Norge

Over halvparten av de dømte, dømmes for narkolovbrudd

De siste to og et halvt årene er minst 352 asylsøkere i Oslo-området dømt til fengsel eller bøter i retten. Narkotika er den store gjengangeren. Ifølge politiet søker stadig flere utenlandske statsborgere asyl i det de pågripes av politiet.

En helt vanlig dag på jobben i Oslo tingrett. Aktor, politiadvokat Eivind Kluge og asylsøkerens forsvarer Bernt Christian Birkeland diskuterer i en pause. Tre dommere, en tolk, et vitne og to politimenn var også tilstede i de to timene hovedforhandlingen varte. Thomas Winje �ijord

 • Lene Li Dragland
 • Andreas Bakke Foss
 • Per Anders Johansen

Vaterland på Grønland og oppgangene fra Grønland T-banestasjon til Smalgangen under riksvei 4 er Oslos pusher street. En stor andel av asylsøkerne som dømmes for salg og besittelse av narkotika pågripes her. Andreas Bakke Foss

— Statsborgerskap?

Dommerfullmektig Halvor Haneborg Finne sitter sammen med to meddommere og er i gang med å ta personalia av den 30-år gamle asylsøkeren i lille sal 529 i Oslo tingrett.

— Guinea.

30-åringen er tiltalt ble utvist fra Norge med innreiseforbud i fem år i september 2011. To dager etter at han kom til Norge 5. juni i år, ble han pågrepet av politiet. Med narkotika.

— Adresse i Norge, spør dommeren?

— Nei.

— Yrke?

— Jobber i en sportsforretning i Spania.

Tolken oversetter.

Fra asylmottak

Per 1. august er det registrert 6257 nye asylsøkere i Norge. 15 798 personer bor i dag på norske asylmottak.

Hverken politiet, domstolene eller noen andre myndigheter i Norge fører statistikk over omfanget av kriminalitet begått av asylsøkere i Norge.

Det føres heller ikke statistikk over hvilke type kriminalitet asylsøkere blir pågrepet, straffet eller dømt for.

En kartlegging Aftenposten har gjort av domfelte asylsøkere i tingrettene i Oslo-området viser at det pågår en omfattende kriminell virksomhet med utgangspunkt i flere asylmottak i og rundt Oslo.

Den viser at en stor andel av de domfelte i denne perioden har livnært seg på narkotikasalg og tyverier mens de har bodd på norske asylmottak og fått kost og losji.

352 dommer

Siden 1, januar 2011 og frem til 21. august i år er minst 352 dommer avsagt i tingretten i Oslo, Asker og Bærum, Follo og Nedre Romerike mot personer som oppgir å være asylsøkere.

Dette er personer som enten bor på norske asylmottak, har hatt status som asylsøker men har fått avslag på søknaden, oppholder seg her ulovlig eller er asylsøker i Schengen og er i Norge uten fast bopel.

Dommen er fra første instans i tingretten og eventuelle ankesak er ikke med i utvalget.

 • Besittelse og oppbevaring av narkotika er et av tiltalepunktene i over halvparten av dommene.
 • 14 prosent av dommene har dokumentfalsk, falsk ID som et av tiltalepunktene.
 • I 21 prosent av dommene er personen(e) tiltalt for tre eller flere paragrafer i straffeloven.
 • I minst 36 prosent av dommene blir det opplyst at tiltalte bor på et asylmottak.

Fire prosent

321 av dommene er fra Oslo tingrett der det tilsammen ble avsagt 8316 dommer i samme periode. Det betyr at 3,8 prosent av dommene som er avsagt i denne perioden er avsagt mot asylsøkere.

Dette er bare toppen av isfjellet. I mange dommer oppgis ikke om vedkommende er asylsøker eller bor på et mottak.

54 prosent utenlandske statsborgere

Oslo-politiet har ingen statistikk over kriminalitet begått av asylsøkere, kun statsborgerskap til dem de pågriper.

Det pågripes rundt 1000 personer i Oslo hver måned, over halvparten av dem er utenlandske statsborgere.

— Vi ser at grupper av mennesker pågripes for spesielle typer kriminalitet, og ser at de fleste asylsøkere som pågripes enten pågripes for salg eller oppbevaring av narkotika, sier Egil Jørgen Brekke, leder avutlendings- og forvaltningsseksjonen ved Oslo politidistrikt.

Kjøper seg tid

Ifølge Oslo-politiet er det også en klar tendens de har sett i det siste at mange utenlandske statsborgere først søker asyl i det øyeblikket de bli pågrepet for en kriminell handling, istedenfor å søke asyl når de kommer til Norge.

— På den måten «kjøper» de seg mer tid i Norge ved å på denne måten utsette behandlingen av søknaden, sier Brekke.

Asyl-kriminalitet

Anne Margrethe Lund, leder av straffesaksgruppen i Oslo tingrett, sier de ikke vet noe om omfanget av asylsøkere som dømmes i Oslo.

— Vi er opptatt av at de sakene som kommer til oss behandles på en ordentlig måte, og at er det utfordringer knyttet til å få dem stevnet, få dem inn hit. Verden ser litt annerledes ut nå enn den gjorde for ti år siden, så da må vi være flinkere til å gjøre ting på en annen måte. Det er vårt samfunnsoppdrag, samtidig som vi behandler sakene på en ordentlig måte, sier Lund.

Erkjente skyld

I sal 592 i Oslo tingrett erkjenner asylsøkeren straffskyld.

 1. august ble han dømt til fengsel i 100 dager for brudd på innreiseforbud og ulovlig oppbevaring av narkotika. Da han ble dømt hadde han allerede sittet 79 dager i varetekt.

Denne uken slipper han trolig ut og blir fraktet til Oslo Lufthavn og sendt med flyet tilbake til Spania.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  «Utlendingens egentlige formål med oppholdet i Norge er å bedrive straffbar virksomhet». Mæland skjerper praksis for utvisning.

 2. NORGE

  Aldri før er så mange utlendinger tatt med falske pass på vei inn i Norge

 3. NORGE

  En av fire asylsøkere som kom til Norge i år er fra Tyrkia

 4. NORGE

  Mahad Mahamud vil likevel ikke reise fra Norge

 5. NORGE

  Anker tapt statsborgerskap: Mahad Mahamud kjemper for å få bli i Norge

 6. NORGE

  Tusenvis av utlendinger kommer til Norge uten ID-papirer. 90 politifolk jobber på heltid med å finne ut hvem de er.