet om tidligere, blant annet i disse sakene: