Norge

Skjebnedag for stortingspresidenten tirsdag

Olemic Tommessen møter stortingspolitikerne på tirsdag.

Tirsdag redegjør stortingspresident Olemic Thomessen (H) i Stortinget om byggesprekken. I etterkant vil Høyre ta stilling til om de fortsatt har tillit til ham.

Det opplyser Stortingets presidentskap i en pressemelding torsdag kveld.

Etter at Thomessen har holdt sin redegjørelse førstkommende tirsdag, vil det åpnes for en debatt der en representant fra hvert parti får et innlegg på fem minutter hver, før debatten avsluttes med et nytt innlegg fra stortingspresidenten.

Etter dette blir Thommessens redegjørelse sendt til finanskomiteen for videre behandling, før de leverer sin innstilling til Stortinget.

Først etter at stortingspresident Olemic Thommessen har redegjort for Stortinget, vil Høyre ta stilling til om byggesprekken bør få følger for stillingen hans.

– Vi må la stortingspresidenten og presidentskapet som har håndtert dette på vegne av oss stortingsrepresentanter, få gitt denne redegjørelsen før vi begynner å avsi noen dom, uttalte Høyres parlamentarisk leder Trond Helleland.

Hardt presset

Thommessen er under hardt press etter at det tidligere denne måneden ble kjent at kostnadsrammen på Stortingets byggeprosjekt hadde økt til et anslag på 2,3 milliarder kroner. Prisanslaget da Thomessen sist redegjorde for Stortinget 20. desember i fjor var 1,8 milliarder kroner.

Onsdag møtte Stortingspresidenten finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget for å orientere om de nye kostnadsoverskridelsene, uten at det kom noen avklaring rundt framtiden hans da.

Rødt og SV gjentok sitt krav om at Thommessen må ta ansvar og gå. Ap sa det var «mange hull» i forklaringen, Sp gjentok at de ønsket en annen kandidat da ny stortingspresident skulle velges i høst, mens KrF etterlyste flere svar.

Ber om avklaring fra Høyre

Frp sier på sin side at det er opp til Høyre å raskt avklare om de har tillit til Thomessen eller ikke.

– Vi som parti har konstituert oss sammen med Høyre, V og KrF. Nå er det Høyre som må avklare tilliten til stortingspresidenten. Så kan de forvente Frps støtte til den kandidaten de velger å stille seg bak, sier Frps parlamentariske nestleder Helge André Njåstad til Dagbladet torsdag.

Høyre og finanskomitéleder Henrik Asheim har imidlertid foreløpig ikke kommet med denne avklaringen.

– Nå må vi få gått grundig gjennom saken og ta dette med kostnadssprekken og hvordan vi skal hente inn pengene. Så får Stortinget som helhet ta stilling til ansvar etter hvert, sa finanskomitéleder Henrik Asheim (H) onsdag.

Betalte Louis Vuitton

NRK fikk torsdag kveld innsyn i hva Stortinget har betalt ut til hver leverandør over byggeprosjektet. Totalt fikk de oversikt over utgifter på til sammen 1,3 milliarder kroner til 116 ulike leverandører.

Oversikten viser at hovedandelen av pengene er betalt til ulike entreprenør- og konsulenttjenester. De største summene har gått til Veidekke (751 millioner kroner) og Multiconsult (246 millioner kroner).

Den viser også at Stortinget har betalt penger til flere av naboene i området. Blant annet har de betalt 354.267 kroner til veskebutikken Luis Vuitton for leie av kontorlokaler, samt 77.000 kroner til Den norske frimurerorden.

– Det meste skriver seg fra at vi måtte endre hovedinngang og rømningsvei siden det ble satt opp et plankegjerde på fortauet utenfor bygget vårt. Vi måtte skifte dør og få ny elektronikk i forbindelse med blant annet brannalarm og alarm. Resten skriver seg fra kompensasjon for at vi måtte utbedre setningsskader på bygget, sier pressetalsmann Helge Qvigstad til NRK.

Les mer om

  1. Stortinget
  2. Olemic Thommessen